Agriant

Enter Title

Gras en maiszaad

Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanuit een circulaire landbouw, maar ook veehouders zien het belang in. De productie van eiwitrijk ruwvoer bepaalt mede het bedrijfsresultaat. We streven naar een maximale drogestofopbrengst van eigen bodem. Met het juiste grasmengsel kan het beste resultaat behaald worden en zo ontstaat een grasrijk rantsoen met veel eiwit van eigen land.

Graszaad

De Extra Weidemengsels van CropSolutions zijn samengesteld met de beste rassen van de rassenlijst. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien zijn de landbouwkundige eigenschappen als kroonroestresistentie, standvastigheid en winterhardheid van groot belang voor een zo hoog mogelijke ruwvoerproductie. Voor elke situatie en teeltdoel is er een mengsel beschikbaar. Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuze voor uw situatie.  Naast de Extra Weidemengsels leveren we ook de standaard grasmengsels zoals onderandere BG 3, BG 4, en BG 11.

Meer informatie over de Extra Weidemengsels vindt u in de Extra Weidemengselsfolder hieronder.

Graslandvernieuwing

Verschillende factoren hebben invloed op de kwaliteit van het gras. Graslandvernieuwing is een van deze factoren, maar ook uw mengselkeuze is van belang.  Met goede grassen en een goed management valt veel winst te behalen. De keuzes voor grassoort, ras en bemesting zijn sterk bepalend voor de latere opbrengst. Door een goede graslandplanning te maken en de waterhuishouding van het grasland goed in de gaten te houden, kunt u optimaal gebruikmaken van het  grasland.

Meer informatie over graslandvernieuwing vindt u hieronder in de flyer graslandvernieuwing

Agriant Extra Weidemengselsfolder 2021

Agriant Extra Weidemengselsfolder 2021

Download hier de Agriant Extra Weidemengselsfolder 2021

Agriant Extra Weidemengselsfolder 2021

Flyer graslandvernieuwing

Download hier de flyer graslandvernieuwing:

Flyer graslandvernieuwing

Text/HTML

Maiszaad

De basis van een geslaagde maisteelt is de juiste rassenkeuze. Elk seizoen stelt Agriant een toprassenpakket samen met daarin voor elk teeltdoel en situatie een geschikt ras. In onze rassenadvies mais folder worden de raseigenschappen van de Agriant toprassen toegelicht. Naast het maisras dragen een gezonde bodem en een goed(e) bemesting(splan) bij aan een geslaagde maisteelt. Agriant begeleidt en adviseert u graag bij uw ruwvoerteelt.

Rassenkeuze

Het juiste maisras zaaien is de sleutel tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Aan de hand van de volgende criteria is het Agriant toprassenpakket samengesteld:

  • Teeltdoel: snijmais of korrelmais en corn cob mix
  • Vroegrijpheid
  • Kwaliteitseigenschappen: stevigheid, ziekteresistentie,  VEM/kg ds en zetmeelgehalte
  • Opbrengst

In onze rassenfolder vindt u meer informatie over de beschikbare rassen en hun eigenschappen. Ook kunt u hieronder de officiele rassenlijst downloaden.

Rassenadvies Mais

Rassenadvies Mais

Download hier de Agriant rassenadviesfolder mais 2023

Rassenadvies mais 2023

CSAR rassenlijst Mais

Download hier de nieuwste versie van de CSAR Rassenlijst Mais 2023

CSAR rassenlijst Mais 2023

Text/HTML

DUO CS® Concept

Het DUO CS® concept is de combinatie van twee maisvarianten (dent en flint) met eenzelfde vroegrijpheid. Ideaal voor het verkrijgen van een maiskuil met de combinatie van snelle en trage zetmeel. Dit zorgt voor een rustige, langer durende en gelijkmatige vrijgave van energie. Meer informatie over het DUO CS® Concept vind op de pagina van DUO CS®(klik op de afbeelding om naar de pagina te gaan)

Text/HTML

Dent en Flintmais:

Dentmais heeft een betere zetmeelverteerbaarheid de eerste paar maanden na inkuilen dan flintmais. Er zijn eigenlijk 3 verschillende soorten zetmeel. De flinttypes hebben glazig zetmeel en een minder goede verteerbaarheid vlak na het inkuilen. Ook zijn er rassen die een kruising zijn tussen dent- en flintmais. Als laatste zijn er de volledige dents, deze rassen blinken uit in zijn zetmeelverteerbaarheid in combinatie met zijn vroegrijpheid. De volgende verschillen zijn er tussen dent- en flintmais:

Dent:

Flint:

Hoger opbrengstpotentieel

Snelle jeugdgroei

Betere droogteresistentie

Vroege bloei

Hogere zetmeelverteerbaarheid

Stabieler in opbrengst onder koude omstandigheden

Stabiele gezonde restplant

 

Zachte korrel voor betere verkleining

 

Text/HTML

Extra informatie

Download hier extra informatie over de teelt van gras en mais

MaisMaster

MaisMaster

MaisMaster is een compleet assortiment aan korrel- en vloeibare meststoffen, speciaal voor de teelt van maïs. Het wordt toegepast in de rij bij het zaaien. Maismaster heeft een harde korrel en een hoog rendement. daarnaast is maismaster er in verschillende formulies, zodat er voor elk bedrijf, iedere grondsoort, Pw-getal en mestgift een geschikte Maismaster is.

Meer informatie over MaisMaster

GrasMaster

GrasMaster meststoffen zijn samengestelde meststoffen volgens de laatste eisen en kennis over graslandproductie. Voor elke gronsoort en bedrijf is er een passende formule ontwikkeld. naast stikstof in de juiste vorm zijn zwavel, kal, natrium, en selenium belangrijke bestanddelen van de Grasmaser.

Meer informatie over GrasMaster

PhysiomaX grasland

PhysiomaX is een wortelhaar stimulerende calcium, op basis van jonge zeekalk. PhysiomaX bevat  plantbeschikbare calcium uitgerust met biostimulant Physio+ voor een verbeterde beworteling van gras, en daardoor een hogere DS opbrengst per ha.

Meer informatie over PhysiomaX in grasland

Vanggewas mais

Sinds 2019 is het verplicht om op zandgrond- en lössgrond een vanggewas te zaaien bij de teelt van mais. In de folder vindt u meer informatie hierover.

Meer informatie vanggewas