Agriant

Enter Title

Meststoffen

De bodem vormt de basis voor een gezonde teelt. Bemesting moet niet alleen binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving passen, maar ook de juiste keuze in meststoffen is van belang. Onze adviseurs helpen graag bij het opstellen van een bemestingsplan dat past voor jouw situatie. Een goed bemestingsplan waarbij zowel organische mest, kunstmest als plantversterkers worden ingezet, zorgt voor een vruchtbare én weerbare bodem.

Korrelmeststoffen

Korrelmeststoffen zijn in verschillende vormen op de markt. Agriant biedt een breed assortiment aan korrelmeststoffen die inzetbaar in diverse gewassen van akkerbouw tot veehouderij. Naast de basis kunstmeststoffen kunnen we ook diverse speciale meststoffen leveren zoals de MaisMaster Exacote en de Polysulphate. De meststoffen worden geleverd in 25 kg zakken en in Bigbags. Hieronder vindt u meer informatie over de diverse korrelmeststoffen.

Assortiment korrelmeststoffen:

Uitgelichte meststoffen:

Polysulfaat

Polysulfaat

Polysulfaat is een uniek product dat bestaat uit kalium, magnesium, calcium en zwavel. deze 4 hoofdelementen spelen allemaal een belangrijke rol bij de groei en ontwikkeling van de plant.

Meer informatie over Polysulfaat

Exacote stikstofmeststoffen

De Exacote meststoffen zijn snel en traag werkende stikstofmeststoffen. De stikstof in de gecoate ureum komt geleidelijk vrij, afhankelijk van de temperatuur en sluit daarom aan bij de veoedingsbehoefte van het gewas.

Meer informatie over Exacote meststoffen

Korn-kali

Korn-kali, ook wel Kali 40 genoemt is een meststof bestaande uit kalium, magnesium, natrium en zwavel. Korn-kali is een geschikte meststof voor de teelt van graan of mais.

Meer informatie over Korn-kali

Calcifert S

Calcifert S is een meststof die zowel calcium en zwavel bevat. Beide elementen zijn van essentieel belang voor de groei en kwaliteit van verschillende gewassen.

Meer informatie over Calcifert S

Text/HTML

Vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn een manier om efficiënt en nauwkeurig te bemesten. Toepassing tijdens het zaaien, door rijenbemesting of volvelds met de veldspuit levert veel voordelen op. Met vloeibare meststoffen kunt u uw akkerbouwgewassen op maat bemesten. De verdeling, dosering en het afwerken van  kopakkers kunt u exact uitvoeren. Agriant heeft een breed aanbod aan vloeibare meststoffen. Hieronder vindt u een overzicht van de vloeibare meststoffen. 

Assortiment vloeibare meststoffen:

Bladmeststoffen

De Foliplus bladmeststoffen zijn geselecteerd op maximale bladopname, gewasveiligheid, stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid van de formuleringen en rendement van de toepassing. Bladmeststoffen zijn optimaal geschikt om in kleine hoeveelheden specifieke voedingsstoffen toe te dienen. Met name sporenelementen kunnen op deze manier snel, effectief en veilig worden aangeboden aan de plant. Door een preventieve toepassing worden gebreksverschijnselen en daarmee groeiremming voorkomen.  Door de snelle werking kunnen de meststoffen ook worden ingezet bij een reeds zichtbaar gebrek.  Hieronder vindt u meer informatie over de Foliplus bladmeststoffen.

Assortiment Foliplus bladmeststoffen:

Startmeststoffen

Het is belangrijk uw gewas een goede start te geven. Dit kan u doen door tijdens het zaaien/poten een startmeststof te geven. Startmeststoffen zorgen voor een goede kieming betere wortelontwikkeling en uit eindelijk een robuuster en homogener gewas. Ook op percelen met een hoog fosfaatgehalte levert de inzet van een startmeststof met fosfaat positieve effecten op. Dit komt doordat de mineralisatie van fosfaat in het voorjaar late op gang komt Agriant heeft in zijn assortiment zowel granulaat als vloeibare startmeststoffen.

Assortiment startmeststoffen:

Compost

Naast kunstmest- en bladmeststoffen kan Agriant ook  compost leveren. Compost is een organische meststof die vooral ingezet wordt als bodemverbeteraar. Compost bevalt veel effectieve organische stof wat een positief effect heeft op de bodemvruchtbaarheid. Eenmaal per twee jaar een gift van 15-25 ton compost per hectare is het advies voor een gezonde bodevruchtbaarheid. Daarnaast draagt het bij aan het op peil te houden of zelfs verhogen van het organische stof gehalte van uw percelen.

Compostkwaliteit

Wanneer u gewassen zoals zetmeelaardappelen, granen of suikerbieten teelt moet u voldoen aan de VVAK-eisen.  De VVAK-eisen stellen bepaalde voorwaarden aan de kwaliteit van de compost. Agriant levert daarom alleen  Agrotop- compost van Attero, deze compost voldoet aan de eisen van een klasse A compost.

Productinformatie compost: