Agriant

Enter Title

PhysiomaX

PhysiomaX is een wortelhaar stimulerende calcium.  Op basis van jonge zeekalk die in tegenstelling tot bovengronds gewonnen kalkmeststoffen (dolomiet), niet gecompacteerd en gefossiliseerd is en daarom nog rijk aan sporenelementen. PhysiomaX bevat  plantbeschikbare calcium uitgerust met biostimulant Physio+ voor een verbeterde beworteling van gewassen.

Text/HTML

Kenmerken PhysiomaX:

 • Biostimulant Physio+ (aminopurine) bevordert wortelhaarontwikkeling
 • Hoge interne porositeit en groot contactoppervlak met bodemzuren en beworteling
 • Voorjaarstoepassing, directe werking bij de groei/kieming
 • Snelle levering van plantbeschikbare calcium
 • Inbreng van belangrijke sporenelementen

Text/HTML

PhysiomaX in zetmeelaardappelen:

méér tonnen en méér knollen

 

PhysiomaX in de zetmeelteelt zorgt voor :

 • Snel plant beschikbaar Calcium voor een sterker gewas
 • Betere opname van elementen door biostimulant Physio Pro
 • Inbreng van belangrijke sporenelementen

Hieronder ziet u een overzicht van de proefresultaten van PhysiomaX in zetmeelaardappelen:

Bron: Timac Agro 2022

Door de inzet van PhysiomaX realiseert u:

 • Een hogere opbrengst en meer knollen ( + 8,5% opbrengst /Ha)

 • Een betere kwaliteit

 • Een actief wortelgestel, waardoor vocht en bodemelementen beter worden opgenomen

Advies:

 • 300 kg/ha in het voorjaar strooien voor het poten

PhysiomaX Aardappelen

PhysiomaX Aardappelen

Dowload hier meer informatie over de inzet van PhysiomaX in de teelt van zetmeelaardappelen

Meer informatie over PhysiomaX in aardappelen

Text/HTML

PhysiomaX in grasland

Door het toepassen van  PhysiomaX in grasland neemt het wortelgestel toe.  Door extra opnamewortels kan gras méér mineralen uit de bodem opnemen en zo efficiënter groeien. Daarnaast is een hoge calciumbeschikbaarheid voor gras van essentieel belang voor stevige celwanden, (weerbaarheid en structuur) en een vlotte jeugdgroei voor de eerste snede. 

Voordelen PhysiomaX in grasland:

 • Snellere beginontwikkeling in het voorjaar
 • Hoger eiwit gehalte
 • hoger VEM gehalte

Advies:

 • 300 kg/ha PhysiomaX, voor de 1e snede en voor de 1e bemesting met drijfmest.

PhysiomaX grasland

PhysiomaX grasland

Dowload hier meer informatie over de inzet van PhysiomaX in grasland

Meer informatie over PhysiomaX in grasland