Agriant

Enter Title

Farm 21 bodemsensor 

Farm21, dé agrarische bodemsensor voor alle teelten!

Met de Farm21 bodemsensor krijgt de teler een nauwkeurig inzicht in de bodemkwaliteit van zijn percelen en de conditie van de gewassen. Onze CropSolutions partner CAV Agrotheek en Farm21 hebben deze bodemsensor voor de land- en tuinbouw samen ontwikkeld. Agriant is een van de CropSolutions partners die de sensoren ook leveren.

Farm21 bodemsensor

Eén sensor met zes specifieke parameters die altijd en overal inzicht geeft in alle cruciale bodemgegevens van uw perceel. Farm21 heeft een intelligent digitaal platform, waarop betrouwbare veld-specifieke inzichten af te lezen zijn. Zo meet de bodemsensor nauwkeurig de luchttemperatuur alsook luchtvochtigheid op 10 cm boven het maaiveld. Dit zorgt voor unieke gegevens van het microklimaat tussen het gewas. De sensor meet de bodemvochtigheid op 10 cm, 20 cm en 30 cm diepte. Deze gegevens zorgen ervoor dat u meer inzicht krijgt in de vochttoestand tussen verschillende grondlagen. De Farm21 sensor meet ook de bodemtemperatuur op 10 cm diepte. Hiermee kunt u eenvoudig de temperatuursom berekenen of de ideale wortelontwikkeling bepalen. Dit geeft als resultaat dat u op basis van deze gegevens een betere teeltbeslissing kunt nemen. Doordat u met deze Farm21 bodemsensor effectiever en efficiënter kunt beregenen, optimaliseert u de groei van uw gewassen.

Voordelen Farm 21:

 • Altijd en overal inzicht
 • Draadloze sensoren
 • Makkelijke installatie
 • Landelijke dekking op het KPN LoRa netwerk
 • Slechts voor €89,- per sensor
 • Abonnement €63,- per sensor, per jaar
 • Minimaal 5 sensoren om te beginnen, inclusief baterijen en slagpin voor het plaatsen 

Technische details Farm 21:

 • Afmeting sensor: 42,5 x 7,5 x 5 cm
 • Luchtvochigheid in het gewas (op 10 cm hoogte)
 • Luchttemperatuur in het gewas (op 10 cm hoogte)
 • Bodemvocht op: 0 – 10 cm 10 – 20 cm en 20 – 30 cm diepte
 • Bodemtemperatuur op 10 cm diepte
 • Draadloos via LoRa, stuurt elk uur een meting door.
 • Laag energieverbruik, levensduur batterij 1 jaar (is vervangbaar)
 • Geschikt voor alle grondsoorten
 • API – integratie met andere platforms

De Farm21 bodemsensor werkt draadloos en heeft een landelijke dekking in Nederland op het KPN LoRa netwerk. Ook Zwitserland, Finland, België en Frankrijk vallen binnen dit landelijk LoRa netwerk. In andere landen kunt u onze LoRaWan-gateway gebruiken.

Klik voor meer technische gegevens van de Farm 21 hier 

Dashboard Farm21

Met het dashboard van Farm21 heeft u altijd en overal nauwkeurige veldinzichten.

 • Vergelijk data met elkaar
 • Groepeer sensoren op basis van gewas, perceel of gedeelte van een perceel
 • Jaaroverzicht of dagelijkse inzichten, alles is mogelijk
 • Deel data met collega’s, klanten of uw teeltadviseur
 • NIEUW Farm 21 assistent voor betere inzichten en advies
 • NIEUW WhatsApp en e-mailmeldingen

Klik hier voor de Farm 21 folder