Agriant

Enter Title

CropSolutions

Agriant is deelnemer in de landelijke inkoop- en kennisorganisatie CropSolutions.

Binnen CropSolutions werken negen agrarische partners samen om kennis te verzamelen en te ontwikkelen. Daarnaast bundelt CropSolutions de inkoopkracht van de aangesloten partners op nationaal niveau. Zo wordt een efficiënte bijdrage geleverd aan een rendabele en voedselveilige, plantaardige productie voor alle telers van de aangesloten deelnemers.

Door haar schaalgrootte en landelijke dekking is CropSolutions dé partij voor de buitenteelten in Nederland. Korte lijnen met fabrikanten, onderzoeksinstellingen en de teeltspecialisten bij de aangesloten partners staan garant voor een actueel en compleet teeltadvies voor de teler. Kennis speelt een steeds belangrijkere rol in de keuze van duurzame en efficiënte middelen en producten voor een productieve land- en tuinbouw. Daarom wordt sterk ingezet op kennisontwikkeling en -deling: groei door kennis.

Binnen CropSolutions werken onderstaande partners samen:

  • Agriant
  • Agrea
  • AgruniekRijnvallei
  • CAV Agrotheek
  • CLTV Zundert
  • CZAV
  • De Samenwerking
  • Heyboer BV
  • Vitelia Agrocultuur

Wat is CropSolutions

CropSolutions is een kennis- en inkooporganisatie actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Daartoe wordt gezamenlijk ingekocht en kennis ontwikkeld ten behoeve van het rendement van telers en kwekers van de aangesloten bedrijven.

Het productenpakket wat wordt aangeboden is afgestemd op de behoefte van de verschillende teelten op de verschillende grondsoorten. In plaats van een verkoopgerichte doelstelling, is ons advies erop gericht om het juiste product bij de juiste toepassing te krijgen. Jaarlijks wordt deze ‘productpositionering’ getoetst om aan de meest actuele behoefte te kunnen voldoen.

CropSolutions verzamelt, ontwikkelt en verzorgt specialistische teeltkennis voor de plantaardige sector. Deze kennis is voor de telers en kwekers beschikbaar via de buitendiensten van de aangesloten coöperaties en bedrijven. Zij adviseren op de bedrijven van de telers. Het kenniscentrum CropSolutions ondersteunt de buitendiensten met praktijkgerichte oplossingen voor teeltproblemen en zoekt naar nieuwe concepten om tot betere rendementen te komen. Productmanagers en sectorspecialisten vormen de kennisafdeling en coördineren de kennisvraag en het informatieaanbod.

Meer informatie vindt u op de website van CropSolutions