Agriant

Enter Title

Graaninname

Bij Agriant kunt u ook terecht voor het verkopen van uw granen. Op meerdere locaties kunt u uw graan tijdens de oogst brengen. Het is mogelijk om voertarwe, voergerst en brouwgerst te leveren. Voor de uitbetaling is het mogelijk om op dagprijs te verkopen of ze in de Agriant graanpool te stoppen.

Mogelijkheden graanuitbetaling:

Voor de verkoop van uw graan bieden we twee mogelijkheden:

  • Agriant-pool (standaard); u ontvangt enige tijd na levering van uw oogstpartij een voorschot (eerste voorschot medio augustus), gevolgd door een eventuele nabetaling in mei/juni 2024. De poolprijs is gelijk aan de poolprijs van CZAV.
  • Nieuw: Voorverkoop tegen dagprijs vòòr de oogst; max. 4 ton per ha; uitbetaling vanaf medio augustus. Let op: voorverkoop tegen dagprijs is niet mogelijk bij brouwgerst. Deze kan alleen in de pool worden afgezet.
  • Verkoop tegen dagprijs; uitbetaling vanaf medio augustus.De keuze voor dagprijs dient vòòr levering te worden gemaakt en afgesproken met Agriant. Let op: levering tegen dagprijs is niet mogelijk bij brouwgerst. Deze kan alleen in de pool worden afgezet.

Brouwgerst:

Naast inname van tarwe, triticale en voergerst is er ook een mogelijkheid om brouwgerst te leveren van de zomergerstrassen RGT Planet en KWS Irina. Dit is echter alleen mogelijk op de locatie van Agriservice Odoornerveen. Om voor afzet als brouwgerst in aanmerking te komen, moet de gerst aan de daarvoor geldende specificaties voldoen.

Locaties graaninname Agriant:

Agriservice Odoornerveen
Achterweg 1-A,
7874 TL Odoornerveen

Hier kunt u voertarwe, voergerst en brouwgerst inleveren.

Loonbedrijf Eeldering 
Broekstraat 2, 7002 ZB Doetinchem

Hier kunt u voertarwe en voergerst inleveren.

Naast deze locaties is het ook mogelijk om bij de locaties van For Farmers in Lochem, Deventer en Almelo graan te leveren

Graanopgave

Om het innameproces van oogstproducten soepel en vlot te laten verlopen ontvangen wij graag uw graanopgaveformulier. U kunt daarop aangeven welke producten (voertarwe, voergerst en brouwgerst) en rassen die u leverd en of deze gecertificeerd zijn. U kunt het graanopgaveformulier hieronder downloaden en invullen. Deze kan u per post of mail toesturen inclusief een kopie van uw voedselveiligheidscertificaat.

Klik hier voor het graanopgaveformulier 2023

Klik hier voor de Voorwaarden Poortwachter 2022