Agriant

Enter Title

Gewasbeschermingsmiddelen

Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen levert Agriant vrijwel alle toegelaten middelen. Wij beschikken over actuele kennis op gebied gewasbescherming in de diverse teelten.

Per gewas en vaak ook per seizoen is een ander middel nodig. Onze adviseurs begeleiden u graag met adviezen, want elke teelt en elke ondernemer is anders. Beschikbare middelen moeten zo ingezet worden dat opbrengst en kwaliteit optimaal zijn. Wij vinden het belangrijk dat het economisch rendement voor onze klanten zo hoog mogelijk is. Daarnaast kan door een intensieve samenwerking met onze klanten ook veel schade beperkt of voorkomen worden.

STORL-inzameling

Door de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) die per 1 januari 2023 van kracht is geworden en een update voor het opruimen van restanten, heeft de stichting haar bestaan herzien. Vanaf 2023 gaat STORL verder onder de naam ‘Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen in de landbouw’.
Het is van belang dat er een toekomstbestendig systeem wordt ontwikkeld voor het inzamelen van de gespoelde plastic cans.

Voor de hele inzameling geldt dat alleen lege, droge en schoongespoelde plastic cans zonder doppen worden ingenomen van gewasverzorgingsproducten. (Zowel van de GBM als meststoffen) De acceptant bepaalt of cans schoon zijn. Als er vloeistof in de STORL zak zit, dan wordt de zak afgekeurd en niet meegenomen.

De zakken, die u kunt gebruiken, moeten transparant zijn en kunt u bestellen op kantoor of  bij uw vertegenwoordiger. De zakken zitten op een rol van 5 zakken en kosten € 12,50 per rol. Deze worden dan met de eerstvolgende bestelling uitgeleverd.

Werkwijze:

De cans zonder doppen dienen schoon en droog te worden aangeboden in 400 liter STORL zakken. Door het werken met de STORL zakken kan er op een snelle en veilige manier handelingen uitgevoerd worden bij de inzameling.

Door U aan te melden op www.storl.nl kunnen ze vaststellen wanneer een volle auto is bereikt en kan de afvalverwerker de route gaan plannen of er wordt een innamelocatie aangewezen.

Let op: Indien er zich onder in de STORL zakken vloeistoffen bevinden, worden deze zakken afgekeurd en niet ingenomen. Goed spoelen en goed uitschudden is een absolute voorwaarde voor maximale recycling.

Meer informatie over het STORL systeem en de inname van de volle zakken kunt u vinden op de site van STORL: www.storl.nl

Squall toegelaten driftbeperking

Squall heeft een erkenning gekregen als driftreducerende maatregel voor spuittechniek. 
Door middel van een direct injectiesysteem kan Squall worden toegevoegd aan de spuitvloeistof en behaalt u één driftreductie-klasse hoger.  

Klik hier voor meer informatie over Squall als driftbeperkende maatregel.

Productinformatie: