Agriant

Text/HTML

Producten & Diensten

Producten

Gewasbescherming

Gewasbescherming

Op het gebied van gewasbeschermings- middelen levert Agriant vrijwel alle toegelaten middelen. Wij beschikken over actuele kennis op gebied gewasbescherming in de diverse teelten.

Meer over gewasbescherming

MESTSTOFFEN

Bemesting moet niet alleen binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving passen, maar ook de juiste keuze in meststoffen is van belang. Agriant heeft een ruim assortiment aan korrel- en vloeibare meststoffen. daarnaast zijn er diverse speciale meststoffen zoals Maismaster verkrijgbaar.

Meer over meststoffen

Zaaigranen

De basis van een goede teelt is goed uitgangsmateriaal. Het maken van een juiste rassenkeuze voor uw situatie en teeltdoel is hierbij van belang. Agriant levert een ruim assortiment aan verschillende zaaigranen

Meer over zaaigranen

Uienzaad

De teelt van zaaiuien is de afgelopen jaren sterk toegenomen in noord-oostnederland. Voor een hoog rendement van de zaaiuienteelt is een goede rassenkeuze zeer belangrijk. Agriant heeft ruim assortient aan uienrassen geschikt voor de diverse grondsoorten.

Meer over uienzaad

Groenbemesters

De teelt van groenbeesters heeft een positief effect op de bodemvruchtbaarheid, de opbouw van Organische stof en het onderdrukken of bestrijden van schadelijke aaltjes. Agriant heeft een ruim assortiment aan enkelvoudige als wel glb-mengsels.

Meer over groenbemesters

Gras en maiszaad

De productie van hoogwaarig ruwvoer wordt steeds belangrijker. De basis voor een geslaagde ruwvoerteelt is een goede rassenkeuze. Agriant heeft een ruim assortiment aan mais rassen. Ook voor grasland is er een ruim assortiment met de Extra Grassenmengsels

Meer over gras en maiszaad

Overige zaaizaden

Naast het standaard assortiment aan zaaizaden heeft Agriant ook specifiecke zaden zoals koolzaad en akkerrandmengsels

Lees meer over overige zaaizaden

Landbouwplastic/TopTex

Bescherm uw gras- en maiskuil met een hoge kwaliteit landbouwplastic/folie. Goede kuilfolie is één van de schakels om een goede kwaliteit van uw ruwvoer te waarborgen. Ook voor het afdekken van uw aardappelen met TopTex kunt u bij Agriant terecht.

Lees meer over Landbouwplastic

Text/HTML

Diensten

Graaninname

Graaninname

Bij Agriant kunt u ook terecht voor het verkopen van uw granen. Op meerdere locaties kunt u uw graan tijdens de oogst brengen. Het is mogelijk om voertarwe, voergerst en brouwgerst te leveren. Voor de uitbetaling is het mogelijk om op dagprijs te verkopen of ze in de Agriant graanpool te stoppen.

Meer over graaninname

Bemestingsplan

De adviseurs van Agriant kunnen u helpen met het invullen van een bemestingsplan. Het bemestingsprogramma dat hiervoor gebruikt wordt is Check!. Check! is een moderne tool om uw bemestingsstrategie te registreren.

Meer over bemestingsplan

Precisielandbouw

Precisielandbouw wordt steeds belangrijker in een maatschappij, waarbij de regels strenger worden en keuzes onderbouwd moeten worden. Precisielandbouw kan u al teler helpen bij het verlagen van milieubelastende middelen of het beter benutten van meststoffen. Agriant kan telers die geïnteresseerd zijn in precisielandbouw hierin begeleiden

Hulp bij precisielandbouw

Farm 21 Bodemsensor

Met de Farm21 bodemsensor krijgt de teler een nauwkeurig inzicht in de bodemkwaliteit van zijn percelen en de conditie van de gewassen. Onze CropSolutions partner CAV Agrotheek en Farm21 hebben deze bodemsensor voor de land- en tuinbouw samen ontwikkeld. Agriant is een van de CropSolutions partners die de sensoren ook leveren.

Meer over Farm 21