Agriant

Enter Title

Overige zaaizaden

Naast het standaard assortiment aan zaaizaden heeft Agriant ook specifieke zaden zoals koolzaad, akkerrandmengsels en grassen voor openbaar groen en recreatie.

Koolzaad

In de teelt van koolzaad wordt onderscheid gemaakt tussen winter- en zomerkoolzaad. De keuze valt vaak op winterkoolzaad vanwege zijn hogere opbrengstpotentie ten opzichte van zomerkoolzaad.

Voordelen winterkoolzaad in het bouwplan:

 • Vroeg ruimend gewas, oogstspreiding
 • Verbetering van de bodemstructuur
 • Nateelt van groenbemesters
 • Aanvoer van organische stof

Meeropbrengst in een graanrotatie

Koolzaad is een uitstekend tussengewas in rotaties met overwegend tarwe. Het laat heel veel organische stof en een betere lucht- en waterhuishouding na voor de volgvrucht wintertarwe. Ten opzichte van tarwe-op-tarwe kan dit resulteren in een meeropbrengst van wintertarwe na koolzaad tot wel 10 procent.

Rassenadvies Winterkoolzaad 2024

Rassenadvies Winterkoolzaad 2024

Download hier de Agriant rassenadviesfolder winterkoolzaad

Rassenadvies Winterkoolzaad Agriant 2024

SPNA Winterkoolzaad opbrengsten 2023

Download hier de SPNA Winterkoolzaad opbrengsten 2023

SPNA Winterkoolzaad opbrengsten

Text/HTML

Voederbieten

De belangstelling voor voederbieten neemt weer toe in deze tijd waarin kVEM-opbrengst  per hectare almaar belangrijker wordt. De voederbiet heeft een gunstig effect op de  melkproductie en –kwaliteit. De goede smakelijkheid van het gewas bevordert bovendien  de ruwvoeropname. Voederbieten bieden zeker toekomst voor de veehouderij, het past bij  uitstek in het moderne landbouwbeleid.  Het verhoogd het rendement en vervangt een stuk  van de krachtvoerkosten en verhoogt de winstgevendheid van uw bedrijf.

Meerwaarde van voederbieten in het rantsoen:

 • zeer hoge droge stof opbrengst  per ha  (16 - 20 ton droge stof is haalbaar)
 • voederbieten verhogen de gehaltes vet en eiwit in de melk
 • meer opname ruwvoer
 • smakelijker voer

Agriant folder voederbieten

Agriant folder voederbieten

Download hier de Agriant folder voederbieten

Agriant folder voederbieten

Rassenbullentin voederbieten 2022

Download hier de rassenbullentin voederbieten 2022

Rassenbullentin voederbieten 2022

Text/HTML

Akkerranden en bloemenmengsels met drachtplanten

Het inzaaien van akkerranden en bloemenmengsels met drachtplanten heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Naast een mooi aanblik voor de omgeving hebben akkerranden en bloemenmengsels met drachtplanten ook een positief effect op de biodiversiteit en het aantrekken van nuttige insecten.

Voordelen van akkerranden en bloemenmengsels met drachtplanten:

 • Verhogen biodiversiteit
 • Aantrekken nuttige insecten
 • Beter imago en positieve reacties uit de omgeving
 • Telt mee voor de GLB-vergroening.

Assortiment akkerranden en bloemenmengsels

Assortiment akkerranden en bloemenmengsels

Download hier de Agriant folder met meer informatie over akkerranden en bloemenmengsels met drachtplanten.

Agriant folder akkerranden en bloemenmengsels

Text/HTML

Grasmengsels voor openbaar groen en recreatie

Naast de weidemengsels heef Agriant ook grassenmengsel met speciale doelen zoals recreatie en openbaar groen. Voorbeelden hiervan zijn SV 7 sportveldmengsel en een mengsel voor bermen.

SV 7 Sportveldmengsel

SV 7 Sportveldmengsel

SV 7 sportveldmengsel bestaat uit Engels raaigras en Veldbeem. SV 7 zorgt voor een dichte grasmat die snel hersteld en na de winter weer snel te betreden is.

Bermenmengsel

Bermenmengsels bestaan vaak uit traag groeiende grassen waardoor er minder vaak gemaaid hoeft worden.