Agriant

Enter Title

Groenbemesters

Agriant biedt telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Het gewas beschermt de grond tegen regen en wind (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie) en zorgt voor toevoer van organische stof. Ook kan een groenbemester de beheersing van aaltjes vergemakkelijken en kan er in de herfst en winter stikstof mee vastgehouden worden in de bodem.

Wat zijn de voordelen van de inzaai van groenbemesters:

  • Houden het organische stofgehalte op peil
  • Zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid
  • Voldoen aan de vergroeningseisen van de overheid

 

Groenbemesterfolder 2022

Groenbemesterfolder 2022

Meer informatie over groenbemesters vindt u in de Agriant groenbemesterfolder

Download de groenbemesterfolder