Agriant

Kennis

De meerwaarde van Agriant BV is dat we onze klanten vaktechnisch adviseren gedurende het hele teeltproces. We houden ons kennisniveau hoog en bewaken onze objectiviteit. Deze kennis vergaren we o.a. via het kennisportaal van CropSolutions.

KOSTPRIJS

Het rendement van de teler staat bij ons altijd centraal. Lage bedrijfskosten en slimme gebundelde inkoop via CropSolutions bij de industrie zorgen ervoor dat we onze klanten de beste producten tegen scherpe prijzen kunnen aanbieden.

KLANTGERICHTHEID

Agriant BV en haar medewerkers zetten zich in voor een prima service. Vanuit onze distributiecentra in Emmen bedienen we onze klanten in de regio zodat de boer snel bij ons terecht kan. Met ons dienstenpakket denken wij met de teler mee.

Akkerbouwbericht 1

In dit akkerbouwbericht vind u meer informtie over de Agriant akkerbouwdagen, Fosfaatgebruiksruimte en het Agriant zaaiuien rassenadvies

Akkerbouwbericht 1

Akkerbouwdagen

Ook dit jaar organiseert Agriant weer akkerbouwdagen. Dit jaar op donderdag 30 januari en donderdag 6 februari. Dit jaar is er een divers programma opgesteld in het teken van teelt. De onderwerpen tijdens de dagen zijn: nematoden, bemesting, drukregistratie en communicatie over gewasbeschermingsmiddelen.

Beide akkerbouwdagen duren van 12:30 tot 17:00 met een inloop tussen 12:30 en 13:00

Datum:  Donderdag 30 januari 2020                                     

Locatie: Van der Valk hotel Emmen                                            

              Verlengde Herendijk 50

             7833 JD Nieuw-Amsterdam

Datum:  Donderdag 6 februari 2020

Locatie: Restaurant De Radstake

              Twenteroute 8

              7055 BE Heelweg

Tevens kan tijdens de akkerbouwdagen een punt behaald worden voor de spuitlicentieverlening voor het onderdeel “teelt”. Let op! vergeet uw licentie niet, de kosten voor verlenging zijn €37,50 (excl. btw).

Gebruiksnormen fosfaat

De fosfaatgebruiksnormen voor 2020 zijn bekend. Ten opzichte van 2019 zijn er een aantal wijzingen, zo is er de categorie “ruim” toegevoegd. Tussen haakjes staan de normen zoals gehanteerd in 2019 vermeld. De standaard fosfaatgebruiksnorm is categorie “hoog”. De onderstaande gebruiksnormen gelden voor bouwland en grasland.

 

Fosfaatklassen

Bouwland

 

 

Grasland

Pw-getal

2020

kg/ha

2019

kg/ha

 

PAL-getal

2020

kg/ha

2019

kg/ha

Arm

< 25

120

(120)

< 16

120

(120)

Laag

25 - 35

80

(75)

16 - 26

105

(100)

Neutraal

36 - 45

70

(60)

27 - 40

95

(90)

Ruim

46 - 55

60

(-)

41 - 50

90

(90)

Hoog

> 55

40

(50)

> 50

75

(80)

                 

De standaard fosfaatgebruiksnorm is op bouwland 40 kg P2O5 per hectare en op grasland 75 kg P2O5 per hectare (categorie hoog). Om in aanmerking te komen voor een hogere fosfaatgebruiksnorm is bemonstering noodzakelijk. Een fosfaatmonster/bodemanalyse is 4 jaar geldig en mag dus op 15 mei 2020 niet ouder zijn dan 4 jaar (>15 mei 2016).

Bemestingsplan

De wintertijd is het moment om plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bemestingsplan. Een goede bemestingsstrategie is belangrijk om maximale opbrengsten te halen. Daarnaast is het optimaal benutten van uw bemestingsruimte ook een grote uitdaging. Door slim om te gaan met de ruimte, kunt u maximaal organische mest aanvoeren. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Rassenkeuze zaaiuien

Bij de rassenkeuze van zaaiuien is het belangrijk om rekening te houden met de kwaliteit, opbrengst en duur van de van de bewaarperiode. Bij het selecteren van de beste rassen wordt gekeken naar verschillende raskenmerken, een vroegrijpende ui met een stevige huid, en een hoge opbrengst is daarbij het uitgangspunt. De rassen die Agriant dit teeltseizoen adviseert zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Advies rassenkeuze Zaaiuien:

Afslibbaarheid Bewaarperiode
Af land Kort Middellang Lang
Tot 10 % Tot 20 % Tot 30 % Alle Tot 30 % Alle
Oogsttijdstip  

 

Vroeg

Barito Fasto   Mika Hybing Vento   RS 1481 SV 3557 ND Julia Hypark Rolein Centro Kamal
 

 

 

Midden

  Sunskin Summit Hytech Hyway Hybelle Saskia Promotion Red Ray Motion Rockito Red Tide
 

 

Laat

    Donna Hystore   Red Baron Progession Hoza     Romy Dormo Hyfive
                 

Rassen in rood zijn rode uienrassen

Bij het zaaien moet rekening worden gehouden met een veldopkomst van 90% en een kiem- kracht van 95%. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid zaaizaad eenheden. Let wel op dat bij zaadvaste en late rassen er dikker gezaaid moet worden, zodat het gewas sneller afrijpt. Een goede richtlijn is: elke vijf planten meer zaaien per m2 (0,2 eenheid per ha), is één dag vroeger oogsten.

 Advies zaaizaadhoeveelheid:

  Gele uien Rode uien
Optimale zaaidichtheid 80 planten/m2 70 planten/m2
Standaard zaaiadvies 3,8 eenheden 3,3 eenheden
Ideale zaaiomstandigheden en/of vroege zaai 3,6 eenheden 3,2 eenheden
Minder goede zaaiomstandigheden en/of late zaai 3,4 eenheden 3,4 eenheden
Priming onder standaard omstandigheden 3,3 eenheden 3,0 eenheden
Zaaidiepte (afhankelijk van grondsoort, zaaibed en weersomstandigheden) 1,5 – 3,0 cm

Neem voor specifieke vragen over de ras keuze voor uw situatie contact op met uw adviseur.

Rassenkeuze maïs

Na gras is snijmaïs het belangrijkste voedergewas in uw rantsoen. Een optimale teelt en een goede benutting van uw voedergewas is van groot belang voor uw melkproductie en diergezondheid. Bij de keuze van een maïs ras moet rekening gehouden worden met: vroegheid, maakt u gebruik van onderzaai of wil u nazaaien voor 1 oktober, de voederwaarde, ziektegevoeligheid voor stengelrot en de stevigheid.

Op onze website kunt u de rassenadvieslijst van Agriant vinden en downloaden. Tevens vindt u hierin de bemestingsadviezen en zaaidichtheid hoeveelheden. Neem voor specifieke vragen over de ras keuze voor uw situatie contact op met uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant