Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Rassenadvies zomerveldbonen 2023

In de Agriant zomerveldbonen folder 2023 vindt u meer informatie over de raskeuze en de teelt van zomerveldbonen

Rassenadvies zomerveldbonen 2023

Zomerveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Met opbrengsten van 4 tot 7 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 32% is de eiwitopbrengst zeer hoog. De teelt van zomerveldbonen is tevens een mooie voorvrucht omdat dit gewas stikstof naleverd voor de volgteelt In het nieuwe GLB gaan zomerveldbonen meetellen in de eco-regeling als ‘Stikstofbindend gewas’. Dit kan zeer aantrekkelijk wezen om te voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe GLB.

Voordelen zomerveldbonen in het bouwplan:

  • Verbetering van de bodemstructuur, zeer intensive beworteling
  • Nalevering van stikstof aan volggewas (50-80 kg N/ha)
  • Aanvoer van organische stof
  • Samenwerkingsverbanden met veehouderij voor wederzijdse voordelen.
  • Meeropbrengst in tarwe in vergelijk met tarwe op tarwe teelt (meeropbrengst 0,5 – 1,5 ton/ha

Dit jaar adviseert Agriant het volgende ras:

LG Cartouche

  • Bontbloeier
  • Zeer hoge opbrengstpotentie
  • Zeer hoog eiwitgehalte
  • Stevig en kort stro

LG Cartouge is een gezond ras met een zeer hoog eiwitgehalte. LG Cartouche zomerveldbonen hebben een hoge opbrengstpotentie van 4,5 tot 7,5 ton per hectare. LG Cartouche kan op zowel klei, als zand-dalgronden geteeld worden. Door het hoge eiwit gehalte van 30-33 % is LG Cartouche daarmee zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en pluimvee.

Zaaidichtheid:

De omstandigheden tijdens het zaaien zijn erg belangrijk voor een goede opbrengst. Dit wordt vaak onderschat. Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde teelt van zomerveldbonen is voldoende diep inzaaien: minstens 5 tot 7 cm diep. Bij ondieper zaaien is de kans op plantuitval door vorstschade in het voorjaar groter. Voor het zaaien van de veldbonen is een egaal, niet al te fijn zaaibed vereist (vergelijkbaar met graan). Daarnaast is van belang dat er voldoende planten komen te staan. Voor en goede stand willen we minstens 40-45 planten per m2 hebben staan, dit komt overeen bij een  duizendkorrelgewicht van 550 gram in 240-250 kg/ha. Zomerveldbonen worden verkocht in eenheden van 35.000 zaden. Voor 1 ha zijn 13-14 eh nodig.

Neem voor vragen over de geschikte zaaihoeveelheid voor uw situatie contact op met uw adviseur.

Gezien wijzigingen in het nieuwe GLB verwachten we een grote vraag naar zaaizaad. Bestel tijdig uw zaadzaad om zeker te zijn van zaaizaad

Meer informatie over zomerveldbonen vind u in de Agriant zomerveldbonen folder 2023