Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Rassenadvies winterveldbonen 2022

In de Agriant winterveldbonen folder vindt u meer informatie over de raskeuze en de teelt van winterveldbonen

Rassenadvies winterveldbonen 2022

Winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Met opbrengsten van 5,5 tot 7 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 32% is de eiwitopbrengst zeer hoog. De teelt van winterveldbonen is tevens een mooie voorvrucht omdat dit gewas vroeg afrijpt en stikstof nalevert. In het nieuwe GLB gaan winterveldbonen meetellen in de eco-regeling als ‘Stikstofbindend gewas’. Dit kan zeer aantrekkelijk wezen om te voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe GLB.

Voordelen winterveldbonen in het bouwplan:

  • Vroege oogst, 1e helft augustus
  • Verbetering van de bodemstructuur, zeer intensive beworteling
  • Nalevering van stikstof aan volggewas (50-80 kg N/ha)
  • Aanvoer van organische stof
  • Samenwerkingsverbanden met veehouderij voor wederzijdse voordelen.

Dit jaar adviseert Agriant het volgende ras:

LG Tundra

  • Vroege uitstoeling
  • Zeer hoge opbrengstpotentie
  • Zeer gezond
  • Goede wintervastheid

LG Tundra is een gezond ras met goede ziekteresistenties. LG Tundra winterveldbonen hebben een hoge opbrengstpotentie van 5,5 tot 8,5 ton per hectare. LG Tundra kan op zowel klei, als zand-dalgronden geteeld worden.

Zaaidichtheid

De omstandigheden tijdens het zaaien zijn erg belangrijk voor een goede opbrengst. Dit wordt vaak onderschat. Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde teelt Tundra winterveldbonen is voldoende diep inzaaien: minstens 8 tot 12 cm diep. Bij ondieper zaaien is de kans op plantuitval door vorstschade en vraat door vogels en ratten veel groter. Voor het zaaien van de veldbonen is een egaal, niet al te fijn zaaibed vereist (vergelijkbaar met graan). Daarnaast is van belang dat er voldoende planten komen te staan. Na de winter willen we minstens 20 planten per m2 hebben staan, dit komt overeen bij een duizendkorrelgewicht van 650 gram in 140-150 kg/ha.

Neem voor vragen over de geschikte zaaihoeveelheid voor uw situatie contact op met uw adviseur. Gezien wijzigingen in het nieuwe GLB verwachten we een grote vraag naar zaaizaad. Bestel tijdig uw zaadzaad om zeker te zijn van zaaizaad

Meer informatie vindt u in de Winterveldbonenfolder 2023

Zaaidichtheid