Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Rassenadvies wintergranen 2021

Het nieuwe wintergranenseizoen staat voor de deur. In de Agriant wintergranen folders worden de raseigenschappen van de beschikbare rassen op een rijtje gezet.

Rassenadvies wintergranen 2021

De periode van het inzaaien van wintergranen voor oogst 2022 zit er weer aan te komen. Ook dit seizoen willen wij u weer graag adviseren in het maken van een weloverwogen rassenkeuze. Het gaat uiteindelijk om een goede financiële opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk een rassenkeus te maken die goed aansluit bij uw teeltdoel en grondsoort.

Aandachtspunten rassenkeuze:

  • Focus niet alleen op de opbrengst wanneer u in de rassenlijst kijkt, grondsoort en ziekteresistenties zijn ook bepalend voor een goede oogst.
  • Houd rekening met de voorvrucht. Dit kan invloed hebben op de lengte en stevigheid van de verschillende rassen. Maar ook tarwe op tarwe kan ziektes stimuleren.
  • Kies voor spreiding in vroegheid van de rassen. Dit kan leiden tot een betere arbeidsverdeling en risicospreiding. Zaai late rassen niet te laat en voorkom hiermee een te late afrijping

In onze rassenfolders hieronder vindt u meer informatie over de beschikbare rassen en hun eigenschappen. Voor vragen over uw situatie kunt u contact opnemen met uw adviseur. 

Klik hier voor de Agriant Rassenadvies wintertarwe

Klik hier voor de Agriant Rassenadvies wintergerst