Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Rassenadvies groenbemesters 2021

Benieuwd welke groenbemester het beste past bij uw teeltdoel? In onze rassenadvies Groenbemester folder vind u een toelichting over

Rassenadvies groenbemesters 2021

Benieuwd welke groenbemester het beste past bij uw teeltdoel? In onze rassenadvies Groenbemester folder vind u een toelichting over de samenstelling van mengsels en hun bijbehorende doel. Het keuzeschema in de folder helpt u de juiste groenbemester te kiezen. Het Rassenadvies Groenbemesters 2021 vind u hier.

Vernieuwd Rassenadvies

Agriant heeft de nieuwe groenbemester rassen op een rijtje gezet in de Rassenadvies folder Groenbemesters. Daarin is een samenstelling van mengsels opgenomen met hun doelen. Hoe kiest u de juiste groenbemester? Door het stroomschema in de folder te doorlopen, wordt uw keuze makkelijker. Dit jaar is ook een aaltjesschema toegevoegd aan de folder. De Rassenadvies Groenbemesters vind u hier.

Wat zijn de voordelen van de inzaai van groenbemesters?

– Houden het organische stofgehalte op peil

– Zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid

– Voldoen aan de vergroeningseisen van de overheid

Agriant biedt telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Het gewas beschermt de grond tegen regen en wind (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie) en zorgt voor toevoer van organische stof. Ook kan een groenbemester de beheersing van aaltjes vergemakkelijken en kan er in de herfst en winter stikstof mee vastgehouden worden in de bodem.

Het hoofdbestanddeel van de mengsels sluit aan bij het teeltdoel van de groenbemester. Door mengpartners te kiezen die elkaar versterken wordt er invulling gegeven aan de vergroening. De gekozen mengsels kunnen ook uitstekend gebruikt worden als reguliere groenbemester. Dit vergemakkelijkt de keuze om één groenbemestermengsel te kiezen.

Meer informatie?

Onze buitendienst geeft u graag advies over de diverse groenbemesters.