Agriant

EasyDNNNews

Keverbank Oranjedorp

Op 28 augustus is de Keverbank aan de Boerwijk in Oranjedorp geopend. Agriant heeft de aanleg van deze keverbank ondersteund.

Keverbank Oranjedorp

Op 28 augustus is de Keverbank aan de Boerwijk in Oranjedorp geopend. De keverbank is een inatief van de Natuurwerkgroep Oranjedorp en agrariër Willem Drenthen. Agriant heeft de aanleg van deze keverbank ondersteund.

Een keverbank is een verhoogde rug van ongeveer 50 cm hoog en 3 meter breed. Aan één van de zijdes ligt een braakstrook van 3 meter breed. De keverbank wordt ingezaaid met polvormende overblijvende grassen zoals Kropaar, Timotheegras, Roodzwenkgras en een variatie aan meerjarige kruiden. De keverbank is daarmee een geschikt habitat voor insecten en spinnen en daarnaast een uitstekende overwinteringslocatie omdat hij hoger en droger is en in het voorjaar eerder opwarmt. De aanwezigheid van insecten vormt een belangrijke voedselbron voor akkervogels en speciaal voor jonge vogels in de eerste weken van hun bestaan. in combinatie met de kruidenrijke akker, struweel en de hazenapotheek-strook is er jaarrod voedsel, nest en schuilgelegenheid beschikbaar. 

 

Bron foto: Agrarisch Natuur Drenthe