Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Graanovereenkomst 2022

Ook in 2022 biedt Agriant BV u de mogelijkheid graan te leveren. Dit zal mogelijk zijn op de bekende locaties van Agriservice Odoornerveen, Eelderink te Zelhem en de vestigingen Lochem, Deventer en Almelo van ForFarmers.

Graanovereenkomst 2022

Graanopgave


Om ons goed op de oogst voor te kunnen bereiden vragen wij u de ingevulde Graanovereenkomst vóór 30 mei aan ons te retourneren. U vindt het formulier ook op de Agriant website. Op basis van uw opgave ontvangt u van ons een set leverbewijzen.
Iedere levering moet voorzien zijn van een ondertekend leverbewijs, waarop uw persoonlijke relatienummer en productgegevens zijn vermeld. Controleer deze gegevens goed


Verkoop van graan


Voor de verkoop van uw graan bieden we drie mogelijkheden:

  • Agriant-pool (standaard); u ontvangt enige tijd na levering van uw oogstpartij een voorschot (eer-ste voorschot vanaf medio augustus), gevolgd door een eventuele nabetaling in mei/juni 2023. De poolprijs is gelijk aan de poolprijs van moederbedrijf CZAV.

  • Nieuw: Voorverkoop tegen dagprijs vòòr de oogst; max. 4 ton per ha; uitbetaling vanaf medio au-gustus. Let op: voorverkoop tegen dagprijs is niet mogelijk bij brouwgerst. Deze kan alleen in de pool worden afgezet.

  • Verkoop tegen dagprijs tijdens de oogst; uitbetaling vanaf medio augustus. De keuze voor dagprijs dient vòòr levering te worden gemaakt en afgesproken met Agriant.

Op de achterzijde van de Graanovereenkomst treft u de Leveringsvoorwaarden Granen 2022 aan.

Pre-harvest


De inzet van glyfosaat als pre-harvest toepassing is de laatste jaren sterk afgenomen. Deze toepassing staat ter discussie en wordt mogelijk op korte termijn ingetrokken. Wij adviseren om de moeilijke wortelonkruiden na de oogst te beheersen. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.
Leverbewijzen
Voor een vlotte afhandeling moet iedere vracht zijn voorzien van een leverbewijs. Zonder leverbewijs kan niet ontvangen worden. U ontvangt de leverbewijzen na het tijdig retour sturen van de graanovereenkomst.

Certificering


Voor levering van granen dient u in het bezit te zijn van een geldig certificaat VVAK (Voedsel- en Voedervei-ligheid Akkerbouw) en/of VVC (Voedselveiligheidscertificaat) GZP, voor het te leveren gewas. Om uw graan aan Agriant te kunnen leveren moet een kopie van één van deze certificaten in ons bezit zijn. Bent u nog niet gecertificeerd? Neem dan contact op met Vinçotte ISACert Nederland via telefoonnummer 088 - 625 24 76 of kijk op http://www.isacert.nl
Als op het moment van uitbetaling nog geen certificaat in ons bezit is zullen wij € 7,50 per ton in houden op uw uitbetalingsprijs. Agriant beschikt over een GMP+ certificaat, nodig om granen voor voeding en veevoer te kunnen afzetten. Door de certificerende instantie is Agriant er op gewezen dat het GZP-certificaat op enkele punten niet overeenkomt met de eisen in GMP+. Daarom moeten alle graantelers akkoord gaan met de Agriant innamevoorwaarden poortwachter, deze zijn te vinden op de Agriant website.


Brouwgerst


Naast inname van tarwe, triticale en voergerst is er ook een mogelijkheid om brouwgerst te leveren van de zomergerstrassen Planet, KWS Irina en Applaus. Dit is echter alleen mogelijk op de locatie van Agrifeed Odoornerveen. Om voor afzet als brouwgerst in aanmerking te komen, moet de gerst aan de daarvoor gel-dende specificaties voldoen. Brouwgerstafzet is alleen mogelijk in de pool

Veilig werken


De oogsttijd brengt extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Agriant neemt de veiligheid van haar klanten/le-veranciers en personeel zeer serieus. Daarom vragen wij uw bijdrage aan veilig werken. Voorkom morsen van graan door overbelading. Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen naar de ontvangstlocaties. Rijd op de ontvangstlocaties met beperkte snelheid en volg de aanwijzingen van het personeel. Op de ForFarmers locaties is het verplicht veiligheidsschoenen en een veiligheidsvest te dragen. Maak gebruik van de aangege-ven looppaden, indien nodig.
Als u uw graan aan Agriant wilt leveren verzoeken wij u de graanovereenkomst geheel ingevuld vòòr 30 mei as. te retourneren, vergezeld van een kopie van uw VVAK of VVC GZP certificaat. Hiermee verplicht u zich deze granen aan Agriant te leveren. Heeft u over het leveren van graan nog vragen, neemt u dan contact op met uw Agriant teeltvoorlichter.

Graanovereenkomst 2022

Voorwaarden Poortwachter 2022