Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Graanovereenkomst

Ook in 2019 biedt Agriant BV u de mogelijkheid graan te leveren. Dit zal mogelijk zijn op de bekende locaties

Graanovereenkomst

Ook in 2019 biedt Agriant BV u de mogelijkheid graan te leveren. Dit zal mogelijk zijn op de bekende locaties van Agriservice Odoornerveen, Eelderink te Zelhem en de vestigingen Lochem, Deventer en Almelo van ForFarmers.

Mogelijkheden graanuitbetaling:

Voor de verkoop van uw graan bieden we twee mogelijkheden:

  • Verkoop tegen dagprijs; uitbetaling binnen ca. 4 weken na levering. Let op: dit is niet mogelijk bij brouwgerst. Deze kan alleen in de pool worden afgezet.
  • Agriant-pool; u ontvangt ca. 4 weken na levering van uw oogstpartij een voorschot, gevolgd door een eventuele nabetaling in mei/juni. De poolprijs is gelijk aan de poolprijs van CZAV.

Leverbewijzen:

Voor een vlotte afhandeling moet iedere vracht voorzien zijn van een leverbewijs. Zonder leverbewijs kan het graan niet ontvangen worden. U ontvangt de leverbewijzen na het tijdig retour sturen van de graanovereenkomst.

Certificering:

Voor levering van granen dient u in het bezit te zijn van een geldig certificaat VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw) en/of VVC (Voedselveiligheidscertificaat) GZP, voor het te leveren gewas. Om uw graan aan Agriant te kunnen leveren moet een kopie van één van deze certificaten in ons bezit zijn.

Brouwgerst:

Naast inname van tarwe, triticale en voergerst is er ook een mogelijkheid om brouwgerst te leveren van de rassen Planet en KWS Irina. Dit is echter alleen mogelijk op de locatie van Agriservice Odoornerveen. Om voor afzet als brouwgerst in aanmerking te komen, moet de gerst aan de daarvoor geldende specificaties voldoen.

Veilig werken:

De oogsttijd brengt extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Agriant neemt de veiligheid van haar klanten en personeel zeer serieus. Daarom vragen wij u bij te dragen aan veilig werken. Voorkom morsen van graan door overbelading. Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen naar de ontvangstlocaties. Rijd op de ontvangstlocaties met beperkte snelheid en volg de aanwijzingen van het personeel. Op de ForFarmers locaties is het verplicht veiligheidsschoenen en een veiligheidsvest te dragen. Maak gebruik van de aangegeven looppaden, indien nodig.

Graanovereenkomst:

Als u uw graan aan Agriant wilt leveren verzoeken wij u de graanovereenkomst geheel ingevuld te retourneren, vergezeld van een kopie van uw VVAK of VVC GZP certificaat. Hiermee verplicht u zich deze granen aan Agriant te leveren. Heeft u over het leveren van graan nog vragen, neemt u dan contact op met uw Agriant teeltvoorlichter.