Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Bemestingsbericht 3

In dit bemestingsbericht vindt u informatie over de toepassing van startmeststoffen en de bemesting van grasland.

Bemestingsbericht 3

Overgangsregeling fosfaatbemonstering

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald met P-CaCl2 en P-AL-getallen. Deze gecombineerde fosfaatindicator vervangt het PAL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland. Oude verslagen met PAL of Pw blijven nog wel geldig. De geldigheid van oude monsters ziet u in de tabel hieronder: 

Datum monstername:

Geldig tot en met: 

16 mei 2016 t/m 15 mei 2017 

15 mei 2021 

16 mei 2017 t/m 15 mei 2018 

15 mei 2021 

16 mei 2018 t/m 15 mei 2019 

15 mei 2022 

16 mei 2019 t/m 15 mei 2020 

15 mei 2023 

16 mei 2020 t/m 31 december 2020 

15 mei 2024 

Startmeststoffen
Het is belangrijk uw gewas een goede start te geven. Dit kan u doen door tijdens het zaaien/poten een startmeststof te geven. Startmeststoffen zorgen voor een goede kieming betere wortelontwikkeling en uit eindelijk een robuuster en homogener gewas. Ook op percelen met een hoog fosfaatgehalte levert de inzet van een startmeststof met fosfaat positieve effecten op. Dit komt doordat de mineralisatie van fosfaat in het voorjaar late op gang komt Agriant heeft in zijn assortiment zowel granulaat als vloeibare startmeststoffen.

Granulaat:

Physiostart

Physiostart bevat startfosfaat en zink die direct opneembaar zijn vanaf het begin Van de wortelontwikkeling. Daarnaast is er een wortelstimulator toegevoegd om worteluitgroei extra te stimuleren.

Samenstelling:

 • 8% Stikstof
 • 28% Fosfaat
 • 23% Zwavel
 • 2% Zink

Vloeibaar:

Quickstart PK

Quickstart is speciaal ontwikkeld voor fijnzadige gewassen en zorgt voor een betere en egalere kieming. Dit is belangrijk in ‘moeilijkere’ voorjaren, wat betreft temperatuur en vocht. Quickstart heeft een lage EC, waardoor plaatsing rondom het zaad mogelijk is zonder dat er kiemvertraging of beschadiging optreedt.

Samenstelling:

 • 25% Fosfaat
 • 13% Kalium

APP (ammoniumpolyfosfaat)

APP (ammoniumpolyfosfaat) is een vloeibare fosfaatmeststof met een hoog gehalte aan fosfaat. APP is uitermate geschikt voor de teelt van aardappelen. Voldoende beschikbaar fosfaat in de teelt van aardappelen heeft een positief effect op het tal.

Samenstelling:

 • 10% Stikstof
 • 34% Fosfaat

Advies aardappelen:

 • 30 kg/ha Physiostart
 • 35-70 ltr/ha APP (ammoniumpolyfosfaat)

Advies zaaiuien:

 • 30 ltr/ha Quickstart PK
 • 30 kg/ha Physiostart 

Kaliumbemesting mais

Ook in de teelt van mais speelt een kali een rol. Een gewas snijmais met een opbrengst van 50 ton/ha onttrekt 250 kg kali per hectare. Bij de kalibemesting dient er gezorgd worden voor een evenwichtsbemesting. Deze kalibehoefte wordt deels aangevoerd door drijfmest, maar meestal is dit niet voldoende. Het advies is daarom om na zaai Kali 60 of Korn-kali bij te strooien. Zo zorgt u ervoor dat de mais voldoende kali heeft voor een goede opbrengst. Een maisplant met voldoende kali heeft ook nog een efficiëntere waterbenutting. Voor vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Advies aanvullende kalibemesting:

 • 150-200 kg/ha Korn-Kali (kali 40)
 • 100-150 kg/ha Kali 60

Maismaster voorverkoopactie

Door het op tijd bestellen van uw Maismaster profiteert u van een voorverkoop korting. Naast het voordeel van een korting heeft u uw meststoffen ook tijdig op uw bedrijf zodat u in het voorjaar flexibel bent bij het zaaien van uw mais Vraag bij uw adviseur naar de voorwaarden van de voorverkoopactie.  Agriant beschikt over een ruim assortiment aan maismaster meststoffen, voor elke situatie is een geschikte meststof. Hieronder vindt u een overzicht van het maismaster assortiment. Neem voor vragen voor de geschikte maismaster voor uw situatie contact op met uw adviseur. Ook kan u de maismaster folder downloaden op onze website.

 

Korrel

Stikstof

Fosfaat

Zwavel

Zink

Borium

Toepasbaar op Derogatie bedrijven

Maismaster NP 20-20

20

20

5

-

0,20

NEE

Maismaster NP 25-10

25

10

8

-

0,20

NEE

Maismaster NP 25-5

25

5

8

-

0,20

NEE

Maismaster NP 25-0

25

-

8

-

0,20

JA

Maismaster NP 25-0 wortel +

25

-

8

0,15

0,20

JA

Maismaster Pro NP 35-0

35

-

8

0,15

0,15

JA

Maismaster Pro NP 32-6

32

6

8

0,15

0,15

NEE

Alle Maismaster is zowel als 25 kg zakgoed als in 600 kg BigBags verkrijgbaar

Advies:

 • Niet derogatie bedrijven: Maismaster met fosfaat,125 – 150  kg/ha
 • Derogatie bedrijven:  Maismaster zonder fosfaat, 125 – 150  kg/ha

Bemesting grasland

De bodemtemperatuur loopt op en deze ligt op het koudste moment van de dag rond de 7 graden op het warmste moment rond de 10 graden. Dit betekent dat het nu een goed moment is om het grasland te bemesten met kunstmest zodat deze optimaal opgenomen wordt en er geen verliezen zijn. Om te zorgen voor voldoende hoeveelheid en kwaliteit eiwit is het van belang dat er binnenkort kunstmest uitgereden wordt. Als er geen drijfmest op de percelen uitgereden wordt, geef dan meer dan 100 kilo zuiver stikstof zodat er voldoende eiwit in het voorjaarsgras zit. Naast stikstof speelt zwavel een belangrijke en zelfs noodzakelijke rol in de verhoging van de drogestof opbrengst en de kwaliteit van gras. Zwavel verbetert de opname van stikstof. Gras neemt beide elementen in een verhouding van 4:3 op. Voor 4 delen stikstof (N) zijn 3 delen zwavel (SO3) nodig. Door goede zwavelvoorziening is minder stikstof nodig voor een gelijke opbrengst of met een gelijke stikstofgift een hogere opbrengst. Met zwavel realiseert u een hogere stikstofefficiëntie .Daarnaast is zwavel belangrijk voor het eiwitgehalte (RE) en dus de totale eiwitopbrengst.

Advies stikstof en zwavel:

Meststof

Met drijfmest

Zonder drijfmest

ASS (26%N + 35% SO3)

100-125 kg/ha

350-400 kg/ha

KAS+Zwavel (24%N + 15% SO3)

125-150 kg/ha

400-450 kg/ha

NTS (27% N

75-100 ltr/ha

250-300 ltr/ha

Kalibemesting 

Houd bij de bemesting ook rekening met kalium. Bij een lage K-bodemvoorraad is het lonend om een kalibemesting uit te voeren Zeker op zandgronden is het aan te raden om in het voorjaar en bij de latere snedes een aanvullende kalibemesting uit te voeren. Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van de plant. Geschikte meststoffen hiervoor zin Korn-kali, Kali 60 en Grasmaster Kali.

De grasmaster meststoffen zijn speciaal ontwikkeld voor de bemesting van grasland. Meer informatie over de grasmaster meststoffen vindt u in de folder op onze website.