Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Bemestingsbericht 2

In dit bemestingsbericht vindt u informatie over de bemesting van wintergranen en de inzet van maismaster in de teelt van Mais

Bemestingsbericht 2

Rijenbemesting in mais met Maismaster

Mais is een gewas dat heel goed reageert op een rijenbemesting. Al decennia worden NP meststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van mais. De samenstelling van deze rijenmeststoffen is in de loop der jaren veranderd. Enerzijds heeft de regelgeving zijn restricties gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend, voor derogatiebedrijven is fosfaat uit kunstmest verboden. Anderzijds heeft voortdurend onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd waardoor bijvoorbeeld borium, zwavel en zink een grotere rol zijn gaan spelen. Maismaster meststoffen bevatten stikstof, zwavel en borium. Daarnaast is ook fosfaat en zink aan sommige meststoffen toegevoegd.

Fosfaat:

De fosfaat in Maismaster is voor 90% wateroplosbaar, wat een directe en snelle opname door de wortel mogelijk maakt. Fosfaat is van invloed op de beginontwikkeling van de mais. Het speelt een rol bij de opbouw van het wortelgestel.

Zwavel:

De bemesting van zwavel is standaard in de adviezen opgenomen. De geadviseerde gift ligt tussen 0 en 30 kg S en is afhankelijk van het zwavel leverend vermogen (SLV), de te verwachte opbrengst en de hoeveelheid zwavel die met mest wordt aangebracht. Alle Maismaster meststoffen bevatten voldoende zwavel in de vorm van het direct opneembare sulfaat (SO4 ).

Borium:

Borium is toegevoegd voor de kolfzetting van de mais. Te weinig beschikbare borium kan de vulling van de kolf, en dus de voederwaarde negatief beïnvloeden. Het officiële borium advies is afhankelijk van het gehalte in de bodem en loopt uiteen van 200 tot 400 gram per ha. Het boriumgehalte in de maismaster producten garandeert een afdoende borium voeding voor de maisplant.

Bij de zaai van mais wordt in alle gevallen aangeraden een rijenbemesting uit te voeren. Rijenbemesting in mais wordt toegediend 5 cm naast en 5 cm onder het zaad. Hiervoor zijn verschillende meststoffen beschikbaar. In de onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de beschikbare Maismaster meststoffen:

Korrel

Stikstof

Fosfaat

Zwavel

Zink

Borium

Toepasbaar op Derogatie bedrijven

Maismaster NP 20-20

20

20

5

-

0,20

NEE

Maismaster NP 25-10

25

10

8

-

0,20

NEE

Maismaster NP 25-5

25

5

8

-

0,20

NEE

Maismaster NP 25-0

25

-

8

-

0,20

JA

Maismaster NP 25-0 wortel +

25

-

8

0,15

0,20

JA

Maismaster Pro NP 35-0

35

-

8

0,15

0,15

JA

Maismaster Pro NP 32-6

32

6

8

0,15

0,15

NEE

Alle Maismaster is zowel als 25 kg zakgoed als in 600 kg BigBags verkrijgbaar

Advies:

  • Niet derogatie bedrijven: Maismaster met fosfaat,           125 – 150  kg/ha
  • Derogatie bedrijven:  Maismaster zonder fosfaat,       125 – 150  kg/ha

Maismaster voorverkoopactie

Door het op tijd bestellen van uw Maismaster profiteert u van een voorverkoop korting. Naast het voordeel van een korting heeft u uw meststoffen ook tijdig op uw bedrijf zodat u in het voorjaar flexibel bent bij het zaaien van uw mais Vraag bij uw adviseur naar de voorwaarden van de voorverkoopactie.

Stikstofbemesting wintertarwe

Na de vorst van de afgelopen tijd begint de wintertarwe zich nu verder te ontwikkelen. Een vroege eerste N-gift heeft een positieve invloed op de opbrengst van uw wintertarwe. Vanaf februari is hiervoor het moment, mits de weersomstandigheden en bodem het toelaten. Naast stikstof is zwavel zeer belangrijk voor de ontwikkeling van eiwit in de plant. Daarnaast bevordert het de opname van stikstof. Vooral wintertarwe geteeld op de lichte gronden is zeer gebaat bij een vroege zwavel-gift. Zwavelgebrek is iets wat de laatste jaren steeds meer opspeelt. De voornaamste reden hiervoor is dat de aanvoer de laatste jaren lager is dan de afvoer. Dit komt doordat de opbrengsten van veel gewassen toenemen en de depositie vanuit de lucht sterk is afgenomen. Een gift van 10 – 20 kg S = 25 – 50 kg SO3 is ruim voldoende. Vroegtijdig voldoende zwavel toedienen geeft het beste effect, een gift opdelen heeft onvoldoende effect. Het geven van voldoende zwavel kan goed met een zwavel bevattende stikstofkunstmest zoals NTS of KAS- zwavel. Ook kan er gekozen worden voor Exacote meststoffen. De stikstof in deze meststoffen komen langzaam vrij en verminderd de kans op uitspoeling. De nutriënten zijn direct beschikbaar voor opname door het gewas. De stikstof in de gecoate ureum komt geleidelijk vrij, afhankelijk van de temperatuur en vindt dus aansluiting bij de voedingsbehoefte van het gewas. Neem voor vragen over Exacote meststoffen contact op met uw adviseur.

Advies bemesting wintertarwe:

 

 

NTS

Urean

NTS + KAS

Exacote N27

KAS

KAS-zwavel + KAS

1e gift

550 ltr

(193 kg N)

300 ltr

(117 kg N)

450 ltr NTS

(158 kg N)

400 kg

(108 kg N)

400 kg

(108 kg N)

450 kg KAS-zwavel

(108 kg N)

2e gift

 

250 ltr

(98 kg N)

200 kg KAS

(54 kg N)

350 kg

(95 kg N)

250 kg

(68 kg N)

250 kg KAS

(68 kg N)

3e gift

 

 

 

 

150 kg

(41 kg N)

150 kg KAS

(41 kg N)

Stikstofbemesting wintergerst

Door de zachte winter is ook de wintergerst goed ontwikkeld en ook toe aan de eerste stikstof gift. De stikstofgift wordt bij wintergerst opgedeeld in 2 giften. Hieronder vindt u enkele bemestingsadviezen.

Advies bemesting wintergerst:

 

NTS + KAS

Urean + KAS

Exacote N27

KAS

KAS-zwavel + KAS

1e gift

225 ltr NTS

(79 kg N)

200 ltr Urean

(78 kg N)

300 kg

(81 kg N)

300 kg

(81 kg N)

350 kg KAS-zwavel

(84 kg N)

2e gift

200 kg KAS

(54 kg N)

200 kg KAS

(54 kg N)

200 kg

(54 kg N)

200 kg

(54 kg N)

200 kg KAS

(54 kg N)

Kali bemesting wintergraan

Wanneer in het najaar geen kali bemesting is uitgevoerd is dit het moment voor een kali bemesting. Een verse kali gift in het voorjaar heeft een positief effect op wintergraan. Kalium zorgt voor efficiënt waterbeheer door optimale functionering van de huidmondjes. Door de gecontroleerde verdamping kan de plant beter omgaan met droogtestress, wat in ons veranderende klimaat steeds vaker voorkomt. Bovendien bevordert kalium de nutriëntenstroom tussen de bladeren en de wortels.

De kali gift kan gegeven worden met Kali 60 of met Korn-Kali (Kali 40). Korn-Kali (Kali 40) bevat naast kalium ook magnesium en zwavel. Magnesium functioneert als bouwstof voor bladgroenkorrels en is noodzakelijk voor het transport van suikers en eiwitten in de plant. Net als kalium speelt het een rol bij de vochthuishouding van het gewas.

Advies:

  • 150 – 200 kg/ha Kali 60
  • 200 – 300 kg/ha Korn-Kali (Kali 40)

Mangaanbemesting wintergraan

Wintergerst, maar ook wintertarwe, zijn in het vroege voorjaar gevoelig voor mangaangebrek. Daarbij laat wintertarwe minder visuele gebrek verschijnselen zien, maar is zeker zo gevoelig als wintergerst. Een tijdige bespuiting met Foliplus Mangaannitraat kan op gevoelige percelen groeiremming voorkomen. Menging met NTS of Urean is goed mogelijk. Menging met herbiciden kan ook, mits er geen vorst voor of na de bespuiting is. Atlantis Star is minder geschikt om te mengen.

Advies:

  • 1 – 1,5 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat, eventueel herhalen.