Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht NR.6

In 2019 is het verplicht om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien op zandgronden waar snijmais geteeld wordt. Hiervoor zijn 3 opties

Akkerbouwbericht NR.6

Onkruidbestrijding mais

In 2019 is het verplicht om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien op zandgronden waar snijmais geteeld wordt. Hiervoor zijn 3 opties: gras en mais gelijktijdig zaaien, onderzaaien wanneer de mais op kniehoogte is of voor 1 oktober oogsten en inzaaien.

Basismiddelen:                       Calaris, Laudis O.D.
Bodemherbiciden:                 Frontier Optima, Dual Gold*
Grassenmiddel:                      Milagro 40.
Toevoegingen:                        Kart, Banvel, Starane Top, Peak, Casper, Monsoon active

Laudis O.D. en Monsoon Active niet in dezelfde mix toepassen omdat het beide O.D.-formuleringen zijn.

* Dual gold mag vanaf dit jaar niet meer gebruikt worden op zandgrond! Wel op veen- en kleigrond, u kunt de ‘Zandzoeker App’ gebruiken om te kijken wat de wettelijke grondsoort is van uw perceel.

Advies zonder onderzaai:

 • 1-1,5 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 0,25-0,5 ltr/ha Milagro 40 + evt. toevoegingen

Advies onderzaai direct met maiszaaien (rietzwenk)

 • 0,75-1 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Laudis O.D. + evt. toevoegingen

Advies onderzaai op kniehoogte (Italiaans raaigras):

 • 0,75-1 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Laudis O.D. + 0,25 ltr/ha Milagro 40 + evt. toevoegingen

Toevoegingen:

 • 0,5-0,7 ltr/ha Kart of 0,3 kg/ha Casper of 0,2 ltr/ha Starane Top of 0,3 ltr/ha Banvel of 20 gr/ha Peak

Door de diverse mogelijkheden is er geen standaard advies te geven, maar moet deze afgestemd worden op uw situatie. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Groeiregulatie zomergranen

Het moment van toepassing wordt bepaald door het gewasstadium, in zomertarwe en zomergerst kan de groeiregulatie vanaf einde uitstoeling tot het 1e knoopstadium worden uitgevoerd.

Advies zomertarwe:

 • 0,15 ltr/ha Modus Evo + 0,25 ltr/ha CCC

Advies Zomergerst:

 • 0,3 – 0,6 ltr/ha Modus Evo

Mangaangebrek zomergraan

Zomergranen en voornamelijk zomergerst is zeer gevoelig voor mangaangebrek. Onder droge omstandigheden in combinatie met snelle groei kan er een tekort ontstaan. Mangaangebrek is te herkennen aan een lichte kleur van het gewas en in het blad zijn lichtgroene lengtestrepen zichtbaar, bij een ernstig gebrek gaan deze over in bruine strepen. Wanneer de eerste symptomen zichtbaar zijn of wanneer er een gebrek verwacht wordt is het advies om aan de onkruid en/of ziektebestrijding Foliplus mangaannitraat toe te voegen. Bij een ernstig gebrek is het belangrijk om twee behandelingen uit te voeren omdat mangaan niet mobiel is in de plant.

Advies:

 • 1-1,5 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat, evt. herhalen

T2 afrijpingsziektebestrijding wintergraan

De wintergerst ontwikkelt zich snel en de percelen komen al in de aar. Vanaf het vlagblad-stadium kan er tegen afrijpingsziekten (o.a. netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, meeldauw en ramularia) worden gespoten. Zodra in de wintertarwe het vlagblad zichtbaar is, is het tijdstip voor de afrijpingsziektebestrijding aangebroken. Het gezond houden van de bovenste drie bladeren en de aar is een voorwaarde om hoge opbrengsten te kunnen behalen. Een bespuiting tegen afrijpingsziekten in deze periode is altijd rendabel.

Advies wintergerst:

 • 1,5 ltr/ha Bontima + 1 ltr/ha Daconil 500 Vloeibaar
 • 1 ltr/ha Skyway Xpro + 1 ltr/ha Daconil 500 Vloeibaar

Advies wintertarwe:

 • 1 ltr/ha Elatus Era
 • 1 ltr/ha Skyway Xpro
 • 2 ltr/ha Ceriax

Indien tussen de eerste bespuiting (T1) en de afrijpingsziektebestrijding (T2) meer dan 3 weken zit verdient het een aanbeveling om de T2 wat vroeger uit te voeren. Op dit moment vinden we in diverse percelen wintergraan een aantasting van meeldauw, treft u meeldauw aan in uw perceel voer dan een bespuiting uit met Nissodium.

Advies meeldauw:

 • 0,25 ltr/ha Nissodium (wanneer toegevoegd aan de T2 bespuiting) of 0,5 ltr/ha Nissodium (bij een aparte bespuiting)

Controleer uw percelen op de aanwezigheid van insecten zoals bladluizen of het graanhaantje. Wanneer de schadedrempels overtreden worden kan aan de T2 bespuiting een insecticide worden toegevoegd.

Advies:

 • 0,2 ltr/ha Sumicidin Super of 50 ml/ha Karate Zeon

Let op: Skyway Xpro en Ceriax mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Aardappelopslag en wortelonkruiden in wintergraan

Wilt u nog een wortelonkruidbestrijding uitvoeren tegen akker(melk)distel of aardappelopslag e.a., houd dan rekening met de etiketbeperkingen. Tapir en MCPA mogen na de bloei worden toegepast. Beide middelen mogen maximaal 1 keer per teelt worden toegepast. Wanneer in een perceel aardappelopslag voorkomt is het advies om 0,6 ltr/ha Starane Top te spuiten. Starane Top is toegestaan tot het verschijnen van het vlagblad.

Advies wortelonkruiden:

 • 1 ltr/ha Tapir 1 l +1,5-3,6 ltr/ha MCPA

Advies aardappelopslag:

 • 0,6 ltr/ha Starane top of 1 ltr/ha Tapir + 0,3 ltr/ha Starane Top

Let op: MCPA mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Aardappelopslag suikerbieten en zaaiuien

Niet alleen de gewassen beginnen na de koude periode weer te groeien, maar ook de aardappelopslag komt nu boven zetten. Door de zachte winter hebben veel aardappels kunnen overwinteren. Glyfosaat is het enige middel dat aardappelen echt doodt. In suikerbieten kan met regelmatig Lontrel + Tramat + Olie de opslagplanten wel klein gehouden worden, maar dit is duur en niet altijd af. Een deel van de clopyralid (Lontrel) wordt via het blad opgenomen en een deel via de grond. Voor een optimale werking van Lontrel is warm weer nodig. Het middel blijft lang boven in de bodem aanwezig en neerslag zal op termijn de opname verbeteren (max 1,5 ltr/ha per merknaam). In andere gewassen zoals zaaiuien is bestrijding alleen mogelijk met glyfosaat met behulp van de daarvoor geschikte apparatuur.

Advies suikerbieten:

 • 1 ltr/ha Lontrel/Vivendi + 1ltr/ha Tramat + 1 ltr/ha Robbester

Advies glyfosaat:

 • Spuitapparatuur (o.a. tunnel of kappenspuit) 1-2 %
 • Strijkapparatuur 10-50 %
 • Potato-killer/ Selector 5-20 %

Bij lage luchtvochtigheid is het advies meer te verdunnen in verband met de kans op verbranding van de opslagplanten.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!
Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid.