Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 8

In dit akkerbouwbericht vindt u onderandere informatie over de onkruidbestrijding voor opkomst in aardappelen 

Akkerbouwbericht nr. 8

Onkruidbestrijding in aardappelen

De onkruidbestrijding delen we op in zetmeel – consumptie en pootaardappelen. Een onkruidbestrijding vóór opkomst van de aardappelen is in veel percelen een bedrijfszeker systeem. Het combineren van middelen geeft vaak het beste resultaat. Bij hogere organische stofgehalten is de duurwerking van de middelen korter.

Voor een goede werking van een bodemherbicide is een bezakte rug nodig. Zetmeelaardappelen worden veelal na opkomst aangeaard. In dat geval wordt de bodemwerking van een middel verbroken.

Wanneer in pootgoed gespoten wordt met Challenge is het belangrijk om dit ruim voor opkomst te doen in verband met geelverkleuring van het blad. Houdt bij het gebruik van Sencor en Arcade rekening met eventuele rasgevoeligheid voor Metribuzin (Sencor).

Advies voor opkomst zetmeel en consumptie:

 • 2-2,5 ltr/ha Arcade + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1ltr/ha Robbester
 • 0,5 – 0,75 ltr/ha Sencor + 1 ltr/ha Robbester
 • 2-3 ltr/ha Proman + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1 ltr/ha Robbester

Advies voor opkomst pootaardappelen:

 • 2-2,5 ltr/ha Arcade + 1 ltr/ha Challenge + 1ltr/ha Robbester
 • 2-3 ltr/ha Proman + 1 ltr/ha Challenge of 0,5 ltr/ha Sencor

Wanneer u een onkruidrijk perceel heeft of problemen verwacht met zwarte nachtschade is het advies om de hoogste dosering Arcade of Proman aan te houden.

Wanneer u stuifgerst gezaaid heeft kan u aan de mix een grassenmiddel toevoegen voor het doodspuiten hiervan.

Advies bestrijding stuifdek:

 • 0,75 ltr/ha Pilot
 • 0,75 ltr/ha Fusilade Max

Arcade en Sencor hebben geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor de onkruidbestrijding in grondwaterbeschermingsgebieden zijn de onderstaande mixen geschikt.

Advies grondwaterbeschermingsgebied:

 • 3-4 ltr/ha Boxer + 0,3-0,5 kg/ha Buzzin + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1ltr/ha Robbester
 • 2-3 ltr/ha Proman + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1 ltr/ha Robbester

Let op: Arcade en Sencor mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Boriumbemesting aardappels

Controleer de beschikbaarheid van Borium op uw bodemanalyse, wanneer de beschikbaarheid laag is, is het advies om Foliplus Borium toe te voegen aan de bodemherbicidemix. Daarnaast heeft borium een positief effect op de opname van calcium in de plant. Ook zijn een aantal rassen, zoals Saprodi en Innovator, gevoelig voor een tekort aan Borium.

Advies:

 • 1-3 ltr/ha Foliplus borium

Schade door drift beperken

Pas op met Boxer en Challenge naar de omgeving. Bij warm weer kan er door thermiek verwaaiing van de middelen ontstaan.

Boxer:

 • Spuit geen Boxer in de buurt van bloeiende tulpen (kiepers).

Challenge:

 • Houd rekening met drift, verdamping en/of verwaaiing van Challenge. Dit kan schade berokkenen aan naburige gewassen. Ook enkele dagen na toepassing kan dit nog door thermiek Voeg 0,5% Squall toe om drift te voorkomen.  

Onkruidbestrijding suikerbieten

De eerste bespuiting in de vroeg gezaaide suikerbieten is geweest. Wees op tijd met de volgende bespuiting. Wanneer de onkruiddruk hoog is, kunt u de dosering Betanal Tandem/PowerTwin of BOGT verhogen, ook kunt u het interval tussen de bespuitingen verkorten. Daarnaast kunt de basis mix versterken en verbreden door het toevoegen van toevoegingsmiddelen

Advies toevoegingen onkruidbestrijding:

 • Toevoeging van Safari 15 gr/ha.

Versterkt de werking met name op varkensgras, kleefkruid, kamille, herik, bingelkruid, ooievaarsbek, waterpeper en veerdelig tandzaad. Maximaal 120 gr/ha per seizoen. Maximaal 4 keer per seizoen  

 • Toevoeging van Safari Duo Active 100 gr/ha

Versterkt de werking met name op varkensgras, kleefkruid, kamille, herik, bingelkruid, ooievaarsbek, waterpeper, veerdelige tandzaad, perzikkruid, zwaluwtong en uitstaande melde.

Vanaf 2-blad, maximaal 630 gr/ha maximaal 3 keer per seizoen.

 • Toevoeging van Lontrel 0,3 ltr/ha

Versterkt de werking op veelknopigen (kamille, perzikkruid, viltige duizendknoop, varkensgras, zwaluwtong) vierdelig tandzaad en aardappelopslag. Voor een goede werking van Lontrel is groeizaam weer noodzakelijk Maximaal 1,5 ltr/ha per seizoen. Maximaal 3 keer 0,5 ltr/ha of 1 keer 1,2 ltr/ha

 • Toevoeging van Fontier Optima

Frontier Optima werkt goed tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade.Dosering: 0,15 ltr/ha vanaf gestrekte kiemlobstadium of 0,3 ltr/ha vanaf het 2-bladstadium of 0,45 ltr/ha vanaf het 4-echte bladstadium.

Maximaal 0,9 ltr/ha per seizoen. Maximaal 3 keer 0,3 ltr/ha of maximaal 2 keer 0,45 ltr/ha of maximaal 1 keer 0,9 ltr/ha

 • Toevoeging van Tanaris

Tanaris bevat dezelfde werkzame stof als de Frontier Optima aangevuld met Quinmerac. Tanaris werkt goed tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade. Daarnaast versterkt het de contact werking en werkt hij breder op onder ander op meldes en kamille. Dosering afhankelijk van de stand van het gewas 0,3 – 0,6 ltr/ha. Maximaal 1,5 ltr/ha per seizoen. Maximaal 3 keer toepassen.

 • Toevoeging van Centium

Centium is sterk op bingelkruid, hondspeterselie, varkensgras, (resistente) melganzevoet en kleefkruid.

Bij hevige regenval na de bespuiting is er witverkleuring van het gewas te verwachten, houdt hier rekening mee met de bespuiting.  Dosering: 0,015 ltr/ha vanaf het tweebladstadium, daarna 0,05 ltr/ha.  Maximaal 0,2 ltr/ha per seizoen. Maximaal 4 keer per seizoen.

Stuifdekbestrijding

Voorkom op de percelen waar een stuifdek gerst is gezaaid dat de gerst een concurrent wordt van de suikerbieten. Spuit de gerst op het juiste moment dood.

Advies:

 • Pilot 0,75 ltr/ha
 • Gallant 0,75-1 ltr/ha (bij polletjes straatgras).* Vervanger voor de Gallant is 1,5 ltr/ha Centurion Plus

Neem voor specifieke vragen over de onkruidstand op uw perceel contact op met uw adviseur.

*De toelating van Gallant wordt niet verlengt, het mag verkocht worden tot 30- 6-2021 en opgebruikt worden tot 31-8-2021

Let op Gallant is niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid