Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht NR. 8

Er zijn nog diverse mogelijkheden om lastige (wortel)onkruiden te bestrijden in mais door middel van een onderbladbespuiting

Akkerbouwbericht NR. 8

Onkruidbestrijding mais

Er zijn nog diverse mogelijkheden om lastige (wortel)onkruiden te bestrijden in mais door middel van een onderbladbespuiting (met drobleg of verlengde spuitdop).

Advies:

 • 0,7 ltr/ha Kart. Sterk op o.a. haagwinde, veelknopigen, zwarte nachtschade
 • 0,6 ltr/ha Banvel Sterk op o.a. haagwinde, melde soorten en veelknopigen
 • 0,3 kg/ha Casper + uitvloeier. Sterk op o.a. haagwinde, ganzevoetachtigen, kamille, melde soorten. Let op: Casper mag maar 1 keer per 3 jaar gebruikt worden op hetzelfde perceel.
 • 1 ltr/ha. Monsoon active. Sterk op o.a. haagwinde, veenwortel, kamille, zwarte nachtschade. Niet toepassen waar gras is ondergezaaid. Let op: langs water 90% dop, extra teeltvrije zone van 1,25 meter of luchtondersteuning
 • 0,02 kg/ha Peak + uitvloeier. Sterk op o.a. kamille, ridderzuring, fluitekruid
 • 0,6 ltr/ha Starane top. Sterk op o.a. haagwinde, veelknopigen, aardappelopslag

Om niet boven de maximale etiketdosering per jaar te komen is het raadzaam nu een ander middel te gebruiken dan die als toevoeging in de mix is gebruikt.

Fusarium-behandeling zomertarwe

Verwacht u tijdens de bloeifase een periode van 24 uur aaneengesloten bladnat en is het langer dan 2 weken geleden dat u een ziektebestrijding heeft uitgevoerd, dan adviseren wij een bespuiting uit te voeren tegen aarfusarium

Advies:

 • 1 ltr/ha Prosaro

  Let op: Prosaro mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Alternaria

De schimmelziekte Alternaria solani kan een aardappelgewas actief en zeer snel infecteren. Alternaria alternata is een zwakte schimmel en heeft een beschadiging of invalspoort nodig om te kunnen infecteren. Vooral op percelen die last hebben van droogte of andere stressomstandigheden kan Alternaria alternata veel schade veroorzaken. Een goede bemestingstoestand, structuur en groeiomstandigheden zijn de belangrijkste preventieve maatregelen.

Middel Werkzame stoffen Max dosering Aantal toepassingen Min. interval     (dagen)
Narita Difenoconazool 0,5 ltr/ha 4 10
Signum Boscalid/ pyraclostrobin 0,2 kg/ha 4 14

Advies:

Start tijdig (uiterlijk 2/3 bloei). De werking is vooral preventief. Hanteer een interval 14 dagen.

 • 0,5 ltr/ha Narita of 0,2 kg/ha Signum.

Schema’s met mancozeb hebben een nevenwerking tegen Alternaria, maar vervangen een bespuiting van Narita of Signum niet. Narita heeft naast een preventieve ook een lichte curatieve werking. Vanwege de curatieve werking dit middel na 2 toepassingen afwisselen (resistentiemanagement).

 Let op: Narita mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Sclerotinia (rattenkeutelziekte)

De laatste jaren zien we steeds vaker een besmetting met Sclerotinia in aardappelen, beter bekend als rattenkeutelziekte. Sclerotinia kan in aardappelen een flinke opbrengstderving geven. Sclerotinia kan alleen preventief bestreden worden. Voor Sclerotinia zijn geen middelen beschikbaar, wel zijn er enkele phytophthora /alternaria middelen die een nevenwerking hebben. Wanneer u op een perceel problemen verwacht met Sclerotinia, is het verstandig om gebruik te maken van een phytophthora/ alternaria middel met een nevenwerking.

 Advies:

 • 0,2-0,4 ltr/ha Shirlan Gold of 0,2 kg/ha Signum

Aardappeltopluis consumptieaardappelen
Controleer u gewas op aardappeltopluis. Kiest u voor ICM en spuit u niet standaard? Controleer dan wel heel zorgvuldig (bovenin) het gewas. De meeste zekerheid heeft u met een preventieve gewasbehandeling.

Advies:

 • 0,25 kg/ha Gazelle
 • 0,15 ltr/ha Calypso + 0,25 ltr/ha Uitvloeier H

Coloradokevers aardappelen

Momenteel komen er veel coloradokevers voor. Gazelle en Calypso nemen zowel luizen als coloradokevers mee. Vindt u een bespuiting tegen luizen niet nodig, maar wilt u wel coloradokevers aanpakken? Kies dan voor Coragen. Daarmee ruimt u selectief coloradokever op en spaart u nuttige insecten.

 Advies:

 • 0,15 ltr/ha Calypso + 0,25 ltr/ha Uitvloeier H
 • 0,25 kg/ha Gazelle
 • 60 ml/ha Coragen

Schimmelbestrijding zaaiuien

Wanneer de planten van de afzonderlijke rijen elkaar raken kan er gestart worden met de ziektebestrijding in de uien. Dit jaar hebben we een schema samengesteld die een goede bescherming biedt tegen de meest voorkomende ziektes in uien.

Advies spuitschema fungiciden zaaiuien:

Bespuiting Middelen + dosering
1e besp. 2,5 kg/ha Mancozeb** (Dithane) + 0,5% Squall
2e besp. 2,0 kg/ha Fubol Gold + 0,5% Squall
3e besp. 2,0 kg/ha Fubol Gold + 0,5% Squall
4e besp. 2,5 kg/ha Mancozeb** (Milcozeb) + 0,5 ltr/ha Luna Experience + 0,5% Squall
5e besp. 2,5 kg/ha Mancozeb** (Dithane) + 0,5% Squall
6e besp. 2,5 kg/ha Mancozeb** (Milcozeb) + 0,5 ltr/ha Luna Experience + 0,5% Squall
7e besp. 2,5 kg/ha Mancozeb** (Dithane) + 0,5% Squall
8e besp. 1,25 ltr/ha Fandango
9e besp. 1,25 ltr/ha Fandango / 2,5 kg/ha Acrobat DF

Opmerkingen:

 • **Bij Mancozeb wisselen tussen diverse merken in verband met spuitinterval.
 • Laatste bespuiting uitvoeren met 1,25 l Fandango of 2,5 kg Acrobat in verband met de kortere veiligheidstermijn (14 dagen) ten opzichte van Mancozeb (28 dagen).
 • Dosering Squall (hechter en uitvloeier) is 0,5%. Bij 200 l water dus 1 l Squall.
 • Indien zowel GBM als bladmeststoffen als Squall in de tank gaan is de beste volgorde:
  • Minimaal 50% van de tank vullen met water, roerder aan
  • Poedervormige GBM
  • Vloeibare GBM
  • Aanvullen tot min 75% water
  • Driftreductors als Squall
  • Bladmeststoffen en plantversterkers
  • Afvullen tot 100%

Let op: Luna Experience mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden.