Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 7

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de T1 in wintergranen en de insectenbeheersing in suikerbieten.

Akkerbouwbericht nr. 7

Ziektebestrijding T1 wintertarwe

De eerste wintertarwe percelen zijn inmiddels toe aan de eerste ziektebestrijding T1. Deze preventieve bespuiting werkt ongeveer 3-4 weken en moet voldoende duurwerking geven tot de vlagbladbespuiting (T2).

Advies wintertarwe:

 • 1 ltr/ha Gigant
 • 1 ltr/ha Elatus Era

Ziektebestrijding T1 wintergerst

Ook de wintergerst is al goed ontwikkeld en toe aan de ziektebestrijding T1. In sommige percelen worden al aantastingen gevonden van Ramularia en Dwergroest. Ramularia en Dwergroest vermeerderen beide goed bij zonnige dagen en koele nachten met veel dauw. Een tijdige ziektebestrijding is daarom belangrijk.

Advies wintergerst:

 • 1 ltr/ha Gigant
 • 1,5 ltr/ha Bontima

Onkruidbestrijding chicorei

De laatste chicorei wordt op dit moment gezaaid. Ruim vóór opkomst kan er afgebrand worden met 2 ltr/ha Clinic N. Na opkomst moet er onderscheid gemaakt worden tussen Titus resistente en niet Titus resistente rassen. Vanwege het beperkte aantal mogelijkheden is het erg belangrijk de onkruiden al zo vroeg mogelijk te bestrijden.

Advies Titus resistente rassen:

Rond opkomst:

 • 0,25 ltr/ha Kerb Flo + 5-15 gr/ha Safari. + 0,25 ltr/ha Uitvloeier

Volledige opkomst:

 • 0,25 ltr/ha Kerb Flo + 35 gr/ha Titus + 0,25 ltr/ha Uitvloeier.

Advies niet Titus resistente rassen:

Rond opkomst:

 • 5-10 gr/ha Safari + 0,25 ltr/ha Kerb Flo

Volledige opkomst:

 • 0,2 ltr/ha Dual Gold** + 0,25 ltr/ha Kerb Flo 0,25 ltr/ha + 50 ml/ha AZ 500

Het gebruik van Titus heeft een meerwaarde op de bestrijding van klein kruiskruid, melganzevoet, melkdistel en grassen. Kies voor Safari wanneer zwarte nachtschade, perzikkruid, knopkruid en bingelkruid bestreden moeten worden.

Deze bespuitingen kunnen met een interval van 5 á 7 dagen afgewisseld worden. AZ 500 pas toevoegen als alle planten doorgekomen zijn.

 ** Dual gold mag niet gebruikt worden op zandgrond. Wel op veen- en kleigrond, u kunt de ‘Zandzoeker App’ gebruiken om te kijken wat de wettelijke grondsoort is van uw perceel.

Let op: AZ 500 mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden

Insectenbeheersing suikerbieten

Door het koude weer van de afgelopen periode is de start van bladluisontwikkeling op dit moment lager dan vorig jaar. Vorig jaar hebben we gezien dat vergelingsziekte schade in bieten kan veroorzaken.

Bladluizen veroorzaken zuigschade en brengen virussen over. Het meest schadelijk is het optreden van vergelingsziekte. Dit kan leiden tot een forse opbrengstderving. Met name de groene perzikbladluis kan de vergelingsziekte overbrengen. Controleer uw gewas regelmatig op de aanwezigheid van groene perzikbladluizen en de zwarte bonenluis. Voer indien nodig een bespuiting uit.

Plaag

Middel

Werkzame stof

 Dosering

Aantal toepassingen

Min. Interval

Bladluizen:

Pirimor

piririmicarb

0,4 kg/ha

2

14

Teppeki

flonicamid

0,14 kg/ha

1

-

Closer

Sulfoxaflor

0,2 ltr/ha

1

-

Batavia

Spirotetramat

0,75 ltr/ha

2

14

Bietenvlieg:

Decis e.a.

deltamethtin

0,3 ltr/ha

1

-

Tripsen en bovengrondse bietenkevers:

Sumicidin Super

esfenveleraat

0,2 ltr/ha

2

7

Karate Zeon

lambda- cyhalthrin

0,05 ltr/ha

1

-

Decis e.a.

deltamethrin

0,3 ltr/ha

1

-

Rupsen:

Decis e.a.

deltamethrin

0,3 ltr/ha

1

-

Restricties oppervlaktewater: Pirimor, minimaal 95% driftreducerende dopen en een teeltvrijezone 0,5M.

Advies:

 • 0,14 kg Teppeki
 • 0,2 ltr/ha Closer
 • 0,45 ltr/ha Batavia + 1 ltr/ha Robbester.

In een klein gewas is Teppeki de beste keuze. Inzetten tot uiterlijk 10 bladstadium en vóór 1 juni in verband met gevaar voor MRL overschrijding. Closer werkt zowel sterk direct dodend als lang preventief. Batavia is vooral preventief sterk. Batavia is goed mengbaar met een onkruidbestrijding.

Een onkruidbestrijding na opkomst in combinatie met insectenschade kan schade opleveren. Is er sprake van insectenvraat? Dan is het advies om altijd eerst de insecten te bestrijden en pas daarna na 3-4 dagen een onkruidbestrijding uit te voeren. Insecticiden in de mix maken de herbicidenmix i.c.m. de beschadiging door insecten veel scherper!

Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Onkruidbestrijding zaaiuien

Zaaiuien in het vlagstadium zijn zeer gevoelig voor herbiciden, in deze periode is er weinig mogelijk qua onkruidbestrijding. Vooral door het wegvallen van de Intruder blijven er weinig mogelijkheden over.

Advies vlagstadium:

 • 0,5 ltr/ha Stomp + 0,25 ltr/ha Wing P

Indien er nog geen AZ 500 gespoten is, kan deze ook toegevoegd worden aan de bespuiting. De dosering van AZ 500 is 0,2 ltr/ha. AZ 500 is een breed werkende bodemherbicide. Voor een goede werking van de AZ 500 is er na de bespuiting 10/15 mm water nodig.

De dosering tijdens de bespuitingen is afhankelijk van de grootte van de onkruiden, weersomstandigheden en het stadium waarin de uien zich bevinden. Belangrijk is om met een grove druppel te spuiten. Neem bij vragen contact op met uw adviseur.

Let op: AZ 500 mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruid bestrijding mais vóór opkomst

Percelen met een erg hoge onkruiddruk of moeilijke grassen (onder andere vingergrassen) kunnen het beste direct na zaai gespoten worden.

Advies:

 • 75-100 gr/ha Merlin + 0,7- 1 ltr/ha Frontier Optima
 • 0,7 – 1,4 ltr/ha Frontier Optima
 • 3-4 ltr/ha Wing P

Let op: bij gelijkzaai is alleen Merlin mogelijk. Bij onderzaai is er risico op verminderde grasgroei. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid