Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht NR. 7

De bestrijding van phytophthora in aardappelen vraagt binnenkort weer de nodige aandacht. Vanaf opkomst van de aardappelen

Akkerbouwbericht NR. 7

Aardappelen phytophthora bestrijding

De bestrijding van phytophthora in aardappelen vraagt binnenkort weer de nodige aandacht. Vanaf opkomst van de aardappelen bestaat er al risico op infectie met phytophthora. Om deze reden adviseren wij snel na opkomst van de aardappelen te starten met de bestrijding. Schema’s met Mancozeb hebben een meerwaarde op Alternaria.

 

 

 

Middel

 

 

 

Werkzame stoffen

 

 

Max dosering

 

 

Aantal toepassingen

Min. interval voor BBCH 40 (dagen) Min. Interval vanaf BBCH 40 (dagen)
Nautile WG Video WG Cymoxanil/mancozeb 2 kg 8 10 (2x) 7
Nautile WP Video WP Cymoxanil/mancozeb 2,25 kg 8 11 (2x) 7
Valbon start Benthiavalicarb/mancozeb 1,6 kg 6 7 7
Valbon Benthiavalicarb/mancozeb 2 kg 8 9 7
Revus mandipropamid 0,6 ltr 6 7 7
Zorvec Enicade Nzeb Oxathiapiprolin/

mancozeb

0,15 ltr + 1,5 kg 4 (max 3x in 1 blok) 7  
Zorvec Enicade Ntec Oxathiapiproline/

amisulbrom

0,15 ltr + 0,3 ltr 4 (max 3x in 1 blok) 7  
Infinito Fluopicolide/propamocarb 1,2 – 1,6 ltr 6 (6,4 ltr)   7
Canvas amisulbrom 0,5 ltr 6   7
Ranman Top cyazodamid 0,5 ltr 6   5
Curzate Partner cymoxanil 0,2 kg 6   5
Proxanil Propamocarb/cymoxanil 2,5 ltr 6   7

In het bestrijdingsschema kan onderscheid gemaakt worden in twee belangrijke groeistadia van de aardappelen. In de snelle loofgroeifase van het gewas is er ook een nieuw middel beschikbaar met een nieuwe actieve stof, Zorvec Enicade. Dit middel is zeer systemisch en groeit dus goed mee in de plant. Het middel kan in een 10-daags schema gespoten worden. Om resistentieontwikkeling te voorkomen moet het alleen preventief ingezet worden. Zorvec Enicade is verkrijgbaar in een duopak met mengpartners. Nzeb bevat Trimanoc = mancozeb. Ntec bevat Gachinko = Canvas.

Het interval van Nautile/ Video en Valbon/ Valbon Start is afhankelijk van het gewasstadium. BBCH 40 is: stadium sluiten gewas. Als u met een korter interval dan 9 (tot BBCH 40) of 7 (na BBCH 40) dagen wil spuiten, kan dat door de combinatie Nautile/ Video en de combinatie Valbon/ Valbon Start afwisselend in te zeten.

Advies loofgroeifase:

 • 2 kg/ha Nautile WG of Video WG
 • 2,25 kg/ha Nautile WP of Video WP
 • 1,6 kg/ha Valbon Start of 2 kg/ha Valbon
 • 0,6 ltr/ha Revus
 • 0,15 ltr/ha + 1,5 kg/ha Zorvec Enicade Nzeb
 • 0,15 ltr/ha + 0,3 ltr/ha Zorvec Enicade Ntec

 Advies knolbescherming:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top
 • 0,3 ltr/ha Canvas + 2,25 kg/ha Mancozeb
 • 1,2 ltr/ha Infinito

Schakelmomenten

Indien onder kritische omstandigheden wordt geschakeld tussen middelen, kan het zinvol zijn om een menging van beide middelen te maken. Het betreft vaak dezelfde combinatie, in lagere dosering, als bij een stopbespuiting. Bij een zichtbare aantasting moet direct 2x een stopbespuiting worden uitgevoerd.

Advies Stopbespuiting:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top + 2 ltr/ha Proxanil
 • 1,2-1,6 ltr/ha Infinito + 0,2 kg/ha Curzate Partner
 • 0,3 ltr/ha Canvas + 2 ltr/ha Proxanil
 • 0,3 ltr/ha Canvas +2 kg/ha Nautile/Video

Schimmelbestrijding zomergranen

In zomergerst kunnen bladvlekkenziekte en netvlekkenziekte behoorlijke schade veroorzaken. De schimmelziekten kunnen al in de uitstoelingsfase optreden. Het is daarom belangrijk om op tijd een bespuiting uit te voeren. Ook in zomertarwe kan binnenkort de eerste ziektebestrijding uitgevoerd worden.

Advies zomergerst:

 • 0,6 – 0,75 ltr/ha Skyway Xpro + 0,7 ltr/ha Alternil 720 SC
 • 1 – 1,5 ltr/ha Bontima + 0,7 ltr/ha Alternil 720 SC

Advies zomertarwe:

 • 1 ltr/ha Elatus Era
 • 0,75 ltr/ha Skyway Xpro

Voeg bij aanwezigheid van meeldauw 0,25 ltr/ha Nissodium toe.

Let op: Skyway Xpro mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden gebruikt worden.

Fusarium-behandeling wintertarwe

Verwacht u tijdens de bloeifase een periode van 24 uur aaneengesloten bladnat en is het langer dan 2 weken geleden dat u een ziektebestrijding heeft uitgevoerd, dan adviseren wij een bespuiting uit te voeren tegen aarfusarium

Advies:

 • 1 ltr/ha Prosaro of 1 ltr/ha Osiris

Let op: Prosaro mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.