Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 6

In dit akkebouwbericht vindt u informatie over de onkruidbestrijding in suikerbieten en zaaiuien. 

Akkerbouwbericht nr. 6

Onkruidbestrijding suikerbieten

De eerste bieten zijn gezaaid en worden binnenkort gespoten, begin op tijd met de eerste bespuiting. Op kleine onkruiden kunt u met een lagere dosering spuiten. Dit is het eerste jaar zonder middelen op basis van desmedifam (Betanal MaxxPro). Het is daarom nog belangrijker om tijdig te beginnen met de eerste bespuiting. De dosering van de eerste bespuiting is sterk afhankelijk van de grootte van onkruiden en de weersomstandigheden. Naast de gebruikte doseringen, heeft het kiezen van het juiste spuitmoment ook een grote invloed op een wel of niet geslaagde onkruidbestrijding. Onkruiden harden af bij droog en schraal weer (lage luchtvochtigheid, veel straling). Door de dikke waslaag wordt er minder actieve stof opgenomen. Ook bij hoge temperaturen (boven 22 graden) valt de effectiviteit van de bespuiting vaak tegen en zijn de bieten juist gevoeliger. Wanneer er nachtvorst verwacht wordt is het advies de bespuiting uit te stellen of de dosering te verlagen. Ga hierover in overleg met uw adviseur.

Voor de basis van de onkruidbestrijding in bieten zijn de volgende middelen beschikbaar.

 

Middel

 

Dosering

Werkzame stof

Max aantal toepassingen

Max hoeveelheid per ha

Minimum interval

Betanal Tandem

1 – 1,5 ltr/ha

0,5 – 1 ltr/ha

Fenmedifam

Ethofumesaat

3

6

 

4 ltr/ha

 

5

PowerTwin

0,5 – 1 ltr/ha

Fenmedifam

Ethofumesaat

6

5 ltr/ha

7

 

Astrix

0,5 – 1 ltr/ha

Fenmedifam

8

6 ltr/ha

7

Corzal

0,5 – 1,5 ltr/ha

Fenmedifam

8

8 ltr/ha

7

Goltix sc

0,5 – 1 ltr/ha

Metamitron

6

5 ltr/ha

5

Bettix

0,5 – 1 ltr/ha

Metamitron

8

5 ltr/ha

5

Tramat 200

0,5 – 1 ltr/ha

Ethofumisaat

8

4 ltr/ha

7

Oblix 500

0,2 – 0,4 ltr/ha

Ethofumisaat

8

1,6 ltr/ha

7

Advies:

  • 0,75 - 1 ltr/ha Betanal Tandem/PowerTwin + 0,5-0,75 ltr/ha Goltix + 1 ltr/ha Robbester
  • 0,5 - 0,75 ltr/ha BOGT (Astrix/Corzal + Robbester + Goltix/Bettix + Tramat 200/Oblix 500)

Aan de bespuitingen met Betanal Tandem/PowerTwin altijd 1 ltr/ha Robbester toevoegen. Onder afgeharde omstandigheden kan de dosering Astrix/Corzal verhoogt worden. Bij een bespuiting met Betanal Tandem/ PowerTwin kan er extra Astrix/Corzal toegevoegd worden. Wanneer er op een perceel kamille voorkomt, kunt u het beste direct 10-15 gram Safari toevoegen aan de bespuiting.

Boriumbemesting suikerbieten

Zand- en dalgronden zijn van nature arm aan borium. Zonder een aanvullende gift is er een grote kans op boriumgebrek. Boriumgebrek in suikerbieten geeft hartrot, met opbrengstderving tot gevolg. Boriumgebrek kan voorkomen worden met een gift van 400-500 gr borium/ha. Wanneer u nog geen borium bemesting heeft uitgevoerd kan u de borium toevoegen aan de LDS onkruidbespuitingen.

Advies:

  • 3 ltr/ha Foliplus Borium, dit kan in 1 gift of verdeeld over de eerste bespuitingen

Onkruidbestrijding zaaiuien

De vroeg gezaaide percelen met zaaiuien staan op het punt van doorkomen/ komen net door, in het kramstadium kan gespoten worden met zowel bodem als contact herbiciden afhankelijk van de weersomstandigheden. Contactmiddelen zoals Emblem Flo, Basagran en Starane Top kunnen alleen gespoten worden op afgeharde uien. Hieronder vindt u een overzicht van alle toegelaten herbiciden in de teelt van zaaiuien.

 

Middel

 

Dosering

Max aantal

toepassingen

Stadium gewas minimaal

Stadium gewas maximaal

Max dosering

per ha

Interval in dagen

Bodemherbiciden:

Stomp 400SC

0,75 - 1 ltr/ha

1,25 - 2,5 ltr/ha

0,5 ltr/ha

2

2

3

-

Na opkomst

Na opkomst

Voor opkomst

-

-

3,25 ltr/ha

7

7

7

AZ 500

0,2 ltr/ha

1

Na opkomst

 

0,2 ltr/ha

-

 

Wing P

1 ltr/ha

4 ltr/ha

1 ltr/ha/ 2 ltr/ha

1

1

1/1

-

Na opkomst

Na opkomst

Voor opkomst

-

-

 

4 ltr/ha

-

-

5

Boxer

5 ltr/ha

1 - 3 ltr/ha

1

3

-

-

-

-

5 ltr/ha

-

5

 

 Contactherbiciden:

Lentragran WP

0,25 - 0,5 kg/ha

4

Na vlagblad

-

1,5 kg/ha

5

Emblem Flo*

0,75 ltr/ha

0,15 - 0,3 ltr/ha

1

3

Na opkomst

Na opkomst

-

-

0,75ltr/ha

-

7

Starane top

0,3 ltr/ha

 0,12 ltr/ha/ 0,18 ltr/ha

1

1/1

Na opkomst

Na opkomst

-

-

0,3 ltr/ha

-

14

Basagran

1,5 ltr/ha

0,5 ltr/ha

1

3

Na opkomst

Na opkomst

-

-

1,5 ltr/ha

-

7

*Emblem Flo mag verkocht worden tot 17-7 -2021, het mag opgebruikt worden tot 17-9-2021.

Door de wisselende weersomstandigheden is er een verschil in de opkomst van de uien, in de uien die nog niet doorkomen kan er nog afgebrand worden met Clinic N. Belangrijk bij de bespuiting met Clinic N is dat er nog geen uien doorgekomen zijn, of op het punt van doorkomen staan. Mocht de grond al breken of staan er al uien boven dan kan er geen Clinic N gespoten worden en zullen deze onkruiden na opkomst bestreden moeten worden.

Advies ruim vóór opkomst (glasplaatmethode):

  • 0,5-0,75 ltr/ha Stomp + 2-3 ltr/ha Clinic N

Advies kramstadium droge grond afhankelijk van welke onkruiden aanwezig zijn:

  • 0,15 - 0,3 ltr/ha Emblem Flo + 0,1 ltr/ha Starane Top + 0,25 – 0,5 ltr/ha Basagran 
  • 0,15 - 0,3 ltr/ha Emblem Flo + 0,1 ltr/ha Starane Top + 0,25 kg/ha Lentagran

Advies kramstadium vochtige grond:

  • 0,2 ltr/ha AZ 500 + 0,75 - 1 ltr/ha Wing P
  • 0,2 ltr/ha AZ 500 + 0,5 ltr/ha Stomp

De dosering tijdens de bespuitingen is afhankelijk van de grootte van de onkruiden, weersomstandigheden en het stadium waarin de uien zich bevinden. Neem bij vragen contact op met uw adviseur.

Let op: AZ 500 en Lentagran mogen niet in grondwaterbeschermingsgebieden gebruikt worden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid