Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 5

In dit akkebouwbericht vindt u informatie over de groeiregulatie in wintergranen

Akkerbouwbericht nr. 5

Vydate containers

Zoals u weet zit op de Vydate containers statiegeld. De containers hebben allemaal een verschillende kleur bodem. Mocht u containers met een gele of paarse bodem ontvangen hebben is het advies om deze als eerste te gebruiken en retour te geven voor 30 juni 2021. De kleuren geven de houdbaarheid van de containers aan, de houdbaarheid van de gele containers verloopt op 30 juni 2021, de paarse op 31 december. Containers met een gele bodem worden na 30 juni 2021 niet meer retour genomen en u ontvangt dan het statiegeld bedrag ook niet terug. Geef om dit te voorkomen uw retourcontainers tijdig door aan uw adviseur.

Wintergerst halmverkorting

Zodra de wintergerst goed gaat groeien en het gewas zich op begint te richten, kunt u gaan denken aan halmverkorting. Op hele vroege percelen kan dit nu al het geval zijn. Voer halmverkorting uit wanneer de eerste knoop los is. Snijd eens een gerstplantje door, om te kijken of de eerste knoop al los is.

Advies:

  • 0,3-0,6 ltr/ha Moddus Evo

Wintertarwe halmverkorting

Ook voor de wintertarwe geld dat zodra deze goed gaat groeien en het gewas zich op begint te richten, het tijd is voor de halmverkorting. Voer de halmverkorting uit wanneer de eerste knoop los is. Let wel op met het koude weer komende dagen. Wacht tot de lage temperaturen voorbij zijn en de temperaturen weer wat oplopen.

Advies:

  • 0,2 ltr/ha Moddus Evo + 0,5 ltr/ha CCC                

U kunt de groeiregulatie goed combineren met de T0-bespuiting tegen roest door 1-1,5 ltr/ha Ampera toe te voegen.

Let op: Ampera mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Mangaangebrek wintergranen

Wintergerst, maar ook wintertarwe, zijn in het vroege voorjaar gevoelig voor mangaangebrek. Daarbij laat wintertarwe minder visuele gebrek verschijnselen zien, maar is zeker zo gevoelig als wintergerst. Een tijdige bespuiting met 1 tot 1,5 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat kan op gevoelige percelen groeiremming voorkomen. Menging met NTS of Urean is goed mogelijk. Menging met herbiciden kan ook, mits er geen vorst voor of na de bespuiting is. Atlantis Star is minder geschikt om te mengen.

Mengvolgorde gewasbeschermingsmiddelen

Bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk om de juiste mengvolgorde te hanteren. Dit voorkomt verstoppingen van de spuit en garandeert een optimale inzet van de middelen.

Mengvolgorde:

  1. Spuitkorrels (WG)
  2. Spuitpoeder (WP)
  3. Suspensie consentraat (SC of Flowable)
  4. Emulgeerbaar consentraat (EC)
  5. Vloeistof in water (SL)
  6. Hulpstoffen (uitvloeier)
  7. Bladmeststoffen.

Voeg de middelen pas toe als de gewenste hoeveelheid water voor circa 50% aanwezig is, voeg de middelen toe en vul de hoeveelheid water aan tot 100%

Naast mengvolgorde heeft de pH van het spuitwater ook invloed op de bespuiting. Verspuit de tankmix altijd direct na het klaarmaken. Vooral bij een hogere pH >7 van de spuitoplossing. Oplossingen in spuitwater met een pH>7 zijn minder stabiel en breken sneller af dan met een lagere pH. De pH van het water kan beïnvloed worden door zwavelzure ammoniak of Intake toe te voegen aan het water. Belangrijk is dat deze als eerste aan het water toegevoegd moeten worden.

Advies:

Middel

Dosering per 100L water

Dosering per ha (250L water per ha)

Zwavelzure ammoniak

2%

5 kg

Intake

0,4%

1 L

Tankreiniging na gebruik herbiciden

Na het spuiten van herbiciden is een goede tankreiniging erg belangrijk om schade in andere gewassen te voorkomen. Dit geldt o.a. na het spuiten van de volgende middelen: Atlantis Star, Capri Twin, Stomp SC, Challenge, Boxer en Sencor. Voor het reinigen van de veldspuit kunt u gebruik maken van Primaclean. Let erop naast de tank ook de leidingen, filters, fustreiniger en doppen te reinigen.

Advies:

  • 100 gr/ 100 l water Primaclean

Eisen aan compost binnen VVAK aangepast

Vele bedrijven zijn VVAK gecertificeerd. Onder die certificering kan compost worden toegepast die voldoet aan de voorwaarden die door BO Akkerbouw zijn opgesteld. Vanuit telers zijn hier zwaarwegende voorwaarden met betrekking tot vermenging met glas, steentjes en andere verontreinigingen opgenomen.  Nieuw is nu dat Keurcompost A niet in alle gevallen meer aan deze voorwaarden voldoet. Keurcompost heeft eenzijdig de normen verruimd. Er vindt overleg plaats om uit deze impasse te geraken.

Dus als u compost wilt aanwenden en u bent ook VVAK gecertificeerd, zult u over analyses dienen te beschikken die aan de eisen voldoen.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid