Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 4

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de onkruidbestrijding voor opkomst in onderandere zaaiuien en suikerbieten en graslandvernieuwing.

Akkerbouwbericht nr. 4

Grondbehandeling aardappels

Tijdens het poten kunt u een grondbehandeling uitvoeren tegen Rhizoctonia. Rhizoctonia kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van uw aardappelen. Rhizoctonia is een schimmel die zowel in de grond als op het pootgoed leeft. Om schade te voorkomen kunt u een grondbehandeling uitvoeren. In de teelt van pootgoed is een rijenbehandeling standaard. Ook in zetmeel- en consumptieaardappelen wordt tijdens het poten een fungicide toegepast om de schilkwaliteit (en opbrengst) te verbeteren.

Advies pootgoed:

 • 0,8 ltr/ha Allstar
 • 3 ltr/ha Amistar

Advies zetmeel- en consumptieaardappelen:

 • 0,4 ltr/ha Allstar
 • 1,5 ltr/ha Amistar

Onkruidbestrijding zaaiuien voor opkomst

De eerste uienpercelen worden inmiddels gezaaid. Voor een schone uienteelt is het belangrijk om aan het begin van de teelt tijdig een onkruidbestrijding uit te voeren. Door het toepassen van een bodemherbicide legt u een goede basis voor de onkruidbestrijding later in het seizoen. Stomp kan direct na het zaaien van de uien worden toegepast op een vochtige grond. Stomp is een breed werkende bodemherbicide tegen grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden.

Advies gelijk na zaai:

 • 0,75-1 ltr/ha Stomp

Advies ruim vóór opkomst (glasplaatmethode):

 • 0,5-0,75 ltr/ha Stomp + 2-3 ltr/ha Clinic N

Belangrijk bij de bespuiting met Clinic N is dat er nog geen uien doorgekomen zijn, of op het punt van doorkomen staan. Mocht de grond al breken of staan er al uien boven dan kan er geen Clinic N gespoten worden en zullen deze onkruiden na opkomst bestreden moeten worden.

Onkruidbestrijding bieten vóór opkomst

Een bespuiting met een bodemherbicide voor opkomst maakt de onkruidbestrijding eenvoudiger. Overweeg een bodemherbicide bij vroege zaai, op onkruidrijke percelen of bij de kans op aanwezigheid van kamille en hondspeterselie.

Advies gelijk na zaai op percelen waar o.a. kamille verwacht wordt:

 • 2-3 ltr/ha Goltix SC

Advies gelijk na zaai op percelen waar o.a. hondspeterselie verwacht wordt:

 • 50-100 ml/ha Centium 360 CS
 • 3 ltr/ha Goltix Queen

Bij hevige regenval na zaai of ondiepe zaai kan Centium 360 CS voor verkleuring of groeiremming zorgen. Op zandgrond is de maximale dosering Centium 360 CS 75 ml/ha. Op zandgronden heeft Goltix Queen in deze situatie de voorkeur, omdat deze zachter is voor het gewas en tevens kamille bestrijdt.

Onkruidbestrijding cichorei vóór zaai

In cichorei zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding na opkomt nog steeds zeer beperkt. Werk daarom tijdens de zaaibedbereiding Bonalan in. Bonalan is een bodemherbicide tegen voornamelijk meldensoorten, veelknopigen en grassen. Bonalan moet voor zaai ingewerkt worden in de bouwvoor, tot een diepte van circa 4 tot 6 cm. Bij hoge organische stofgehalten (>5%) kan de werking tegenvallen. Zorg dat de Bonalan 2 uur naar het spuiten ingewerkt is voor een optimale werking.

Advies voor grondbewerking:

 • 8 ltr/ha Bonalan (let op: DRT van 95% voor percelen grenzend aan oppervlaktewater)

Advies gelijk na zaai:

 • 2,5 ltr/ha Kerb Flo

Advies afbranden ruim vóór opkomst:

 • 2 ltr/ha Clinic N

Let erop dat bij het afbranden ruim vóór opkomst er geen planten op doorkomen staan, deze worden in dat geval weggespoten. Ook is het belangrijk dat de grond niet gescheurd is, in zulke situaties is het beter om de bespuiting achterwege te laten.

Doorzaaien/vernieuwen grasland

Afgelopen jaar heeft veel grasland het moeilijk gehad door de droogte. Het is nu de meest ideale periode om deze percelen door te zaaien of compleet te vernieuwen. Het scheuren/doodspuiten van grasland mag tot 1 september op zand- en lossgronden. Bij klei- en veengronden mag dit tot en met 15 september. 

Onkruiden vullen in hoog tempo de kale plekken in slecht grasland. Het gevolg is dat de droge stof opbrengst en kwaliteit van ruwvoer enorm daalt. Onkruidgras (gras met onkruid) bevat 150 VEM minder dan Engels raaigras. Koeien geven beduidend minder melk als ze ruwvoer krijgen dat bestaat uit veel onkruiden.

Wanneer u door het grasland loopt, is het belangrijk om te kijken naar het aandeel goede grassen in uw weiland. Door de droogte zijn deze goede grassen vaak als eerste doodgegaan, door de groene vlekken die nu in het weiland zijn achtergebleven is het duidelijk geworden waar de kweek staat in het perceel. Tijd voor graslandverbetering Is het aandeel kweek en andere ongewenste grassen en onkruid groter dan 20% , dan is het verstandig om er voor te kiezen het grasland dood te spuiten en opnieuw in te zaaien.

Keuze graszaadmengsel

Wanneer u er voor kiest om uw grasland te vernieuwen dan geven de Extra Grasmengsels het beste resultaat.

De Extra Grasmengsels bevatten de beste rassen voor de hoogste productie eiwit van eigen land. Daarnaast hebben de grassen in deze mengsels een late en gelijkmatige doorschietdatum. Goed grasland is namelijk de basis voor een goede kwaliteit ruwvoer.

Advies blijvend grasland weiden: 

 • Extra Opname :            Het beste weidemengsel met 100% diploid Engels raaigras.
 • BG 11                          Mengsel dat zorgt voor een dichte grasmat, geschikt voor paarden en schapen

Advies blijvend grasland maaien en weiden:

 • Extra Smakelijk :          Het smakelijkste gras voor de blijvende weide.
 • Extra Productie :           Het 100% Engels raaigras mengsel voor de hoogste opbrengst
 • BG 3:                           100% Engels raaigras hooi en weidetype
 • BG 4:                           Maaien en intensieve beweiding, extra smakelijk door het aandeel Timothee

Advies blijvend grasland maaien:

 • Extra maaien:               Het beste maaimengsel voor blijvende weide.

Advies tijdelijk grasland:

 • Extra Powermaaien :    De hoogste eiwitopbrengst voor de tijdelijke maaiweide.
 • Extra Powerhybride :    De beste oplossing voor 1- tot 2-jarig maailand

Advies doorzaaien:

 • Extra Doorzaai ProNitro

Extra Doorzaai ProNitro is samengesteld met rassen die al kiemen bij een lage bodemtemperatuur De jonge kiemplantjes vestigen en ontwikkelen zich snel.

Neem voor vragen voor het geschikte mengsel voor uw situatie contact op met uw adviseur. Extra informatie over de Extra Grasmengsels vindt u in de Extra Grasmengsels folder en in de flyer graslandvernieuwing op onze website.  

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid