Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 3

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de inzet van granulaten in diverse gewassen en de onkruidbestijding in de granen en grasland

Akkerbouwbericht nr. 3

Aaltjes

Aaltjes kunnen in diverse gewassen voor groeiachterstand en zelfs opbrengstderving zorgen. Afhankelijk van welke aaltjes er aanwezig zijn en in welke aantallen kan er een keuze gemaakt worden welk granulaat en in welke dosering deze toegepast wordt. Granulaten zijn niet altijd voldoende om aaltjes goed te bestrijden. Zowel opbrengstschade als kwaliteitsschade kunnen niet worden voorkomen, maar worden wel beperkt. Voor het gebruik in aardappelen hebben we de keuze uit 2 granulaten: Vydate 10G en Nemathorin Wanneer u schade verwacht van ritnaalden in uw aardappelen gaat het advies uit naar Nemathorin. Verwacht u veel schade van ritnaalden dan is het advies om een volvelds behandeling uit te voeren.

Granulaat

Ritnaalden

Luizen

Tricodorus

P.Penetrans

Wortellesieaaltje

Aardappelmoeheid

M.Chitwoodi

Vydate 10G

-

++

+

++

++

++

Nemathorin

+

+(+)

+

++

++

++

Afhankelijk van de besmetting kan en in aardappels gekozen worden voor een rijendosering, halve dosering volvelds of een volveldsdosering.

Doseringen aardappelen:

Toepassing

Vydate 10G

Nemathorin

Rijendosering

10 kg/ha

7,5 kg/ha

Halve dosering volvelds

20 kg/ha

15 kg/ha

Volveldsdosering

40 kg/ha

30 kg/ha

Advies zaaiuien:

Uien zijn zeer gevoelig voor schade van diverse aaltjes vanwege het beperkte wortelstelsel. Zorg dat u de situatie van uw perceel in kaart heeft. Door tijdens het zaaien een rijenbehandeling uit te voeren met 20 kg/ha Vydate 10G kan de schade worden beperkt. Naast een effect op aaltjes heeft Vydate 10G ook een nevenwerking op de uienvlieg.

Advies suikerbieten:

Door het wegvallen van de zaadcoating met Sombrero kunnen er meer problemen ontstaan door insecten. Afgelopen jaar zijn diverse percelen overgezaaid door de gevolgen van insectenvraat. Verwacht u op een perceel problemen met insecten, dan kan de schade worden beperkt door tijdens het zaaien een rijenbehandeling van 10 kg/ha Vydate 10G toe te passen.

Plaag

Vydate 10G

Plaag

Vydate 10G

Bietenkever

+/++

Springstaarten

++

Bladluizen

++

Ritnaalden

+

Emelten

++

Bietencysteaaltje

+++

Wortelduizendpoot

++

M. Chitwoodi

+++

Miljoenpoot

+

Trichodorus

+++

Heeft u specifieke vragen over uw situatie en percelen neem dan contact op met uw adviseur.

Let op: Nemathorin mag alleen in aardappelen en lelies toegepast worden. Wanneer deze in uien en suikerbieten gebruikt wordt ontstaat er gewasschade.

Onkruidbestrijding wintertarwe

Komende periode zodra het wat droger wordt, kan de voorjaars onkruidbestrijding worden uitgevoerd. Een vroege bestrijding van het onkruid geeft vaak het beste resultaat. Let hierbij wel op nachtvorst en stel de bespuiting in dat geval nog even uit. Vooral grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur maakt gewassen erg zacht met kans op bladverbranding als gevolg. Spuit bovendien bij groeizame omstandigheden en een hoge luchtvochtigheid (RV> 75%) voor een goed resultaat. Voor een goede basis van de ziektebestrijding kunt u 1-1,5 ltr/ha Ampera toevoegen aan de bespuiting.

Advies alleen breedbladigen:

  • 1 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha MCPA

Advies breedbladigen en windhalm

  • 275 gr/ha Capri Twin + 1 ltr/ha Robbester

Advies breedbladigen en grassen:

  • 200 gr/ha Capri Twin + 200 gr/ha Atlantis Star + 1 ltr/ha Robbester

Verwacht u problemen met ereprijs of paarse dovennetel voeg dan 0,1 kg/ha Xanadu toe, let op de hoge DRT-eis van 95% Alternatief voor Xanadu is 0,3 ltr/ha Starane Top. Wanneer er op een perceel resistente duist voorkomt moet de dosering Atlantis Star verhoogd worden naar de maximale dosering.

Advies resistente duist:

  • 200 gr/ha Capri Twin + 330 gr/ha Atlantis Star + 1 ltr/ha Robbester

Let op: MCPA, Capri Twin, Atlantis Star, Xanadu en Ampera mogen niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruidbestrijding wintergerst

Ook in wintergerst wordt het beste resultaat behaalt met een vroege bespuiting. In de teelt van wintergerst is de bestrijding van grassen moeilijk, wanneer en grassen voorkomen op een perceel is het advies om hiervoor een aparte bespuiting uit te voeren. Er is geen werking op straatgrassen.

Advies breedbladigen:

  • 1 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha MCPA
  • 45 gr/ha Traton SX + 0,3 ltr/ha Starane Top + 1 ltr/ha MCPA

Advies grassenbestrijding:

  • 1,2 ltr/ha Puma Extra EW + 1 ltr/ha Robbester
  • 0,8-1,2 ltr/ha Axial 50

Let op: MCPA mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruidbestrijding grasland

Onkruid in grasland gaat ten koste van de productie van goed gras en dus ook ten koste van de voederwaarde. Dit loopt al snel op naar 25 % minder droge stof opbrengst per ha. Onkruidbestrijding in grasland heeft dan ook wel degelijk zin. In het vroege voorjaar zien we vooral onkruiden als muur, paardenbloem en herderstasje de kop opsteken, deze onkruiden kunnen de productie van kwalitatief goed gras flink beperken. Belangrijk is, nu de temperatuur stijgt, dit tijdig te bestrijden zodat het gras de kans krijgt om goed ruwvoer te produceren.

Voor de onkruidbestrijding in grasland zijn de onderstaande middelen toegelaten.

Middel

Maximale dosering

Veiligheidstermijn

Overige

Cirran

3,5 ltr/ha

14 dagen

Niet in eerste jaars grasland

Tapir

1,5 ltr/ha

7 dagen

 

Primstar

1,9 ltr/ha

7 dagen

Vanaf 1,5L tot 1,6L: DRT 90% bij 1,6L of meer: DRT 95%

In eerstejaars grasland is de maximale dossering 1 ltr/ha

Starane Top

0,6 ltr/ha

7 dagen

DRT 90 bij perceelsgrenzen langs watervoerende sloten

Harmony SX

45 gr/ha

14 dagen

Bestrijding van zuring

Jepolinex Pro

1,5 ltr/ha

7 dagen

 

Advies bestaand grasland: 1,25 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha Cirran

Advies zuring bestaand grasland: 1,5 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha Cirran + 0,3 ltr/ha Starane Top

Advies eerstejaars grasland: 1,25 ltr/ha Tapir + 1 ltr/ha Jepolinex Pro

Let op: Cirran en Jepolinex Pro zijn tussen 1 sep en 1 mrt niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid