Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 18

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de loofdoding van aardappelen en het rassenadvies van de wintergranen

Akkerbouwbericht nr. 18

Loofdoding zetmeel en consumptieaardappelen

Van de eerste zetmeel en consumptieaardappelen zal binnenkort het loof worden vernietigd. Dit is belangrijk om een goed afgehard gewas te krijgen en zo de rooiverliezen en knolbeschadiging te beperken. Van een goed afgehard gewas laten de knollen beter los en zijn minder gevoelig voor rooibeschadigingen. Om het loof te vernietigen zijn er meerdere mogelijkheden. Belangrijk is dat de bestrijding van Phytophthora door moet gaan totdat het gewas helemaal dood is. De overgebleven middelen werken niet zo snel als Tuber Mission/Reglone. Er vindt een meer natuurlijke afrijping plaats, daarom is het belangrijk om ongeveer 5 dagen eerder met de loofdoding te beginnen dan dat u gewend was omdat de afhardingsperiode van aardappelen nogal wat langer is dan men gewend is van Tuber Mission/Reglone.

Middel

Toepassing

Max dosering per keer

Maximale dosering per ha

Aantal toepassingen

Min. Interval (dagen)

Spotlight Plus

Volvelds

1 ltr/ha

 

1

 

Affinity Plus

Volvelds

1 ltr/ha

 

1

 

Quickdown

Volvelds

0,8 ltr/ha

1,6 ltr

2

5

Advies loofdoding zonder klappen:

 1. 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 2. Na 5-7 dagen: 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 3. Indien nodig na 5-7 dagen:1 ltr/ha Spotlight Plus/Affinity Plus + 1 ltr/ha Robbester

Advies loofdoding met klappen:

 1. Loofklappen
 2. Tijdens klappen of na 1 dag: 1 ltr/ha Spotlight Plus/Affinity Plus + 1 ltr/ha Robbester

Bij alle volvelds bespuitingen is het belangrijk voldoende water te gebruiken. Gebruik bij conventionele spuittechniek 300-500l water per ha, om het gewas zo goed mogelijk te bedekken. Daarnaast is het bij Quickdown en Spotlight Plus/Affinity plus belangrijk dat het minimaal 3 uur licht blijft om goed te kunnen werken, spuit deze middelen daarom niet ’s avonds laat. Het beste resultaat wordt behaald bij het spuiten op een drogend dauwnat gewas in de ochtend. Dan heeft u het beste effect en de meeste zonuren natijd.

Blijf zolang het gewas nog groen is middelen voor de phytophthora bestrijding toevoegen.

Voorkom schade na gebruik van Quickdown. Het is van belang dat de tank grondig gereinigd wordt na het gebruik van Quickdown om spuitschade te voorkomen in een vervolgbespuiting in andere gewassen. Hiervoor kan Primaclean worden ingezet.

Advies:

 • 100 gr/ 100 l water Primaclean

Let op: Spotlight Plus en Affinity Plus mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Wintertarwe

De periode van het inzaaien van wintergranen voor oogst 2022 zit er weer aan te komen. Ook dit seizoen willen wij u weer graag adviseren in het maken van een weloverwogen rassenkeuze. Het gaat uiteindelijk om een goede financiële opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk een rassenkeus te maken die goed aansluit bij uw teeltdoel en grondsoort.

In de bijgevoegde folder en op onze website vindt u het assortiment wintertarwe rassen voor oogst 2022.

In de folder vindt u de ras eigenschappen en de opbrengstgegevens. Heeft u vragen over het geschikte wintertarwe ras voor uw situatie neem dan contact op met uw adviseur. 

Strategie resistente duist

Wanneer u vermoedt, of weet dat er resistente duist aanwezig is op uw perceel is het advies om het perceel ruim voor zaaien klaar te leggen en kort voor zaai/opkomst de aanwezige duist afbranden met glyfosaat. De meest bedrijfszekere strategie is om direct na het zaaien een bespuiting uit te voeren. Een andere mogelijkheid is om na opkomst in 1-3 bladstadium van de tarwe (1-bladstadium duist) te spuiten. Bij de voor-opkomst toepassing is de kans op gewasschade groter dan na-opkomst. Zorg dat bij de vooropkomst toepassing dat het zaad goed gedekt ligt. Proeven tonen aan dat de effectiviteit van de onkruidbestrijding bij na-opkomst vaak beter is dan voor-opkomst. Overigens in bijna alle proeven zie je zelden 100% bestrijdingsresultaat. In de aanpak van resistente duist is dat nu juist zo belangrijk dat we streven naar 100% bestrijding. Dat betekent op percelen met (verdenking van) resistente duist, nadien, en dat is meestal pas in het voorjaar, een aanvullende bespuiting met Atlantis(combinaties) nodig is. Vraag met betrekking tot resistente duist uw adviseur voor de beste middelenkeuze/strategie op uw percelen.

Wintergerst

Door de vroege oogst, arbeidsspreiding en hoge opbrengstpotentie past wintergerst goed in diverse bouwplannen. Daarnaast kan wintergerst worden ingezet als tweede of derde gewas voor de vergroening (gewasdiversificatie). Ook bied het de mogelijkheid voor de nateelt van Tagetes om het vrijlevend wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans te bestrijden.

Voordelen wintergerst:

 • Goede mogelijkheden voor groenbemesters door vroegheid oogst
 • Opbrengstpotentie hoger dan die van zomergerst

Rassenkeuze

Dit jaar heeft Agriant onderstaande rassen vermeerderd.

Rafaela

 • Tolerant tegen gersteverelingsvirus
 • Vroege afrijping
 • Goede opbrengstpotentie
 • Relatieve opbrengst 103%*

Met de regelmatige opbrengst, de grote korrel en goede aarvulling, is Rafaela het vertrouwde ras en de stabiele standaard.

Coccinel

 • Tolerant tegen gersteverelingsvirus
 • Goede stevigheid
 • Goede ziekteresistentie
 • Relatieve opbrengst 102%* 

Uit onderzoekresultaten blijkt dan Coccinel naast een goede stevigheid en een goede opbrengst ook tolerant is tegen gerstevergelingsvirus

*Resultaat rassenproef Proefboerderij Rusthoeve

Klik hier voor de Agriant rassenfolder Wintergerst 2021

Zaaidichtheid

De omstandigheden tijdens zaaien zijn heel belangrijk voor een goede opbrengst De advieshoeveelheid ligt rond de 150 – 160 kg per ha afhankelijk van het duizendkorrelgewicht (DKG).

Gerstevergelingsvirus

Door het dwergvergelingsvirus (BYDV) ontstaan gele punten aan het blad en vervolgens wordt dit verder verspreid naar de basis. Daarnaast vormen aangetaste planten minder aren en blijft de groei achter. Het virus kan (ook bij tolerante rassen) vanuit gerst naar naburige tarwepercelen worden overgebracht. Het dwergvergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door luizen wordt overgedragen. Om dit virus tegen te gaan, is het advies om een tolerant ras te zaaien. Bij een warm najaar moet het gewas regelmatig gecontroleerd worden op luizen. Wanneer luizen aanwezig zijn op het perceel in het najaar, dan is het aangeraden om deze goed te beheersen. Zeer vroeg zaaien wordt afgeraden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid