Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr 17

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in grasland en de graslandmengsels

Akkerbouwbericht nr 17

Veiligheidstermijn suikerbietenmiddelen

Binnenkort worden de eerste suikerbieten geoogst. Houd bij de laatste bespuiting rekening met de veiligheidstermijn die geldt voor een middel. Dit om te voorkomen dat u in de knel komt met de laatste bespuitingen en de oogst van uw bieten. Hieronder vindt u een overzicht van de veiligheidstermijnen van de diverse middelen.

Middel

Veiligheidstermijn

Middel

Veiligheidstermijn

Retengo Plust

28 dagen

Borgi

28 dagen

Sphere

21 dagen

Bicanta

21 dagen

Spyrale

28 dagen

Mirador Xtra

35 dagen

Difure Solo

21 dagen

 

 

Graslandmengsels

De periode voor het inzaaien van grasland is aangebroken. Daarbij kunt u denken aan het inzaaien van aardappelland, maïsland en/of (her)inzaai van percelen met muizenschade.

De keuze voor een graslandmengsel is sterk afhankelijk van het gebruiksdoel: maaien, beweiden of expliciet voor productie. Daarnaast kunnen verschillende toevoegingen worden gedaan zoals klavers en kruiden

De Extra Weidemengsels zijn samengesteld met de beste rassen van de Rassenlijst. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien zijn de landbouwkundige eigenschappen als kroonroest-resistentie, standvastigheid en winterhardheid van groot belang voor een optimale ruwvoerproductie.

Keuze graszaadmengsel

Advies blijvend grasland weiden: 

 • Extra Opname :            Het beste weidemengsel met 100% diploid Engels raaigras.
 • BG 11                          Mengsel dat zorgt voor een dichte grasmat, geschikt voor paarden en schapen

Advies blijvend grasland maaien en weiden:

 • Extra Smakelijk :           Het smakelijkste gras voor de blijvende weide.
 • Extra Productie :           Het 100% Engels raaigras mengsel voor de hoogste opbrengst
 • BG 3:                           100% Engels raaigras hooi en weidetype
 • BG 4:                           Maaien en intensieve beweiding, extra smakelijk door het aandeel Timothee

Advies blijvend grasland maaien:

 • Extra maaien:               Het beste maaimengsel voor blijvende weide.

Advies tijdelijk grasland:

 • Extra Powermaaien :     De hoogste eiwitopbrengst voor de tijdelijke maaiweide.
 • Extra Powerhybride :     De beste oplossing voor 1- tot 2-jarig maailand

Neem voor vragen voor het geschikte mengsel voor uw situatie contact op met uw adviseur. Extra informatie over de Extra Grasmengsels vindt u in de Extra Grasmengsels folder en in de flyer graslandvernieuwing op onze website.  

Grasland onkruidbestrijding najaar

In het najaar kunnen onkruiden zoals ridderzuring en distels goed worden bestreden in grasland. De temperatuur en luchtvochtigheid rond deze tijd van het jaar zijn vaak gunstig en de sapstroom van de wortelonkruiden is neerwaarts gericht zodat het middel beter wordt opgenomen. Voor ridderzuring is het belangrijk dat er veel blad is aangemaakt (volledig rozet stadium), zodat de plant voldoende middel kan opnemen om de wortelstokken te doden. Voor een goede opname zijn de weersomstandigheden rond de bespuiting zeer belangrijk. Het beste kan gespoten worden bij een dagtemperatuur tussen de 13-25 graden en luchtvochtigheid boven de 70%. Voor de onkruidbestrijding in grasland zijn de onderstaande middelen toegelaten.

Middel

Maximale dosering

Veiligheidstermijn

Overige

Cirran

3,5 ltr/ha

14 dagen

Niet in eerste jaars grasland

Niet in GWBG tussen 1 sep tot 1 mrt

Tapir

1,5 ltr/ha

7 dagen

Nieuw grasland niet toepassen tussen 1 okt tot 1 feb

Primstar

1,9 ltr/ha

7 dagen

Vanaf 1,5L tot 1,6L: DRT 90% bij 1,6L of meer: DRT 95%

In eerstejaars grasland is de maximale dossering 1 ltr/ha

Starane Top

0,6 ltr/ha

7 dagen

 

Harmony SX

45 gr/ha

14 dagen

Bestrijding van zuring

Jepolinex Pro

1,5 ltr/ha

7 dagen

Niet in GWBG tussen 1 sep tot 1 mrt

 

Advies bestaand grasland:

 • 1,25 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha Cirran

Advies zuring bestaand grasland:

 • 1,5 ltr/ha Tapir + 0,3 ltr Starane Top

Advies eerstejaars grasland:

 • 1,25 ltr/ha Tapir + 1 ltr/ha Jepolinex Pro

Advies bestaand grasland in grondwaterbeschermingsgebieden:

 • 1,5 ltr/ha Primstar

Advies eerstejaars grasland in grondwaterbeschermingsgebieden:

 • 1 ltr/ha Primstar
 • 1,25 - 1,5 ltr/ha Tapir

Let op: Cirran en Jepolinex Pro zijn tussen 1 sep en 1 mrt niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden

Let op: Tapir is in nieuw grasland niet toegelaten tussen 1 okt tot 1 feb,

Onkruidbestrijding grasklaverweide

Voor de onkruidbestrijding van grasklaverweides zijn maar een beperkt aantal mogelijkheden beschikbaar. Harmony is veilig voor witte klaver. Maar in verband met gewasdrukking op het gras kan deze alleen in de nazomer toegepast worden. Daarnaast kan deze ook niet toegepast worden in nieuw ingezaaid grasland.

Middel

Maximale dosering

Veiligheidstermijn

Basagran

2 ltr/ha

7 dagen

Harmony SX

45 gr/ha

14 dagen

Advies najaar:

 • 30 gr/ha Harmony SX + 1,5 ltr/ha Basagran.

Toptex vliesdoek

Het rooien van de aardappelen is inmiddels begonnen. Ook dit jaar zullen sommige aardappelen enkele weken buiten bewaard worden. Om de kwaliteit van deze aardappelen te behouden, is het afdekken met Toptex de geschikte methode. In de bijlage vindt u de eigenschappen van de Toptex vliesdoeken. Voor vragen of het bestellen van Toptex rollen kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid