Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 16

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over groenbemesters en de ziektebestrijding in aardappelen

Akkerbouwbericht nr. 16

Vervallen toelating Cyproconazool

Van de werkzame stof Cyproconazool is de toelating vervallen. Van de Cyproconazool bevattende middelen zijn inmiddels uitverkoop en opgebruiktermijnen vastgesteld. De uitverkooptermijn is vastgesteld op 31 oktober 2021.  Middelen die Cyproconazool bevatten zijn Mirador Xtra en Sphere. Wilt u in 2022 nog gebruik maken van deze middelen voor de schimmelbestrijding in bieten, schaf deze dan aan voor 31 oktober 2021.

Bewaarziekten pootaardappelen

Bij het inschuren van de aardappelen is het een goed moment om ze te beschermen tegen bewaarziekten zoals zilverschurft, fusarium en phoma. Deze ziekten kunnen gedurende het bewaarseizoen voor kwaliteitsproblemen zorgen. Een toepassing direct bij het inschuren heeft als voordeel dat de aardappelen vanaf het begin goed worden beschermd, en ziekten zich in de bewaring niet uitbreiden.

Advies:

 • 150 ml/ton Diabolo

Diabolo verdunnen in ongeveer 2 ltr water, gelijkmatig verdelen over de knollen. Na behandeling is het belangrijk om te zorgen voor een snelle droging van de knollen.

Let op: Behandelde aardappelen zijn niet geschikt voor menselijke/dierlijke consumptie.

Knolbescherming aardappelen

Tegen het einde van het groeiseizoen is het verstandig om over te stappen naar Phytophthora middelen die ook een knolbescherming geven.

Advies:

 • 2 kg/ha Nautile/ Video + 0,5 ltr/ha Ranman Top
 • 0,5 ltr/ha Ranman Top

Mocht er op een perceel een ernstige besmetting met phytophthora aanwezig zijn is het advies om 2 keer een stopbespuiting uit te voeren.

Advies Stopbespuiting:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top + 0,25 kg/ha Cymbal
 • 0,5 ltr/ha Ranman Top + 0,5 kg/ha Kunshi

Alternaria

Door de groeizame omstandigheden en de inzet van Propulse/Narita zorgt er voor dat er weinig aantasting van Alternaria gevonden wordt. Houd echter de ontwikkeling van deze ziekte in de gaten. Meestal gaat deze zich de tweede helft van augustus sterk ontwikkelen. Houd uw gewas beschermd en blijf middelen toepassen voor de Alternaria bestrijding. Hanteer een interval van 14 dagen met onderstaande middelen.

Advies:

 • 0,5 ltr/ha Narita
 • 0,2 kg/ha Signum.
 • 0,5 ltr/ha Vendetta

Veiligheidstermijn uienmiddelen

Houdt bij de ziektebestrijding in zaaiuien de veiligheidstermijn van de verschillende middelen in de gaten. Middelen zoals Fubol Gold, Valbon en de Mancozeb bevattende middelen (Dithane DG/Tridex DG/ Milcozeb DG) hebben een veiligheidstermijn van 28 dagen. Om te voorkomen dat u in de knel komt met de laatste bespuitingen voor de oogst is het advies deze laatste bespuitingen uit te voeren met een middel met een korte veiligheidstermijn zoals Fandango of Acrobat.

middel

Veiligheidstermijn

Middel

Veiligheidstermijn

Dithane DG/Tridex DG/ Milcozeb DG

28 dagen

Luna Experience

7 dagen

Fubol Gold

28 dagen

Scala

14 dagen

Valbon

28 dagen

Tracer

7 dagen

Acrobat

14 dagen

Batavia

7 dagen

Fandango

14 dagen

Benevia

14 dagen

Zorvec Endavia

28 dagen

Orondis Plus

14 dagen

Groenbemesters

Na de teelt van een graangewas is een ideaal moment om een groenbemesters in te zaaien. Ook na de teelt van een vroeg gewas zoals zaaiuien of vroeg gerooide aardappelen is een ideaal moment om een groenbemester te zaaien De keuze voor een groenbemester is volledig afhankelijk van de aanwezige aaltjes en de besmettingsgraad. Een verkeerde groenbemesterkeuze kan voor een flinke toename van schadelijke aaltjes zorgen.

Zijn aaltjes geen probleem, richt dan uw focus juist op het stimuleren van bodemleven, organische stof en structuurverbetering, en kies dan voor een groenbemestermengsel. Ook zullen veel bedrijven een groenbemester inzaaien om te kunnen voldoen aan hun ecologisch aandachtsgebied binnen het GLB. In deze situatie bent u verplicht om een mengsel te zaaien van minimaal twee soorten waarvan elk minimaal 3% aanwezig is in het mengsel. Mocht u al voldoen aan uw vergroeningseisen dan is het ook mogelijk om een solo groenbemester te zaaien. Bladrammenas, gele mosterd, Japanse haver en Italiaans raai zijn zowel als GLB mengsel als solo verkrijgbaar.

Groenbemester

Geschikt voor vergroening

Vorst- gevoelig

Schema Zaaitijdstippen

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

Bladrammenas

Valencia PLUS

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladrammenas

Cordoba PLUS

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele mosterd

Iris PLUS

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanse haver

Exito + Tagetes

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiaans raai PLUS

JA

NEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterrogge

NEE

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies BCA en Meloidogyne chitwoodi/falax:

 • Bladrammenas Valencia GLB plus, advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha

Advies BCA:

 • Bladrammenas Cordoba GLB plus, advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha
 • Gele Mosterd Iris GLB plus, advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha

Advies Pratylenchus penetrans:

 • Japanse haver Exito + Tagetes, advieshoeveelheid: 70-80 kg/ha

Advies late zaai:

 • Gele Mosterd Iris (GLB Plus), advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha
 • Japanse haver Exito (+ Tagetes), advieshoeveelheid: 70-80 kg/ha
 • Italiaans Raai (GLB Plus), advieshoeveelheid: 20-25 kg/ha
 • Winterrogge, advieshoeveelheid 75-100 kg/ha

De Italiaans raai GLB Plus is ook zeer geschikt voor de voederwinning. De winterrogge kan zelfs bij late zaai nog voor een goed ontwikkelde groenbemester zorgen. Meer informatie over de verschillende groenbemesters vindt u in de groenbemester folder. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid