Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr 15

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de kiemremming in aardappenen en uien

Akkerbouwbericht nr 15

Statiegeld Olie H/Kompaan en Crown MH

Zoals bij u bekend zitten er op de 200 ltr vaten en 1000 ltr Multi boxen van Olie H, Kompaan en Crown MH statiegeld. Zou u er voor willen zorgen wanneer u deze retour doet, dat deze compleet zijn. Wanneer de doppen en kranen niet aanwezig zijn bij het retour halen, kunnen we deze helaas niet mee retour nemen.

Schimmelbestrijding zaaiuien

Anders dan we de laatste jaren gewend zijn is de ziektedruk door het vochtige en warme weer van de laatste periode hoger dan andere jaren. Op diverse percelen is al een besmetting met meeldauw gevonden. Wanneer er valse meeldauw aangetroffen wordt in uw perceel is het belangrijk om gelijk actie te ondernemen. Neem contact op met uw adviseur voor een passend advies in uw situatie. Belangrijk is om naast de valse meeldauw bestrijding ook aandacht te schenken aan de bestrijding van bladvlekkenziektes. Houd uw spuitschema gesloten en voeg aan de meeldauw bestrijding middelen toe tegen de bladvlekkenziektes. Middelen hiervoor zijn Scala, Luna Experience en Fandango.

Advies bladvlekken toevoegen aan de valse meeldauwmiddelen:

 • 0,5 ltr/ha Luna Experience
 • 1 ltr/ha Fandango
 • 1,5 ltr/ha Scala

Voor specifieke vragen over de ziektebestrijding contact op met uw adviseur.

Let op: Luna Experience mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Kiemrustbehandeling zaaiuien

Voor uien die lang bewaard moeten worden, is het aan te raden om een kiemrustbehandeling toe te passen. Het toepassen van Crown MH geeft tijdens de bewaring een betere kiemrust. Voor een goede opname van het middel is het belangrijk dat het gewas nog 2 weken lang groen is met voldoende sapstroom. Er zijn een aantal methoden om de uien te beoordelen voor een optimaal moment om een anti-spruit bespuiting uit te voeren. Het juiste tijdstip is in uien afhankelijk van de daglengte Hieronder volgen 3 criteria van beoordelen:

 

 • Door te gaan meten met uw schuifmaat, komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt tot spuiten overgaan als de nek/bolverhouding minimaal 1:3 is, mits dat niet afwijkt van de genoemde periode van strijken.
 • Spuit wanneer 10-20% van de uien gestreken is in het veld. Let wel achter singels of boomwallen strijken uien soms eerder door droogte of een slap gewas.
 • Controleer het gewicht van de bladloze rokken ten opzichte van de totale ui (zonder wortels en loof). Dit moet minimaal 15 % zijn.

Controleer uw perceel en overleg indien nodig met uw adviseur.

Advies:

 • 8,3 ltr/ha Crown MH (maximaal 8,9 ltr/ha) + 0,25 ltr/ha Uitvloeier H

Voor een optimale werking is het belangrijk om te spuiten met 500 ltr/ha water, op een goed groeiend, vitaal gewas. Belangrijk is dat na bespuiting het nog minimaal 10 uur droog is. Spuit Crown MH niet wanneer er dagtemperaturen van 25 graden of meer worden verwacht.

Kiemrustbehandeling aardappelen

Voor zetmeel of consumptieaardappelen die lang bewaard moeten worden, is het aan te raden om een kiemrustbehandeling toe te passen. Het toepassen van Crown MH geeft tijdens de bewaring een betere kiemrust, daarnaast zorgt het voor minder opslag in de volgteelt. Voor een goede opname van het middel is het belangrijk dat het gewas nog minimaal 3 weken bij voorkeur 5 weken voor de loofdoding wordt behandeld. Om het optimale moment van spuiten te bepalen is het uitvoeren van een proefrooiing noodzakelijk. Minimaal 80% van de te oogsten knollen moeten een diameter van > 25 mm hebben. Na het toepassen stopt de celdeling van de knollen maar de celgroei en cel strekking gaan door. Controleer uw perceel en overleg indien nodig met uw adviseur.

Advies:

 • 11 ltr/ha Crown MH

Voor een optimale werking is het belangrijk om te spuiten met 500 ltr/ha water, op een goed groeiend, vitaal gewas. Belangrijk is dat na bespuiting het nog minimaal 10 uur droog is. Spuit Crown MH niet wanneer er dagtemperaturen van 25 graden of meer worden verwacht.

Onkruidbestrijding in de stoppel

Een effectieve manier om aardappelopslag en wortelonkruiden te bestrijden is in de graanstoppel. De bestrijding is het effectiefst wanneer deze wordt uitgevoerd op groeiende, ontwikkelde onkruiden (indicatie: ca. 1 maand na oogsten). Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar.

Advies aardappelopslag, kweek en riet:

 • 4-5 ltr/ha Clinic N, max 6 ltr/ha, 1 toepassing

Advies distels en heermoes:

 • 2-3,6 ltr/ha MCPA, max 3,6 ltr/ha, 1 toepassing

Advies haagwinde en klein hoefblad

 • 2 ltr/ha Mega 2,4-D, max 2 ltr/ha, 1 toepassing, land na toepassing 3 weken laten liggen

Belangrijk is te spuiten met voldoende water bij groeizaam weer. Na het gebruik van MCPA en Mega 2,4-D 3 tot 3 weken wachten met de inzaai van een volggewas.

Let op MCPA mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruidbestrijding Tagetes

Wanneer u uw Tagetes niet mee laat tellen voor de vergroening is het mogelijk om onkruid te bestrijden. Door het uitvoeren van een onkruidbestrijding haalt u het maximale uit de dodende werking van Tagetes op Pratylenchus penetrans (vrijlevend wortelaaltje). Veel onkruiden zijn een waardplant van Pratylenchus penetrans waardoor er nog steeds vermeerdering plaats vindt, als deze niet bestreden worden. In de teelt van Tagetes zijn de volgende middelen toegelaten:

Middel

Dosering

Max dosering per teelt

Max. aantal toepassingen

 

Interval (dagen)

Astrix

1-2 ltr/ha

4 ltr/ha

2

7

Kontact 320 SC

1-2 ltr/ha

3 ltr/ha

2

7

Goltix SC

0,5-2 ltr/ha

5 ltr/ha

5

7

Bettix

0,5-2 ltr/ha

2 ltr/ha

2

7

Centurion Plus

1-2 ltr/ha

2 ltr/ha

1

-

Voor opkomst:

 • 2-3 ltr/ha Clinic N

Na opkomst:

 • 0,5 ltr/ha Goltix sc + 0,5 ltr/ha Astrix
 • Na 5 à 7 dagen 0,75 ltr/ha Goltix sc + 0,75 ltr/ha Astrix
 • Na 5 à 7 dagen 0,75 ltr/ha Goltix sc + 0,5 ltr/ha Kontact 320 SC

Belangrijk is om te spuiten op een droog en afgehard gewas. Indien er graanopslag door komt is het advies om aan de laatste bespuiting een grassenmiddel toe te voegen.

Advies graanopslag:

 • 1-1,5 ltr/ha Centurion Plus

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid