Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 14

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de loofdoding van pootgoed

Akkerbouwbericht nr. 14

Loofdoding pootgoed

De eerste pootaardappelen zullen binnenkort aan de maat zijn, het loof kan dan worden vernietigd. Om het loof te vernietigen zijn er meerdere mogelijkheden: loofklappen met of zonder rijenspuit, looftrekken en volvelds spuiten. Veelal is een combinatie van maatregelen nodig om het loof effectief te vernietigen en hergroei te voorkomen. Er is een groot verschil tussen rassen, de juiste strategie verschilt per ras. Belangrijk is dat de luis bestrijding en Phytophtora bestrijding door moeten gaan totdat het gewas helemaal dood is.  De overgebleven middelen werken niet zo snel als Tuber Mission/Reglone. Er vindt een meer natuurlijke afrijping plaats, daarom is het belangrijk om ongeveer 7 dagen eerder met de loofdoding te beginnen dan dat u gewend was.

Middel

Toepassing

Max dosering per keer

Maximale dosering per ha

Aantal toepassingen

Min. Interval (dagen)

Spotlight Plus

Ongeklapt/geklapt Volvelds

1 ltr/ha

 

1

 

 

Geklapt rij

0,5 ltr/ha

 

1

 

Affinity Plus

Ongeklapt/geklapt Volvelds

1 ltr/ha

 

1

 

 

Geklapt rij

0,5 ltr/ha

 

1

 

Quickdown

Volvelds

0,8 ltr/ha

1,6 ltr

2

5

 

Geklapt rij

0,4 ltr/ha

1,6 ltr

2

5

Advies loofdoding met klappen op een vitaal gewas:

 1. 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 2. Na ongeveer 5-7 dagen: loofklappen
 3. Tijdens klappen of na 1 dag: 1 ltr/ha Spotlight Plus of Affinity Plus + 1 ltr/ha Robbester

Advies loofdoding met klappen op een afrijpend gewas:

 1. Loofklappen
 2. Tijdens klappen of na 1 dag: 1 ltr/ha Spotlight Plus of Affinity Plus + 1 ltr/ha Robbester

Advies loofdoding zonder klappen:

 1. 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 2. Na 5-7 dagen: 0,8 ltr/ha Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 3. Na 5-7 dagen: 1 ltr/ha Spotlight Plus of Affinity Plus + 1 ltr/ha Robbester

Bij alle volvelds bespuitingen is het belangrijk voldoende water te gebruiken. Gebruik bij conventionele spuittechniek 300-500l water per ha, om het gewas zo goed mogelijk te bedekken. Daarnaast is het bij Quickdown en Spotlight Plus belangrijk dat het minimaal 3 uur licht blijft om goed te kunnen werken, spuit deze middelen daarom niet ’s avonds laat. Het beste resultaat wordt behaald bij het spuiten op een drogend dauwnat gewas in de ochtend. Dan heeft u het beste effect en de meeste zonuren natijd.

Blijf zolang het gewas nog groen is middelen voor luis en phytophthora bestrijding toevoegen.

Advies:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top + 0,25 Gazelle/Antilop of 0,2 ltr/ha Closer (max 1 x na de bloei)

Let op: Spotlight Plus en Affinity Plus mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Groenbemesters

Na de teelt van een graangewas is een ideaal moment om een groenbemesters in te zaaien. De keuze voor een groenbemester is volledig afhankelijk van de aanwezige aaltjes en de besmettingsgraad. Een verkeerde groenbemesterkeuze kan voor een flinke toename van schadelijke aaltjes zorgen. Zijn aaltjes geen probleem, richt dan uw focus juist op het stimuleren van bodemleven, organische stof en structuurverbetering, en kies dan voor een groenbemestermengsel. Ook zullen veel bedrijven een groenbemester inzaaien om te kunnen voldoen aan hun ecologisch aandachtsgebied binnen het GLB. In deze situatie bent u verplicht om een mengsel te zaaien van minimaal twee soorten waarvan elk minimaal 3% aanwezig is in het mengsel. In de bijgevoegde Agriant groenbemesterfolder 2021 vindt u meer informatie over de verschillende groenbemesters.

Neem voor specifieke vragen over de geschikte groenbemester voor uw situatie contact op met uw adviseur.

Phytophthora aardappelen

De weersomstandigheden zijn de afgelopen dagen zeer wisselend. De Phytophthora druk is op dit moment hoog. Contoleer uw percelen en zorg dat uw gewas beschermt is. Wanneer u enkele aangetaste bladeren vindt in uw gewas is het belangrijk om een extra curatief middel zoals Infinito of Cymbal toe te voegen aan de bespuiting met Nautile/Video. Belangrijk is om deze bespuiting twee keer te herhalen.

Advies toevoegen aan de mix:

 • 0,25 kg/ha  Cymbal
 • 0,5-0,8 ltr/ha Orvego

Mocht er op een perceel een ernstige besmetting met phytophthora aanwezig zijn is het advies om 2 keer een stopbespuiting uit te voeren.

Advies Stopbespuiting:

 • 1,6 ltr/ha Infinito + 0,25 kg/ha Cymbal

Mocht u onder wisselvallige weersomstandigheden spuiten en niet zeker zijn van voldoende aandroogtijd dan  kunt u Bond of Squall toevoegen aan de bespuiting. Zowel Bond als Squall heeft een uitvloeiende en hechtende werking.

Advies:

 • 0,1 ltr Bond of 0,5 ltr Squall per 100L water

Gebrekziekten in (poot)aardappelen

De snelle groei van de aardappelen kunnen leiden tot gebreksverschijnselen. Aardappelen reageren snel op tekorten van (sporen)elementen en worden dan ook vatbaarder voor bijvoorbeeld Alternaria. Blijf uw gewas, zeker in deze periode, goed monitoren.

Mangaangebrek:

Mangaangebrek is op veel percelen een terugkerend probleem. De topbladeren worden eerst wat bleekgroen en vouwen zich wat samen (groeikoppen). Later verschijnen, vooral langs hoofdnerven, rijen van talrijke (zwarte) stippen. Mangaangebrek wordt meestal waargenomen op gronden met een hoge pH. Mangaan wordt slecht herverdeeld in de plant, daarom is het belangrijk meerdere malen een bespuiting uit te voeren.

Advies:

 • 0,5- 1 ltr/ha Foliplus mangaannitraat

Magnesiumgebrek:

Bij magnesiumgebrek vertonen de bladeren van de onderste bladetages een lichtgroene kleur tussen de nerven. De bladranden blijven echter nog vrij lang groen. Het tussen de nerven gelegen bladweefsel vergeelt langzaam, terwijl necrotische vlekken aan weerszijden van de middennerf zichtbaar worden. Deze kunnen zich tot de rand van het blad uitstrekken. De bladeren worden bros en vallen vroegtijdig af.

Advies:

 • 2 - 3 l/ha Foliplus Magnesiumnitraat

Foliplus Mn+Mg:

Naast de genoemde enkelvoudige mangaan- en magnesium-bladmeststoffen is er ook een gecombineerd product: Foliplus Mangaan + Mg. Dit de gehaltes van dit product zijn afgestemd op de behoefte van aardappelen.

Advies:

 • 2,5 l/ha Foliplus Mangaan + Magnesium

Met deze dosering wordt er evenveel gegeven als met 0,5 l/ha Foliplus Mangaannitraat + 2 l/ha Foliplus Magnesiumnitraat.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid