Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 13

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de ziektebestrijding in suikerbieten

Akkerbouwbericht nr. 13

Alternaria

De schimmelziekte Alternaria solani kan een aardappelgewas actief en zeer snel infecteren. Alternaria alternata is een zwakte schimmel en heeft een beschadiging of invalspoort nodig om te kunnen infecteren. Vooral op percelen die last hebben van droogte of andere stressomstandigheden kan Alternaria alternata veel schade veroorzaken. Een goede bemestingstoestand, structuur en groeiomstandigheden zijn de belangrijkste preventieve maatregelen.

Middel

Werkzame stoffen

Max dosering

Aantal toepassingen

Min. Interval (dagen)

Narita

Difenoconazool

0,5 ltr/ha

4

10

Signum

Boscalid / pyraclostrobin

0,2 kg/ha

4

14

Vendetta

Azoxystrobin/ fluazinam

0,5 ltr/ha

3

7

Propulse

Prothioconazool/fluopyram

0,45 ltr/ha

2

10

Advies:

Start tijdig (uiterlijk 2/3 bloei). De werking is vooral preventief. Hanteer een interval 14 dagen.

  • 0,5 ltr/ha Narita
  • 0,45 ltr/ha Propulse
  • 0,2 kg/ha Signum.
  • 0,5 ltr/ha Vendetta

Schema’s met mancozeb hebben een nevenwerking tegen Alternaria, maar vervangen een bespuiting van Narita of Propulse niet. Narita heeft naast een preventieve ook een lichte curatieve werking. Vanwege de curatieve werking dit middel na 2 toepassingen afwisselen (resistentiemanagement). Een goed middel om mee af te wisselen is Propulse. Propulse heeft dit voorjaar een toelating gekregen in aardappelen.

Rassen die gevoelig zijn voor mangaan en magnesiumgebrek zijn vaak ook gevoeliger voor Alternaria. Om uw gewas extra te ondersteunen is het uitvoeren van een bladbemesting met mangaan en magnesium aan te raden.

Advies:

  • 2,5 l/ha Foliplus Mangaan + Magnesium

Let op: Narita mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Sclerotinia (rattenkeutelziekte)

De laatste jaren zien we steeds vaker een besmetting met Sclerotinia in aardappelen, beter bekend als rattenkeutelziekte. Sclerotinia kan in aardappelen een flinke opbrengstderving geven. Sclerotinia kan alleen preventief bestreden worden. Voor Sclerotinia zijn geen middelen beschikbaar, wel zijn er enkele phytophthora /alternaria middelen die een nevenwerking hebben. Wanneer u op een perceel problemen verwacht met Sclerotinia, is het verstandig om gebruik te maken van een phytophthora/ alternaria middel met een nevenwerking.

Advies:

  • 0,2-0,4 ltr/ha Shirlan Gold
  • 0,2 kg/ha Signum
  • 0,5 ltr/ha Vendetta

Schimmelbestrijding suikerbieten

De eerste aantasting van bladschimmels in suikerbieten zijn reeds waargenomen. Volg de berichten van de Bladschimmelwaarschuwingsdienst van de suikerindustrie. Controleer ook uw eigen gewas regelmatig. Voer bij het zien van de eerste vlekjes een bespuiting uit met één van onderstaande middelen:

Middel

Werkzame stoffen

Groep/klasse

Dosering

Max. Aantal bespuitingen

Veiligheidstermijn

Retengo Plust*

 Epoxiconazool pyraclostrobin

Triazool Strobilurine

1 ltr/ha

1

28 dagen

Sphere

Trifloxystrobine Cyproconazool

Strobilurine Triazool

0,35 ltr/ha

2

21 dagen

Spyrale**

Difenoconazool  Fenpropidin

Triazool

 niet ingedeeld

1 ltr/ha

2

28 dagen

Borgi

Difenoconazool

Triazool

0,4 ltr//ha

2

28 dagen

Difure Solo

Difenoconazool

Triazool

0,5 ltr/ha

2

21 dagen

Bicanta

Difenoconazool

Azoxystrobin

Triazool

Strobilurine

1 ltr/ha

2

21 dagen

Mirador Xtra

Cyproconazool

Azoxystrobin

Triazool

Strobilurine

1 ltr/ha

2

35 dagen

** let op de sterke driftbeperkende maatregelen voor Spyrale. 0,5 mtr teeltvrijezone met 95% drift reducerende doppen of 1 mtr teeltvrijezone met 90% drift reducerende doppen. ​Voor ander mogelijkheden raadpleeg het etiket van Spyrale.  

Door resistentie vorming hebben strobilurines hun werking op Cercospora voor een groot deel verloren. Om uw bieten voldoende te beschermen is het belangrijk om een hoge dosering triazolen te spuiten. Het vaak afwisselen of mengen van triazolen helpt resistentie vorming te voorkomen. Bij het mengen van twee triazool bevattende middelen is het belangrijk om van beide de volledige dosering aan te houden. Voor een betere werking en opname van de bespuiting kan er 0,5% Squall aan toegevoegd worden.

Adviesschema schimmelbestrijding

 

Middel

Dosering

T 1

Spyrale

1 ltr/ha

Eventueel toevoegen:

Borgi / Difure Solo

0,2 / 0,25 ltr/ha

T 2

Mirador Xtra

1 ltr/ha

T 3

Spyrale

1 ltr/ha

Eventueel toevoegen:

Borgi / Difure Solo

0,2 / 0,25 ltr/ha

T 4

Mirador Xtra

1 ltr/ha

 

Controleer vanaf 2 weken na de bespuiting de percelen op nieuwe aantastingen. Voer op tijd een vervolgbespuiting uit. Afwisselen van de middelen en actieve stoffen geeft het beste resultaat.

* Retengo Plust mag niet meer verkocht worden, het mag opgebruikt worden tot 31 oktober 2021

Let op: Spyrale mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Let op: Bicanta (difenoconazool) mag eens in de twee jaar toegepast worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Bladbemesting Suikerbieten

Gezonde bieten zijn minder gevoelig voor bladziektes zoals Cercospora en Stemphylium. Door het toevoegen van een bladmeststof aan de ziektebestrijding kunt u uw gewas vitaal en gezond houden. Uit proeven vanuit CropSolutions is gebleken dat wanneer aan de bespuitingen Foliplus Koper en Foliplus Supremo worden toegevoegd dit een positief effect heeft op de gezondheid van de bieten. De objecten waarin dit toegepast werd hadden aan het einde van het seizoen het gezondste bladapparaat.

Advies:

  • 2 ltr/ha Folplus Supremo + 2 ltr/ha Foliplus Koper, toevoegen aan elke bespuiting.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid