Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 11

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in uien en de phytophthorabestrijding in aardappelen

Akkerbouwbericht nr. 11

Onkruidbestrijding uien

Op (te) grote uien kunt u geen contactbespuiting meer uitvoeren, omdat het gewas dan te veel geraakt wordt en er te veel gewasreactie ontstaat. Daarom is het van belang de bodemherbiciden aan te vullen ter bestrijding van na-kiemers.

Advies bodemherbiciden:

 • 3 ltr/ha Wing P (in 2 toepassingen)
 • 2,5- 3,25 ltr/ha Stomp (in 3 toepassingen)
 • 0,2 ltr/ha AZ 500 ( in 1 toepassing)
 • 3-4 ltr/ha Boxer

Wanneer de uien nog niet te groot zijn kan er nog een contactbespuiting uitgevoerd worden om de laatste onkruiden op te ruimen. Deze bespuitingen kunnen alleen op een gezond en afgehard gewas uitgevoerd worden.

Adviescontact bespuiting:

 • 0,3 ltr/ha Emblem Flo + 0,3 kg/ha Lentagran + 0,12 ltr/ha Starane, (brede mix op veel onkruiden.)
 • 0,3 ltr/ha Emblem Flo + 0,3 kg Lentagran + 0,5 ltr/ha Boxer, (mix sterk op melde)                      
 • 0,3 ltr/ha Emblem Flo+ 0,12 ltr/ha Starane top + 0,3 ltr/ha Basagran, (mix sterk op zwaluwtong, zwarte nachtschade en perzikkruid)

De grassenbestrijding wordt vaak als laatste bespuiting uitgevoerd. Spuit op een gezond en vitaal gewas. De grassen moeten hersteld zijn van de vorige bespuiting om voldoende middel op te nemen.

Advies grassenbestrijding:

 • 1-2 ltr/ha Centurion Plus

Na de laatste onkruid/grassenbestrijding is het advies om de bodemherbiciden aan te vullen. Door twee maal een bespuiting met Boxer uit te voeren zorgt u ervoor dat het gewas onkruidvrij blijft gedurende de gehele verdere teelt. Dit voorkomt concurrentie ten opzichte van de ui, en problemen met grote onkruiden bij het rooien en opladen.

Advies:

 • 1,5 – 2 ltr/ha Boxer, na 1,5 week de bespuiting herhalen.

Voer deze bespuiting uit wanneer het gewas hersteld is van de voorgaande bespuitingen. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Let op: Lentagran mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Overbemesting uien

Wanneer het eerste pijpje van de ui een lengte van ongeveer 10 cm heeft wordt het tijd voor de eerste overbemesting. Naast stikstof is het ook van belang ervoor te zorgen dat de ui voldoende kali tot zijn beschikking heeft. De dosering is afhankelijk van de al gegeven (kunst)mest gift. 

Advies:

 • 125-175 Kg/ha KAS
 • 125-175 Kg/ha kas + 150-200 kg/ha kaliumsulfaat
 • 225-275 Kg/ha NK 16-30

Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Phytophthora bestrijding aardappels

De bestrijding van phytophthora in aardappelen vraagt binnenkort weer de nodige aandacht. Vanaf opkomst van de aardappelen bestaat er al risico op infectie met phytophthora. Om deze reden adviseren wij snel na opkomst van de aardappelen te starten met de bestrijding. Schema’s met producten die Mancozeb bevatten hebben een meerwaarde op de bestrijding van Alternaria. Dit seizoen is het laatste jaar voor mancozeb bevattende middelen. De aflevertermijn van deze middelen is 4 nov 2021, het opgebruik termijn 4 jan 2022

 

Middel

Werkzame stoffen

Max dosering

Maximaal aantal toepassingen

Minimaal gewas Stadium

Maximaal gewas stadium

Interval in dagen

Nautile/Video WG*

Cymoxanil

Mancozeb

2 kg

2

6 (max 8)

-

Voor sluiten

Sluiten gewas

-

10

7

Revus

mandipropamid

0,6 ltr

6

-

-

7

Zorvec Enicade Nzeb*

Oxathiapiprolin

Mancozeb

0,15 ltr + 1,5 kg

4 (max 3x in 1 blok)

-

-

7

Zorvec Enicade Ntec

Oxathiapiproline

Amisulbrom

0,15 ltr + 0,3 ltr

4 (max 3x in 1 blok)

-

-

7

Zorvec Endavia

Oxathiapiproline

Benthiavalicarb

0,4 ltr/ha

4

-

-

 

7

 

Infinito

Fluopicolide

Propamocarb

1,2 - 1,6 ltr

5 (6,4 ltr)

-

-

7

Canvas

Amisulbrom

0,5 ltr

6

-

-

7

Ranman Top

Cyazodamid

0,5 ltr

6

-

-

5

Curzate Partner

Cymoxanil

0,2 kg

6

-

-

5

Proxanil

Propamocarb Cymoxanil

2-2,5 ltr

6

-

-

7

 

In het bestrijdingsschema kan onderscheid gemaakt worden in twee belangrijke groeistadia van de aardappelen, de loofgroeifase en de knolbescherming. In de snelle loofgroeifase van het gewas kan er gekozen worden voor Zorvec Enicade. Nieuw dit jaar is de Zorvec Endavia, dit is de werkzame stof van de zorvec gecombineerd met benthiavalicarb, bekent uit de valbon Beide middelen zijn zeer systemisch en groeien dus goed mee in de plant. Het middel kan in een 10-daags schema gespoten worden. Onder cruciale omstandigheden moet er om de 8 dagen gespoten worden, waar anders bij Nautile/Video om de 5 dagen gespoten wordt. Om resistentie ontwikkeling te voorkomen moet Zorvec Enicade alleen preventief ingezet worden. Het interval van Nautile/ Video is afhankelijk van het gewasstadium. BBCH 40 is: stadium sluiten gewas. Als u met een korter interval dan 9 dagen (tot BBCH 40) of 7 dagen (na BBCH 40) dagen wil spuiten, kan dat door de combinatie Nautile/ Video afwisselend in te zeten.

De omstandigheden zijn nu zeer anders dan we de afgelopen jaren gewend zijn. Laat u bij deze warme en vochtige omstandigheden niet verrassen. Begin op tijd met het beschermen van uw gewas. Een geschikt middel hiervoor is Revus. Revus wordt snel opgenomen in de plant en groeit mee in het gewas. Revus kan ook toegevoegd worden aan de na-opkomst bespuiting met Titus.

Advies start:

 • 0,6 ltr/ha Revus

Advies loofgroeifase:

 • 2 kg/ha Nautile WG of Video WG
 • 0,15 ltr/ha + 1,5 kg/ha Zorvec Enicade Nzeb (Zorvec + Mancozeb)
 • 0,4 ltr/ha Zorvec Endavia

Advies knolbescherming:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top
 • 1,2 ltr/ha Infinito

Schakelmomenten

Indien onder kritische omstandigheden wordt geschakeld tussen middelen, kan het zinvol zijn om een menging van beide middelen te maken. Het betreft vaak dezelfde combinatie, in lagere dosering, als bij een stopbespuiting. Bij een zichtbare aantasting moet direct 2x een stopbespuiting uitgevoerd worden.

Advies Stopbespuiting:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top + 2 ltr/ha Proxanil
 • 1,2-1,6 ltr/ha Infinito + 0,2 kg/ha Curzate Partner
 • 0,3 ltr/ha Canvas + 2 ltr/ha Proxanil

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid