Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 10

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in mais en de luisbestrijding in pootgoed

Akkerbouwbericht nr. 10

Luisbestrijding in pootaardappelen

Pootaardappelen moeten vanaf opkomst worden beschermd tegen virusinfectie. Een goede selectie voorkomt virusverspreiding binnen het perceel. Belangrijk is om vroeg te starten met selecteren en met de inzet van virus olie gecombineerd met Sumicidin super. Zorg voor korte intervallen, het is beter om in de snelle loofgroeiperiode iedere drie dagen te spuiten met 3 ltr/ha virusolie dan iedere vijf dagen met 5 tot 6 ltr/ha virusolie. Door deze strategie blijft ook de nieuwe groei van gewas tijdens de snelle loofgroeifase beschermd.

Advies:

 • 0,2 ltr/ha Sumicidin + 6,25 ltr/ha Olie H (maximaal 12 toepassingen, met een interval van 7 dagen)

In het begin van de loofgroeifase kan Olie H afgewisseld worden met 6,25 ltr/ha Kompaan (maximaal 12 toepassingen, met een interval van 7 dagen) om een korter interval te kunnen hanteren. Bij hoge temperaturen (>25°C) valt de werking van pyrethroïden tegen. Hanteer bij hoge temperaturen of bij een snelle groei een kortere spuitinterval. Schoon vanaf het begin van de teelt het gewas 1x per twee weken op met een zogenaamde luizendoder.

Advies luizendoders:

 • 0,25 kg/ha Gazelle (max 3 toepassingen, met een interval van 21 dagen, pas na 50% grondbedekking)
 • 0,25 kg/ha Antilop (max 3 toepassingen, met een interval van 21 dagen, pas na 50% grondbedekking)
 • 0,75 ltr/ha Batavia (max 4 toepassingen, met een interval van 7 dagen, pas na de bloei van het gewas)
 • 0,2 ltr/ha Closer (max 1 toepassing, pas na de bloei van het gewas)

Neem voor vragen over de virus bestrijding voor uw situatie contact op met uw adviseur.

Onkruidbestrijding cichorei

De eerste percelen cichorei zijn op dit moment gespoten, om probleemonkruiden nu en verder in het seizoen de baas te blijven is het belangrijk om te beginnen met het opbouwen van de bodemherbiciden. 

Toevoeging van Fontier Optima

Frontier Optima heeft een goede werking tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade.

Advies:

 • Dosering Frontier Optima: 0,1 ltr/ha per echt blad. Maximaal 0,9 ltr/ha per seizoen.

Grassenbestrijding

Voor de grassenbestrijding in chicorei zijn twee middelen beschikbaar, belangrijk is om het grassenmiddel apart te spuiten en niet toe te voegen aan de mix.

Advies:

 • 1 ltr/ha Centurion Plus of 2 ltr/ha Fusilade Max

Let op dat de werking van Titus en de grassenmiddelen tegen kan vallen bij een lage relatieve luchtvochtigheid en afgeharde onkruiden. Het beste is om deze middelen ’s ochtends op dauwvochtige onkruid.

Onkruidbestrijding mais

Voor de onkruidbestrijding in mais zijn er meerdere opties. Belangrijk is om voor het 6e bladstadium te spuiten. Na dit stadium heeft de mais meer moeite om het middel af te breken. Door de mogelijkheden van wel of geen onderzaai verplichting, het moment waarop deze gezaaid wordt en de verschillende grondsoorten met soms de aanwezigheid van wortelonkruiden of aardappelopslag zal de optimale mix voor veel telers anders zijn. Daarom hieronder een paar mogelijkheden. Neem voor specifiek advies en vragen contact op met uw adviseur.

Advies zonder onderzaai:

 • 0,75 ltr/ha Calaris + 1,5  ltr/ha Laudis O.D.+ 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 0,3 ltr/ha Samson Extra 6 
 • 1-1,5 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 0,3 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen
 • 1-1,5 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 0,75 ltr/ha Monsoon Active

Advies onderzaai direct met maiszaaien (rietzwenk)

 • 0,75-1 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Laudis O.D. + evt. toevoegingen

Advies onderzaai op kniehoogte (Italiaans raaigras):

 • 0,75-1 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Laudis O.D. + 0,2 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen
 • 1,5 ltr/ha Laudis + 0,2 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen
 • 1 ltr/ha Calaris + 0,2 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen
 • 1,5 – 1,75 ltr/ha Laudis + 0,5 – 0,75 Monsoon Active.

Advies aardappelopslag:

 • 0,75 - 1 ltr/ha Calaris + 1,5 ltr/ha Laudis O.D. + 0,3 ltr/ha Starane Top + evt. Toevoegingen

Voor zowel aardappelopslag als bij wortelonkruiden zoals Haagwinde en Veenwortel is een tweede bespuiting nodig, bij voorkeur met een kappenspuit of droplegs.

Indien er enige bodemwerking gewenst is, kan er 0,3-0,5 ltr/ha Frontier Optima toegevoegd worden aan de mix. Houd er rekening mee dat onder de huidige vochtige omstandigheden de bodemwerking van de Frontier sterker is als dat we de afgelopen jaren gewend zijn. De werking van de frontier op de onderzaai kan ook sterker zijn hierdoor.

Toevoegingen:

Middel

Dosering

Onkruiden:

Kart

0,5 – 0,7 ltr/ha

Aardappelopslag, zwaluwtong, haagwinde, kleefkruid

Casper

0,3 kg/ha

Haagwinde

Starane Top

0,2 ltr/ha

Aardappelopslag, veelknopigen, haagwinde

Banvel

0,3 Banvel

Haagwinde, veelknopigen

Peak

20 gr/ha Peak

Kamille, kruiskruid

Om de stressreactie van de bespuiting te verminderen kan er aan de bespuiting Foliplus Amino-NPK toegevoegd worden. Naast enkele sporen elementen bevat de Foliplus Amino-NPK ook aminozuren de die stressreactie van de plant verminderen.

Advies:

 • 1,5 – 2 ltr/ha Foliplus Amino-NPK
 • 1,5 – 2 ltr/ha Foliplus Amino-NK (Zonder fosfaat, geschikt voor de inzet op derogatiebedrijven)

Ook bij de inzet van lage hoeveelheden Calaris moet er rekening gehouden worden met de nawerking op het vervolggewas. Vooral suikerbieten zijn gevoelig hiervoor. Zorg ervoor dat er na de tijd een goede kerende grondbewerking uitgevoerd wordt.

Let op: Peak en Casper mogen maar eens in de 3 jaar toegepast worden op een perceel.

Vanaf in 1 Juli wijzigt het etiket van Calaris. Vanaf dan mag Calaris maximaal 2 keer met 0,75 ltr/ha gespoten worden. En moet men bij een dosering van 0,5 ltr/ha of hoger een DRT van minimaal 95 % hanteren.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid