Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 5

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de onkuidbestijding in aardappelen, de luisbestrijding in pootgoed en de onkruidbestrijding in zomergranen.

Akkerbouwbericht 5

Actueel

In enkele percelen suikerbieten worden op dit moment al zwarte bonenluizen gevonden. Controleer uw bietenpercelen op de aanwezigheid van de zwarte bonenluis en voer waar nodig een bespuiting uit. Houdt er rekening mee dat het toevoegen van een insecticide aan de herbicidenmix samen met de beschadiging van insecten de bespuiting veel scherper maakt. Onder scherpe omstandigheden is het verstandig om de bespuiting apart uit te voeren.

 Advies:

 • 0,15 ltr/ha Calypso

 Neem voor specifieke vragen over de situatie op uw perceel contact op met uw adviseur.

Mengvolgorde gewasbeschermingsmiddelen

Bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk om de juiste mengvolgorde te hanteren. Dit voorkomt verstoppingen van de spuit en garandeert een optimale inzet van de middelen.

Mengvolgorde:

 • Spuitkorrels (WG) 2. Spuitpoeder (WP) 3. Suspensie consentraat (SC of Flowable) 4. Emulgeerbaar consentraat (EC) 5. Vloeistof in water (SL) 6. Hulpstoffen 7. Bladmeststoffen.
 • Voeg de middelen pas toe als de gewenste hoeveelheid water voor circa 50% aanwezig is

Onkruidbestrijding in aardappelen

De onkruidbestrijding delen we op in zetmeel – consumptie en pootaardappelen. Een onkruidbestrijding vóór opkomst van de aardappelen is in veel percelen een bedrijfszeker systeem. Het combineren van middelen geeft vaak het beste resultaat. Bij hogere organische stofgehalten is de duurwerking van de middelen korter. Let op, de dosering van middelen kan variëren per grondsoort.

Voor een goede werking van een bodemherbicide is een bezakte rug nodig. Zetmeelaardappelen worden veelal na opkomst aangeaard. In dat geval wordt de bodemwerking van een middel verbroken.
Wanneer in pootgoed gespoten wordt met Challenge is het belangrijk om dit ruim voor opkomst te doen in verband met geelverkleuring van het blad. Houdt bij het gebruik van Sencor en Arcade rekening met eventuele rasgevoeligheid voor Metribuzin (Sencor).

Advies voor opkomst zetmeel en consumptie:

 • 2-2,5 ltr/ha Arcade + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1ltr/ha Robbester
 • 0,5 – 0,75 ltr/ha Sencor + 1 ltr/ha Robbester
 • 2-3 ltr/ha Proman + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge

Advies voor opkomst pootaardappelen:

 • 2-2,5 ltr/ha Arcade + 1 ltr/ha Challenge + 1ltr/ha Robbester
 • 2-3 ltr/ha Proman + 1 ltr/ha Challenge of 0,5 ltr/ha Sencor

Advies bestrijding stuifdek:

 • 0,75 ltr/ha Pilot
 • 0,75 ltr/ha Fusilade Max

Let op: Arcade en Sencor mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Luisbestrijding in pootaardappelen

Pootaardappelen moeten vanaf opkomst worden beschermd tegen virusinfectie Een combinatie van een minerale olie en een insecticide geeft de beste bescherming tegen virusoverdracht door bladluizen. Begin bij 80% opkomst met de luisbestrijding, spuit wekelijks een pyrethroïde.

Advies:

 • 0,2 ltr/ha Sumicidin + 6,25 ltr/ha Olie H (maximaal 12 toepassingen, met een interval van 7 dagen)

In het begin van de loofgroeifase kan Olie H afgewisseld worden met 6.25 ltr/ha Kompaan om een korter interval te kunnen hanteren. Bij hoge temperatuur werken pyrethroïden slecht (>25°C). Hanteer bij hoge temperaturen of bij een snelle groei een korter interval.

Schoon het gewas 1x per twee weken op met een zogenaamde luizendoder.

 Advies:

 • 0,15 ltr/ha Calypso (maximaal 2 toepassingen, met een interval van 7 dagen)
 • 0,25 kg/ha Gazelle (maximaal 3 toepassingen, met een interval van 21 dagen)
 • 0,16 kg/ha Teppeki (maximaal 2 toepassingen, met een interval van 21 dagen)

Onkruidbestrijding zomergranen

In de zomergranen zijn de breedbladige onkruiden te bestrijden vanaf het 3e bladstadium tot einde uitstoeling. Er zijn verschillende mogelijkheden. Spuit voor een goede werking van de middelen bij groeizaam weer, temperatuur boven 10°C en een hoge luchtvochtigheid. Onkruiden moeten aan de groei zijn.

Advies zomertarwe en zomergerst:

 • 1 ltr/ha Tapir of 1 ltr/ha Primstar + 1,5 ltr/ha MCPA (Breed op wortelonkruiden)
 • 30 gr/ha Traton SX + 1,5 ltr/ha MCPA (sterk op kamille en perzikkruid)

Wanneer er in een perceel ook grassen of duist aanwezig zijn kan er alleen in zomertarwe 130 gr/ha Capri Twin worden toegevoegd aan de bespuiting.

Advies zomertarwe:

 • 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 ltr/ha Starane Top + 1ltr/ha MCPA + 1 ltr/ha Robbester

Wanneer u in een perceel aardappelopslag verwacht kunt u aan de mix met Tapir of Primstar 0,3 – 0,45 ltr/ha Starane Top toevoegen.

Let op: Capri Twin en MCPA mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruidbestrijding cichorei

De eerste percelen cichorei zijn op dit moment gespoten, om probleemonkruiden nu en verder in het seizoen de baas te blijven is het belangrijk om te beginnen met het opbouwen van de bodemherbiciden.

Toevoeging van Fontier Optima of Dual Gold*

Frontier Optima en Dual Gold werken goed tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade. Frontier Optima heeft minder vocht nodig om te werken dan Dual Gold.

Advies:

 • Dosering Frontier Optima: 0,1 ltr/ha per echt blad. Maximaal 0,9 ltr/ha per seizoen.
 • Dosering Dual Gold: 0,1 ltr/ha per echt blad. Maximaal 1,3 ltr/ha per seizoen.

* Dual gold mag vanaf dit jaar niet meer gebruikt worden op zandgrond! Wel op veen- en kleigrond, u kunt de ‘Zandzoeker App’ gebruiken om te kijken wat de wettelijke grondsoort is van uw perceel.

Grassenbestrijding

Voor de grassenbestrijding in cichorei zijn twee middelen beschikbaar, belangrijk is om het grassenmiddel apart te spuiten en niet toe te voegen aan de mix.

Advies:

 • 1 ltr/ha Centurion Plus of 2 ltr/ha Fusilade Max

Let op dat de werking van Titus en de grassenmiddelen tegen kan vallen bij een lage relatieve luchtvochtigheid en afgeharde onkruiden. Het beste is om deze middelen ’s ochtends op dauwvochtige onkruiden te spuiten.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid