Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 4

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de onkruidbestrijding in zaaiuien en suikerbieten en de insectenbeheersling in suikerbieten. 

Akkerbouwbericht 4

Demo's 

Komend jaar voert Agriant proeven en demo’s uit in diverse gewassen. Een van deze proeven is een onkruidbestrijdingsproef in suikerbieten. Het doel van deze proef is inzicht te krijgen in de mogelijke schema’s die we kunnen gaan inzetten wanneer de actieve stoffen Des- en Fenmedifam wegvallen voor de bietenteelt. Een van de objecten die in de proef ligt is het vervangen van de Robbester voor de uitvloeier Squall. Een aantal objecten van deze proef zijn twee weken geleden behandeld met een vóór opkomst bespuiting.

Daarnaast legt Agriant dit jaar een precisielandbouw demo aan. Door deze demo willen we geïnteresseerde telers kennis laten maken met de mogelijkheden die zich voor doen met betrekking tot precisielandbouw. In deze demo wordt een aardappelperceel gemonitord met behulp van een drone. Naast de gegevens van de drone, worden er ook plantsap monsters en proefrooiingen gedaan om de gegevens te valideren. In week 14 is er een grondreflectieopname met de drone gemaakt. Met deze beelden is de variatie van de grond binnen het perceel in kaart gebracht. Naast deze kaart zullen er in het seizoen meerdere vluchten gedaan worden om beelden van het gewas te maken.

In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de voortgang van onze proeven en demo’s.

Onkruidbestrijding zaaiuien

Zaaiuien in het vlagstadium zijn zeer gevoelig voor herbiciden, in deze periode is er weinig mogelijk qua onkruidbestrijding. Wanneer de eerste pijpjes 3 cm groot zijn kan er begonnen worden met contactherbiciden. Belangrijk is om altijd te spuiten met grove druppels en veel water.

Advies vlagstadium:

·         0,5 ltr/ha Chloor IPC

Advies eerste pijpje 3 cm, droge grond:

·         0,25-0,5 kg/ha Pyramin DF + 0,15-0,25 ltr/ha Bromotril + 0,25 kg Lentagran

·         0,15-0,25 ltr/ha Bromotril + 0,1-0,15 ltr/ha Starane top + 0,1-0,15 ltr/ha Basagran of 0,25 kg Lentagran

Advies eerste pijpjes 3 cm, vochtige grond:

·         1-2 ltr/ha Wing P + 0,5 ltr/ha Chloor IPC + 0,25 kg/ha Pyramin DF

De dosering tijdens de bespuitingen is sterk afhankelijk van de grootte van onkruiden, weersomstandigheden en het stadium waarin de uien zich bevinden. Neem bij vragen contact op met uw adviseurs.

Onkruidbestrijding suikerbieten

De eerste bespuitingen in de vroeg gezaaide suikerbieten zijn geweest. Wees op tijd met de volgende bespuiting. Wanneer de onkruiddruk hoog is, kunt u de dosering Betanal MaxxPro of BOGT verhogen, ook kunt u het interval tussen de bespuitingen verkorten. Daarnaast kunt de basis mix versterken en verbreden door het toevoegen van de volgende middelen:

Toevoeging van Safari 15 gr/ha.

Versterkt de werking met name op varkensgras, kleefkruid, kamille, herik, bingelkruid, ooievaarsbek en vierdelig tandzaad. Maximaal 120 gr/ha per seizoen.

Toevoeging van Lontrel 0,3 ltr/ha

Versterkt de werking op veelknopigen (perzikkruid, viltige duizendknoop, varkensgras, zwaluwtong) vierdelig tandzaad en aardappelopslag. Voor een goede werking van Lontrel is groeizaam weer noodzakelijk. Maximaal 1,5 ltr/ha per etiket per seizoen.

Toevoeging van Fontier Optima

Frontier Optima werkt goed tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade.

Dosering: 0,15 ltr/ha vanaf gestrekte kiemlobstadium of 0,3 ltr/ha vanaf het 2-bladstadium of 0,45 ltr/ha vanaf het 4-echte bladstadium. Maximaal 0,9 ltr/ha per seizoen.

Toevoeging van Centium

Centium is sterk op bingelkruid, hondspeterselie, varkensgras, (resistente) melganzevoet en kleefkruid. Let op dat u niet te veel overlapt als u Centium spuit, in verband met witverkleuring.

Dosering: 0,025 ltr/ha vanaf het tweebladstadium, daarna 0,05 ltr/ha. Maximaal 0,2 ltr/ha per seizoen.

Stuifdekbestrijding

Voorkom op de percelen waar een stuifdek gerst is gezaaid dat de gerst een concurrent wordt van de suikerbieten. Spuit de gerst op het juiste moment dood.

Advies:

·         Pilot 0,75 ltr/ha

·         Gallant 2000 1 ltr/ha (bij polletjes straatgras).

Neem voor specifieke vragen over de onkruidstand op uw perceel contact op met uw adviseur.

Insectenbeheersing suikerbieten

Met het verdwijnen van de neonicotinoïden als zaadbehandelingsmiddel, is het belangrijk om uw percelen te controleren. Voer pas een bespuiting uit als u daadwerkelijk insecten ziet. Op onze website, onder het tabblad ‘downloads’, kunt u een folder ‘ICM in suikerbieten’ vinden. Gebruik deze voor het herkennen en vaststellen van schadedrempels.

Een onkruidbestrijding na opkomst in combinatie met insectenschade kan schade opleveren. Is er sprake van insectenvraat? Dan is het advies om tot het eerste echte blaadje altijd eerst de insecten te bestrijden en pas daarna na 3-4 dagen een onkruidbestrijding uit te voeren. Insecticiden in de mix maken de herbicidenmix i.c.m. de beschadiging door insecten veel scherper!

In het kiemplantstadium gaan onze voorkeur uit naar pyrethroïden boven die van Calypso, ondanks de nadelen op nuttige insecten. Dit is vanwege de kans op schade aan de kiemplantjes

Plaag

Middel

Werkzame stof

 Dosering

Aantal toepassingen

Min. Interval

Bladluizen:

Pirimor

piririmicarb

0,4 kg/ha

2

14

Teppeki

flonicamid

0,14 kg/ha

1

-

Calypso

thiacloprid

0,15 ltr/ha

2

21

Bietenvlieg:

Decis e.a.

deltamethtin

0,3 ltr/ha

1

-

Tripsen en bovengrondse bietenkevers:

Sumicidin Super

esfenveleraat

0,2 ltr/ha

2

7

Karate Zeon

lambda- cyhalthrin

0,05 ltr/ha

1

-

Decis e.a.

deltamethrin

0,3 ltr/ha

1

-

Rupsen:

Decis e.a.

deltamethrin

0,3 ltr/ha

1

-

Aardappel-stengel-boorders

Sumicidin Super

esfenveleraat

0,2 ltr/ha

2

7

Restricties oppervlaktewater: Pirimor, minimaal 95% driftreducerende dopen en een teeltvrijezone 0,5 M, Calypso, minimaal 90% driftreducerende doppen

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid