Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 3

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de onkruidbestrijding in suikerbieten, zaaiuien en cichorei

Akkerbouwbericht 3

Onkruidbestrijding suikerbieten

De eerste bieten zijn gezaaid en worden binnenkort gespoten, begin op tijd met de eerste bespuiting. Op kleine onkruiden kunt u met een lagere dosering spuiten.

Advies:

 • 0,75- 1 ltr/ha Betanal MaxxPro + 0,5 ltr/ha Goltix         of
 • 0,5 ltr/ha BOGT

Tegenwoordig hebben enkele middelen een andere naam en klopt de afkorting BOGT niet meer. Zie onderstaande.

Betanal:          Astrix of Corzal
Olie:                Robbester
Goltix:            Goltix sc of Bettix
Tramat:          Oblix 500 of Tramat 200

 

Middel

 

Dosering

 

Werkzame stof

Max aantal toepassingen Max hoeveelheid per ha Minimum interval
 

Betanal MaxxPro

 

0,75 – 1 ltr/ha

Desmedifam

Fenmedifam

Ethofumesaat

Lenacil

 

5

 

4,5 ltr/ha

 

5

Astrix 0,5 – 1 ltr/ha Fenmedifam 8 6 ltr/ha 7
Corzal 0,5 – 1ltr/ha Fenmedifam 8 6 ltr/ha 7
Goltix sc 0,5 – 1 ltr/ha Metamitron 6 5 ltr/ha 5
Bettix 0,5 – 1 ltr/ha Metamitron 8 5 ltr/ha 5
Tramat 200 0,5 – 1 ltr/ha Ethofumisaat 8 4 ltr/ha 7
Oblix 500 0,2 – 0,4 ltr/ha Ethofumisaat 8 1,6 ltr/ha 7

De dosering van de eerste bespuiting is sterk afhankelijk van de grootte van onkruiden en de weersomstandigheden. Bij nachtvorst: stel de bespuiting uit of verlaag de dosering, ga hierover in overleg met uw adviseur.

Bemesting mais

Naast stikstof heeft mais ook een behoefte aan zink. Zink controleert de productie van planthormonen die de wortelgroei stimuleren (auxinen). Zink is slecht beschikbaar op (klei)gronden met hoog kalkgehalte en hoge pH, maar ook op zure zandgronden met hoog organische stof is de zinkopname verstoord. Lage bodemtemperaturen geven een extra remming in de opname.Bij de zaai van mais wordt in alle gevallen aangeraden een rijenbemesting uit te voeren. Hiervoor zijn verschillende meststoffen beschikbaar, afhankelijk van de omstandigheden. Maismaster Pro 35-0 + B + Zn is geschikt voor de rijenbemesting en bevat gecoate ureumkorrels. Deze stikstof komt vertraagd vrij wat resulteert in minder uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten. Doordat tweederde van de stikstof vertraagd vrijkomt is deze beter afgestemd op de voedingsbehoefte van snijmais.

Naast stikstof heeft mais ook een behoefte aan zink. Zink controleert de productie van planthormonen die de wortelgroei stimuleren (auxinen). Zink is slecht beschikbaar op (klei)gronden met hoog kalkgehalte en hoge pH, maar ook op zure zandgronden met hoog organische stof is de zinkopname verstoord. Lage bodemtemperaturen geven een extra remming in de opname.

Naast zink heeft mais ook behoefte aan borium. Borium heeft invloed op de kolfzetting. Te weinig beschikbare borium kan de vulling van de kolf, en dus de voederwaarde negatief beïnvloeden. Het borium advies is afhankelijk van het gehalte in de bodem en loopt uiteen van 200 tot 400 gram per ha.

Zowel de Maismaster Pro 35-0 + B + Zn en Maismaster wortel + bevat voldoende borium en zink om aan de behoefte van mais te voldoen.

Advies:

 • 125-200 kg/ha Maismaster Pro 35-0 + B + Zn
 • 125-150 kg/ha Maismaster wortel +

Meer informatie over de bemesting van mais kunt u vinden in de rassenfolder mais op onze website.

Onkruidbestrijding zaaiuien

De vroeg gezaaide percelen met zaaiuien staan op het punt van doorkomen, in het kramstadium kan gespoten worden met zowel bodem als contact herbiciden afhankelijk van de weersomstandigheden. Contactmiddelen zoals Bromotril, Basagran en Starane Top alleen spuiten op afgeharde uien.

Advies droge grond:

 • 0,5 ltr/ha Stomp + 0,15-0,25 ltr/ha Bromotril + 0,25 kg/ha Pyramin DF + 0,5 ltr/ha Basagran of 0,1 ltr/ha Starane top

Advies vochtige grond:

 • 0,2 ltr/ha AZ500 + 1ltr/ha Wing P
 • 0,5 ltr/ha Chloor IPC + 1 ltr/ha Wing P + 0,5 ltr/ha Stomp of 0,25 kg/ha Pyramin DF

De dosering tijdens de bespuitingen is sterk afhankelijk van de grootte van onkruiden, weersomstandigheden en het stadium waarin de uien zich bevinden. Neem bij vragen contact op met uw adviseurs.

Let op: AZ500 mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruidbestrijding cichorei

De eerste cichorei wordt op dit moment gezaaid. Voor opkomst kan er afgebrand worden met 2 ltr/ha Clinic N. Na opkomst moet er onderscheid gemaakt worden tussen Titus resistente en niet Titus resistente rassen.

Advies Titus resistente rassen eerste 2 bespuitingen met interval 5a7 dagen:

 • 1e 0,5 ltr/ha Chloor IPC + 0,5 ltr/ha Legurame + 0,25 ltr/ha Kerb Flo + 5-15 gr/ha Safari.
 • 2e 0,5 ltr/ha Chloor IPC + 0,25 ltr/ha Kerb Flo + 35 gr/ha Titus + 0,25 ltr/ha Uitvloeier.

Advies niet Titus resistente rassen eerste 2 bespuitingen interval 5a7 dagen:

 • 1e 0,5 ltr/ha Chloor IPC + 0,5 ltr/ha Legurame + 5-10 gr/ha Safari + 0,25 ltr/ha Kerb Flo + 50 ml/ha AZ500
 • 2e 0,5 ltr/ha Chloor IPC + 0,2 ltr/ha Dual Gold* + 0,25 ltr/ha Kerb Flo 0,25 ltr/ha + 50 ml/ha AZ500

* Dual gold mag vanaf dit jaar niet meer gebruikt worden op zandgrond! Wel op veen- en kleigrond, u kunt de ‘Zandzoeker App’ gebruiken om te kijken wat de wettelijke grondsoort is van uw perceel.

Let op: AZ500 mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Tankreiniging na gebruik herbiciden

Na het spuiten van herbiciden is een goede tankreiniging erg belangrijk om schade in andere gewassen te voorkomen. Dit geldt o.a. na het spuiten van de volgende middelen: Atlantis Star, Capri Twin, Stomp SC, Pyramin DF, Challenge, Boxer en Sencor. Voor het reinigen van de veldspuit te reinigen kunt u gebruik maken van Primaclean. Let erop naast de tank ook de leidingen, filters, fustreiniger en doppen te reinigen.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid