Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 21

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de rassenkeuze wintergraan en over de loofdoding in  zetmeel en consumptieaardappelen.

Akkerbouwbericht 21

Wintergranen

De periode van het inzaaien van wintergranen voor oogst 2021 zit er weer aan te komen. Ook dit seizoen willen wij u weer graag adviseren in het maken van een weloverwogen rassenkeuze. Het gaat uiteindelijk om een goede financiële opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk een rassenkeus te maken die goed aansluit bij uw teeltdoel en grondsoort.

Aandachtspunten rassenkeuze:

 • Focus niet alleen op de opbrengst wanneer u in de rassenlijst kijkt, grondsoort en ziekteresistenties zijn ook bepalend voor een goede oogst.
 • Houd rekening met de voorvrucht. Dit kan invloed hebben op de lengte en stevigheid van de verschillende rassen. Ook tarwe op tarwe kan ziektes stimuleren.
 • Kies voor spreiding in vroegheid van de rassen. Dit kan leiden tot een betere arbeidsverdeling en risicospreiding. Zaai late rassen niet te laat en voorkom hiermee een te late afrijping

Dit jaar heeft Agriant de volgende wintertarwe rassen vermeerderd:

Talent

 • Baktarwe
 • Vroege afrijping
 • Goede opbrengstpotentie
 • Zeer gezond

Talent is een vroeg afrijpende tarwe en combineert goede ziekteresistenties met een goede bak- en maalkwaliteit en hoge opbrengsten. Talent is een langere, maar stevige tarwe. Daarnaast heeft het ras een goede stro-opbrengst.

Bennigton

 • Voertarwe
 • Middenvroege afrijping
 • Goede opbrengstpotentie
 • Zeer gezond

Bennington is een gezonde en zeer stevige voertarwe. Het ras heeft een middenlate afrijping Bennington beschikt over zeer goede ziekteresistenties. Bennington past goed op zowel de klei als zand en dalgronden.

Benchmark

 • Voertarwe
 • Middenvroege afrijping
 • Goede opbrengstpotentie
 • Geschikt voor tarwe op tarwe

Benchmark heeft een middenvroege afrijping. Benchmark geeft een goede uitstoeling, is stevig en geeft ook een hoge stro-opbrengst. Zowel geschikt voor vroege als late zaai.

Dit jaar heeft Agriant het volgende wintergerst ras vermeerderd:

Rafaela

 • Tolerant tegen gersteverelingsvirus
 • Vroege afrijping
 • Goede opbrengstpotentie

Met de regelmatige opbrengst, de grote korrel en goede aarvulling, is Rafaela het vertrouwde ras en de stabiele standaard.

Op onze website vindt u folders met de rassenkeuze voor wintertarwe en wintergerst.  Voor vragen over uw situatie kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Strategie resistente duist:

Wanneer u vermoedt, of weet dat er resistente duist aanwezig is op uw perceel is het advies om het perceel ruim voor zaaien klaar te leggen en kort voor zaai/opkomst de aanwezige duist afbranden met glyfosaat. De meest bedrijfszekere strategie is om direct na het zaaien een bespuiting uit te voeren. Een andere mogelijkheid is om na opkomst in 1-3 bladstadium van de tarwe (1-bladstadium duist) te spuiten. Bij de voor-opkomst toepassing is de kans op gewasschade groter dan na-opkomst. Zorg dat bij de vooropkomst toepassing dat het zaad goed gedekt ligt. Proeven tonen aan dat de effectiviteit van de onkruidbestrijding bij na-opkomst vaak beter is dan voor-opkomst. Overigens in bijna alle proeven zie je zelden 100% bestrijdingsresultaat. In de aanpak van resistente duist is dat nu juist zo belangrijk dat we streven naar 100% bestrijding. Dat betekent op percelen met (verdenking van) resistente duist, nadien, en dat is meestal pas in het voorjaar, een aanvullende bespuiting met Atlantis(combinaties) nodig is.

Vraag met betrekking tot resistente duist uw adviseur voor de beste middelenkeuze/strategie op uw percelen.

Loofdoding zetmeel en consumptieaardappelen

Van de eerste zetmeel en consumptieaardappelen zal binnenkort het loof worden vernietigd. Dit is belangrijk om een goed afgehard gewas te krijgen en zo de rooiverliezen en knolbeschadiging te beperken. Van een goed afgehard gewas laten de knollen beter los en zijn minder gevoelig voor rooibeschadigingen. Om het loof te vernietigen zijn er meerdere mogelijkheden Door het wegvallen van de middelen Tuber Mission/Reglone moet de loofdoding op andere manier aangepakt worden. Belangrijk is dat de bestrijding van Phytophthora door moet gaan totdat het gewas helemaal dood is. De overgebleven middelen werken niet zo snel als Tuber Mission/Reglone. Er vindt een meer natuurlijke afrijping plaats, daarom is het belangrijk om ongeveer 5 dagen eerder met de loofdoding te beginnen dan dat u gewend was.

Middel

Toepassing

Max dosering per keer

Maximale dosering per ha

Aantal toepassingen

Min. Interval (dagen)

Spotlight Plus

Ongeklapt/geklapt Volvelds

1 ltr/ha

 

1

 

 

Geklapt rij

0,5 ltr/ha

 

1

 

Quickdown

Volvelds

0,8 ltr/ha

1,6 ltr

2

5

 

Geklapt rij

0,4 ltr/ha

1,6 ltr

2

5

Advies loofdoding zonder klappen:

 1.  0,8 ltr/ha Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 2. Na 5-7 dagen: 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 3. Indien nodig na 5-7 dagen:1 ltr/ha Spotlight Plus + 1 ltr/ha Robbester

Advies loofdoding met klappen:

 1. Loofklappen
 2. Tijdens klappen of na 1 dag: 1 ltr/ha Spotlight Plus + 1 ltr/ha Robbester

Bij alle volvelds bespuitingen is het belangrijk voldoende water te gebruiken. Gebruik bij conventionele spuittechniek 300-500l water per ha, om het gewas zo goed mogelijk te bedekken. Daarnaast is het bij Quickdown en Spotlight Plus belangrijk dat het minimaal 3 uur licht blijft om goed te kunnen werken, spuit deze middelen daarom niet ’s avonds laat. Het beste resultaat wordt behaald bij het spuiten op een drogend dauwnat gewas in de ochtend. Dan heeft u het beste effect en de meeste zonuren natijd.

Blijf zolang het gewas nog groen is middelen voor de phytophthora bestrijding toevoegen.

Advies:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top

Voorkom schade na gebruik van Quickdown. Het is van belang dat de tank grondig gereinigd wordt na het gebruik van Quickdown om spuitschade te voorkomen in een vervolgbespuiting in andere gewassen. Hiervoor kan Primaclean worden ingezet.

Advies:

100 gr/ 100 l water Primaclean

Let op: Spotlight Plus mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid