Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2023 nr 19

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in wintergranen. 

Akkerbouwbericht 2023 nr 19

Rassenkeuze wintertarwe

De periode van het inzaaien van wintergranen voor oogst 2024 is begonnen. De eerste percelen worden binnenkort ingezaaid. Door de nieuwe regels van het GLB en 7e actieprogramma nitraatrichtlijn is de vraag naar wintertarwe toegenomen. Wintertarwe is een goed alternatief in plaats van een verplicht vanggewas na mais of o.a. consumptieaardappelen. Wintertarwe levert veel voordelen op waaronder de aanvoer van organische stof. De basis van een geslaagde graanteelt is een weloverwogen rassenkeuze. Het gaat uiteindelijk om een goede financiële opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk een rassenkeus te maken die goed aansluit bij uw teeltdoel en grondsoort. Diverse rassen zijn uit voorraad leverbaar (o.a. KWS. Keitum en Spearhead). Neem contact op met uw adviseur voor vragen over de beschikbaarheid en het geschikte ras voor uw situatie. Meer informatie over het rassenadvies vindt u in de bijgevoegde CropSolutions Agriant wintertarwe folder 2024.

Onkruidbestrijding wintergranen

Na het zaaien van wintertarwe en gerst zijn er verschillende mogelijkheden om met een bodemherbicide al een stevige basis te leggen voor de onkruidbestrijding. Belangrijk dat het zaad voldoende bedekt is met grond om kiemschade te voorkomen. Voor de bestrijding van grassen (duist, windhalm en straatgras) is het belangrijk direct na de zaai een bodemherbicide toe te passen. Deze grassen zijn moeilijker te bestrijden na opkomst, vooral als het om resistente duist gaat.

Advies wintertarwe voor en na opkomst:

 • 0,4 - 0,6 ltr/ha Herold
 • 3 - 4 ltr/ha Malibu

Wanneer er na opkomst al breedbladige onkruiden staan kan er een contactmiddel toegevoegd worden zoals 50 gr/ha Xanadu of 0,75 ltr/ha Tapir om deze te bestrijden.

Bij resistente duist is het advies om de hoogste doseringen Herold te hanteren en deze te combineren met Stomp. Een bespuiting met een bodemherbicide gelijk na zaai of na opkomt in 1-3 bladstadium geeft geen volledige bestrijding van duist. In situaties met duist dient er altijd een voorjaarsbespuiting uitgevoerd worden. 

Advies wintertarwe accent op duist voor en na opkomst

 • 0,6 ltr/ha Herold + 1,5-2 ltr/ha Stomp

In de teelt van wintergerst kan straatgras in het voorjaar niet bestreden worden. Wanneer er op een perceel veel straatgras voorkomt is het belangrijk om na opkomst in het najaar een bodemherbicide toe te passen. Bij de aanwezigheid van duist ook in gerst de hoogste dossering Herold aanhouden in combinatie met Stomp.

Advies wintergerst na opkomst:

 • 0,4-0,6 ltr/ha Herold + evt. toevoegen 1,5-2 ltr/ha Stomp
 • 3- 4 ltr/ha Malibu  

Op mangaangevoelige grond is het belangrijk om mangaangebrek zo vroeg mogelijk voor te zijn. We zien de laatste jaren heel veel mangaangebrek in wintergranen. Daarom is het aan te raden om in zowel de gerst als tarwe aan de onkruidbestrijding na opkomst een mangaanmeststof toe te voegen.

Advies:

 • 2-3 ltr/ha Foliplus mangaancarbonaat

Denk bij Herold om de dosering bij lichte gronden, op lichte zandgronden maximaal 0,45 ltr/ha Herold toepassen. Houd er bij het gebruik van Stomp en Malibu rekening met dat het zaad goed bedenkt is wanneer voor opkomst gespoten wordt, dit om kiemschade te voorkomen.

Let op: Malibu en Xanadu mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Rassenadvies winterveldbonen

Winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Met opbrengsten van 5,5 tot 7 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 32% is de eiwitopbrengst zeer hoog. De teelt van winterveldbonen is tevens een mooie voorvrucht omdat dit gewas vroeg afrijpt en stikstof nalevert. In het GLB tellen winterveldbonen mee in de eco-regeling als ‘Stikstofbindend gewas’. Dit kan zeer aantrekkelijk wezen om te voldoen aan de voorwaarden van het GLB.

Voordelen winterveldbonen in het bouwplan:

 • Vroege oogst, 1e helft augustus
 • Verbetering van de bodemstructuur, zeer intensive beworteling
 • Nalevering van stikstof aan volggewas (50-80 kg N/ha)

Dit jaar adviseert Agriant het volgende ras:

LG Tundra

 • Vroege uitstoeling
 • Zeer hoge opbrengstpotentie
 • Zeer gezond
 • Goede wintervastheid

LG Tundra is een gezond ras met goede ziekteresistenties. LG Tundra winterveldbonen hebben een hoge opbrengstpotentie van 5,5 tot 8,5 ton per hectare. LG Tundra kan op zowel klei, als zand-dalgronden geteeld worden

Zaaidichtheid

De omstandigheden tijdens het zaaien zijn erg belangrijk voor een goede opbrengst. Dit wordt vaak onderschat. Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde teelt winterveldbonen is voldoende diep inzaaien: minstens 8 tot 12 cm diep. Bij ondieper zaaien is de kans op plantuitval door vorstschade en vraat door vogels en ratten veel groter. Voor het zaaien van de veldbonen is een egaal, niet al te fijn zaaibed vereist (vergelijkbaar met graan). Daarnaast is van belang dat er voldoende planten komen te staan. Na de winter willen we minstens 20 planten per m2 hebben staan. Dit komt in de praktijk neer op 140-150 kg zaaizaad/ha.

Meer informatie over de teelt van winterveldbonen vindt u in de Rassenfolder Winterveldbonen 2024 op onze website. Neem voor vragen contact op met uw adviseur.

Onkruidbestrijding winterveldbonen

Om effectief onkruiden te bestrijden in de teelt van veldbonen is het belangrijk om direct na het  zaaien, vóór opkomst van de bonen een bodemherbicide te spuiten. Verschillende probleemonkruiden  (o.a. kamille, varkensgras) worden met de volgende mix bestreden:

Advies:

 • 0,15-0,2 ltr/ha Centium + 1,5 ltr Challenge + 2 ltr/ha Stomp

Om de onkruidmiddelen goed aan de bodem te laten hechten (geen uitspoeling in natte perioden) kan er aan de mix de bodemhechter Grounded toegevoegd worden.

Advies:

 • 0,4 ltr/ha Grounded

Bekalking bouwland

Nu de eerste gewassen zijn geoogst, is het tijd om aandacht te besteden aan de bekalking van de percelen. Afhankelijk van de grondsoort en het gewas geldt er een optimale pH waarbij het bodemleven

optimaal presteert en de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor het gewas optimaal is. Een té lage pH kost opbrengst, die op kan lopen tot wel 50%. Bovendien geeft een lage pH kwaliteitsverlies. De streef pH van uw percelen is afhankelijk van de soort grond, het organische stof percentage en het bouwplan. Bepaal aan de hand van uw grondmonsteranalyse en de gewassen die komend seizoen gaat telen of bekalking nodig is. Voor het verhogen van de pH zijn verschillende kalkmeststoffen beschikbaar. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van enkele beschikbare kalkmeststoffen.

 

Neutraliserende waarde

Calcium %

Limkal

50

50

Landbouwkrijt CS (Lixacal)

45

53

Wanneer u vragen heeft over het mogelijk verhogen van de pH van uw percelen kunt u contact opnemen met uw adviseur.