Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2023 nr 18

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de loofdoding in zetmeel en consumptieaardappelen

Akkerbouwbericht 2023 nr 18

Loofdoding zetmeel en consumptieaardappelen

Van de eerste zetmeel en consumptieaardappelen zal binnenkort het loof worden vernietigd. Dit is belangrijk om een goed afgehard gewas te krijgen en zo de rooiverliezen en knolbeschadiging te beperken. Van een goed afgehard gewas laten de knollen beter los en zijn minder gevoelig voor rooibeschadigingen. Om het loof te vernietigen zijn er meerdere mogelijkheden. Belangrijk is dat de bestrijding van Phytophthora door moet gaan totdat het gewas helemaal dood is.

Middel

Toepassing

Max dosering per keer

Maximale dosering per ha

Aantal toepassingen

Min. Interval (dagen)

Spotlight Plus

Volvelds

1 ltr/ha

 

1

 

Affinity Plus

Volvelds

1 ltr/ha

 

1

 

Quickdown

Volvelds

0,8 ltr/ha

1,6 ltr

2

5

Advies loofdoding zonder klappen:

 1. 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 2. Na 5-7 dagen: 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 3. Indien nodig na 5-7 dagen:1 ltr/ha Spotlight Plus/Affinity Plus + 1 ltr/ha Robbester

Advies loofdoding met klappen:

 1. Loofklappen
 2. Tijdens klappen of na 1 dag: 1 ltr/ha Spotlight Plus/Affinity Plus + 1 ltr/ha Robbester

Bij alle volvelds bespuitingen is het belangrijk voldoende water te gebruiken. Gebruik bij conventionele spuittechniek 300-500l water per ha, om het gewas zo goed mogelijk te bedekken. Daarnaast is het bij Quickdown en Spotlight Plus/Affinity plus belangrijk dat het minimaal 3 uur licht blijft om goed te kunnen werken, spuit deze middelen daarom niet ’s avonds laat. Het beste resultaat wordt behaald bij het spuiten op een drogend dauwnat gewas in de ochtend. Dan heeft u het beste effect en de meeste zonuren natijd.

Blijf zolang het gewas nog groen is middelen voor de phytophthora bestrijding toevoegen.

Advies:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top
 • 0,3 ltr/ha Canvas + 0,5 ltr Vendetta

Voorkom schade na gebruik van Quickdown. Het is van belang dat de tank grondig gereinigd wordt na het gebruik van Quickdown om spuitschade te voorkomen in een vervolgbespuiting in andere gewassen. Hiervoor kan Primaclean worden ingezet.

Advies:

 • 100 gr/ 100 l water Primaclean

Let op: Spotlight Plus en Affinity Plus mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Veiligheidstermijn suikerbietenmiddelen

Binnenkort worden de eerste suikerbieten geoogst. Houd bij de laatste bespuiting rekening met de veiligheidstermijn die geldt voor een middel. Dit om te voorkomen dat u in de knel komt met de laatste bespuitingen en de oogst van uw bieten. Hieronder vindt u een overzicht van de veiligheidstermijnen van de diverse middelen.

Middel

Veiligheidstermijn

Middel

Veiligheidstermijn

Belanty

28 dagen

Borgi

28 dagen

Tern

28 dagen

Bicanta

21 dagen

Spyrale

28 dagen

Difure Solo

21 dagen

Mocht uw perceel nog een periode op het veld staan is het advies om door te gaan meer de ziektebestrijding tot ongeveer 3 weken tot de oogst. Door het gezond houden van het blad profiteert u maximaal van de nagroei van de bieten.

Advies ziektebestrijding:

 • 1 ltr/ha Bicanta
 • 1,25 ltr/ha Belanty + 0,5 ltr Tern

Strategie resistente duist

Duist is een lastig onkruid in wintertarwe. Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel en water aan de bodem en kan een gewas helemaal overwoekeren. Bij een zware aantasting kan dat meer dan 50% opbrengstreductie geven.

In akkerbouwgebieden met intensieve graanteelt is duist moeilijk te bestrijden. De oorzaak hiervan is een combinatie van extreem hoge onkruiddruk en resistentie-vorming

Wanneer u vermoedt, of weet dat er resistente duist aanwezig is op uw perceel is het advies om het perceel ruim voor zaaien klaar te leggen en kort voor zaai de aanwezige duist afbranden met glyfosaat.

Advies voor zaai:

 • 3 ltr/ha Clinic N

De meest bedrijfszekere strategie is om direct na het zaaien een bespuiting uit te voeren met een bodemherbicide. Hoe korter de tijd tussen zaaien en spuiten, hoe beter de bestrijding van duist. Mocht dit niet lukken door omstandigheden (zaaibed te grof, veel neerslag) dan is een andere mogelijkheid om na opkomst in 1-3 bladstadium van de tarwe (1-bladstadium duist) te spuiten. Zorg dat bij de vooropkomst toepassing dat het zaad goed gedekt ligt.

Een bespuiting met een bodemherbicide gelijk na zaai of na opkomt in 1-3 bladstadium geeft geen 100 % bestrijding van duist. Dat betekent op percelen met (verdenking van) resistente duist, nadien, en dat is meestal pas in het voorjaar, een aanvullende bespuiting met Atlantis Star nodig is. Vraag met betrekking tot resistente duist uw adviseur voor de beste middelenkeuze/strategie op uw percelen.

Toptex vliesdoek

Het rooien van de aardappelen is inmiddels begonnen. Ook dit jaar zullen sommige aardappelen enkele weken buiten bewaard worden. Om de kwaliteit van deze aardappelen te behouden, is het afdekken met Toptex de geschikte methode. TopTex vliesdoeken zijn verkrijgbaar in de maat 12,5 bij 25 meter (110 gram per m2). Voor het vastleggen van de Toptex kleden kunnen wij grindslurven gevuld met grind leveren. Voor vragen of het bestellen van Toptex rollen of grindslurven kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Statiegeld Multiboxen en vaten

Zoals bij u bekend zitten er op de 200 ltr vaten en 1000 ltr Multiboxen van Olie H, Kompaan, Crown MH Foliplus bladmeststoffen en CZAV meststoffen statiegeld. Zou u er voor willen zorgen wanneer u deze retour doet, dat deze compleet zijn. Wanneer de doppen en kranen niet aanwezig zijn bij het retour halen, kunnen we deze helaas niet mee retour nemen. Dit geldt ook voor het etiket, vaten of Multiboxen waar geen etiket meer op aanwezig is wordt ook niet retour genomen