Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2023 nr 1

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de knolbehandeling van aardappelen, en raskeuze zomerveldbonen

Akkerbouwbericht 2023 nr 1

Voorverkoopactie landbouwplastic/folie

Ook dit seizoen heeft Agriant een voorverkoopactie met landbouwplastic en toebehoren. Op onze website en in de eerder verstuurde brief vindt u een overzicht van het beschikbare assortiment. Houd er rekening mee dat de voorverkoopkorting loopt tot 20 januari 2023. Bestel uw plastic tijdig en profiteer van de aantrekkelijke korting van de voorverkoopactie.

Rassenadvies zomerveldbonen 2023

Zomerveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Met opbrengsten van 4 tot 7 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 32% is de eiwitopbrengst zeer hoog. De teelt van zomerveldbonen is tevens een mooie voorvrucht omdat dit gewas stikstof na levert voor de volgteelt In het nieuwe GLB gaan zomerveldbonen meetellen in de eco-regeling als ‘Stikstofbindend gewas’. Dit kan zeer aantrekkelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe GLB.

Voordelen zomerveldbonen in het bouwplan:

 • Verbetering van de bodemstructuur, zeer intensive beworteling
 • Nalevering van stikstof aan volggewas (50-80 kg N/ha)
 • Aanvoer van organische stof
 • Meeropbrengst in tarwe in vergelijk met tarwe op tarwe teelt (meeropbrengst 0,5 – 1,5 ton/ha)

Dit jaar adviseert Agriant het volgende ras:

LG Cartouche

 • Bontbloeier
 • Zeer hoge opbrengstpotentie
 • Zeer hoog eiwitgehalte
 • Stevig en kort stro

LG Cartouge is een gezond ras met een zeer hoog eiwitgehalte. LG Cartouche zomerveldbonen hebben een hoge opbrengstpotentie van 4,5 tot 7,5 ton per hectare. LG Cartouche kan op zowel klei, als zand-dalgronden geteeld worden. Door het hoge eiwit gehalte van 30-33 % is LG Cartouche daarmee zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en pluimvee.

Zaaidichtheid

De omstandigheden tijdens het zaaien zijn erg belangrijk voor een goede opbrengst. Dit wordt vaak onderschat. Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde teelt van zomerveldbonen is voldoende diep inzaaien: minstens 5 tot 7 cm diep. Voor het zaaien van de veldbonen is een egaal, niet al te fijn zaaibed vereist (vergelijkbaar met graan). Daarnaast is van belang dat er voldoende planten komen te staan. Voor en goede stand willen we minstens 40-45 planten per m2 hebben staan, dit komt overeen bij een  duizendkorrelgewicht van 550 gram in 240-250 kg/ha. Zomerveldbonen worden verkocht in eenheden van 35.000 zaden. Voor 1 ha zijn 13-14 eh nodig. Gezien wijzigingen in het nieuwe GLB verwachten we een grote vraag naar zaaizaad. Bestel tijdig uw zaadzaad om zeker te zijn van zaaizaad.
Meer informatie over zomerveldbonen vind u in de Agriant zomerveldbonen folder 2023

Afzet

De afzet van veldbonen kan op meerdere manieren. Er kan afzet gevonden worden in de vorm van een samenwerking met een vee of pluimveehouder in de buurt. Ook is het mogelijk de veldbonen te leveren bij Agriant. Deze worden dan via de veldbonen-pool van CZAV uitbetaald.

Knolziekten aardappelen

Een van de knolziektes die aangetroffen wordt op pootaardappelen is rhizoctonia. Niet alleen rhizoctonia sclerotien op de knol, maar ook bijna blanke knollen met stervormige scheuren en gaatjes welke veroorzaakt zijn door rhizoctonia. Een goede schone start is dan ook de basis voor de kwaliteit van het pootgoed dat u aflevert. Ook voor TBM/ATR telers is dit belangrijk om zo het volgende jaar een goede basis te hebben voor hun zetmeel/consumptie aardappelteelt. Om knolziekten beter in de hand te krijgen, is het noodzakelijk om pootaardappelen te behandelen tegen de volgende ziektes:

Rhizoctonia

De Rhizoctonia solani AG 3 heeft alleen de aardappel als waardplant. De mate van grondbesmetting met R. solani AG 3, is dan ook sterk gekoppeld aan de hoogte van de teeltfrequentie. Rhizoctonia in de aardappel kan veel schade veroorzaken, zowel door opbrengstverlaging als door kwaliteitsverlies

Zilverschurft

Aangetast pootgoed is een belangrijke besmettingsbron, maar de knollen kunnen ook vanuit de grond besmet raken. Vooral tijdens het rooien, wanneer knollen contact met elkaar maken, worden besmettingen overgebracht. De schimmel tast de kurklaag van de knol aan waardoor de knol meer vocht verliest. Zilverschurft breidt zich sterk uit in partijen, die naar verhouding warm bewaard worden bij een hoge relatieve luchtvochtigheid. De zilverachtige verkleuring is het gevolg van lucht, die in de aangetaste cellagen doordringt. Aangetaste knollen verliezen veel vocht en zien er minder aantrekkelijk uit. Daarnaast verouderen de knollen snel en worden fysiologisch ouder, dit kan de opkomst beïnvloeden in een koud en nat voorjaar.

Zwarte Spikkel

Zwarte Spikkel komt steeds vaker voor en komt ook voor als secundaire schimmel. Op afstervende dode planten in het veld wordt het aangetroffen op de stengels. Vaak is er een combinatie te zien van en zilverschurft en zwarte spikkel. Continu droog bewaren is erg belangrijk.

Fusarium

Fusarium komt vooral op de knol voor. Ook zijn er fusarium soorten die in de grond voorkomen. De schimmel dringt bij verwondingen de knol binnen. Deze wondjes kunnen ontstaan bij het rooien, inschuren, maar ook bij het afkiemen en omstorten van pootgoed. Ook vanuit kisten, bewaring en werktuigen kan een knol geïnfecteerd raken. Met droogrot aangetaste knollen kunnen overgaan in natrot door een secundaire aantasting met Erwinia bacteriën. Besmette knollen kunnen een slechte opkomst geven met een hol gewas met verwelkende stengels als gevolg.

Knolbehandeling aardappelen

Beoordeel uw eigen of ontvangen pootgoed op knolgebreken. Een partij die op het oog blank lijkt te zijn, kan toch besmet zijn met Rhizoctonia-sporen die u met het blote oog niet kunt zien. Een knolbehandeling heeft naast de bestrijding van rhizoctonia een effect op andere schimmelziektes zoals zilverschurft, zwarte spikkel, fusarium en phoma  De kosten van een goede knolbehandeling verdienen zich snel terug op een pootgoedbedrijf. Ook voor de zetmeel/consumptie aardappelteler is een knolbehandeling een goede verzekeringspremie voor een goede uitgangspositie van de aardappelteelt. De keuze van het middel hangt af van de partij aardappelen en uw bedrijfssituatie. De voorkeur bij Flim en Maxim gaat uit naar een behandeling wanneer de aardappel in rust is, dus voordat er witte puntjes op de knol zichtbaar zijn.

De volgende middelen zijn toegelaten:

Middel

Rhizoctonia

Zilverschurft

Zwarte spikkel

Fusarium

Phoma

Kleur

Maxim

+++

+++

(+)

+++

+++

Rood

Flim

+++

+++

 

+

+

Blauw

Monarch

+++

+(+)

 

 

 

Wit

Advies:

 • 0,25 ltr/ton Maxim
 • 0,2 ltr/ton Monarch
 • 0,3 ltr/ton Maxim (max 1,56 ltr/ha)

Neem voor vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.