Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 9

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in aardappelen voor opkomst en zomergranen

Akkerbouwbericht 2022 nr 9

Onkruidbestrijding in aardappelen

De onkruidbestrijding delen we op in zetmeel – consumptie en pootaardappelen. Een onkruidbestrijding vóór of rond  opkomst van de aardappelen is op veel percelen een bedrijfszeker systeem. Het combineren van middelen geeft vaak het beste resultaat. Bij hogere organische stofgehalten is de duurwerking van de middelen korter.

Voor een goede werking van een bodemherbicide is een bezakte rug nodig.  Wanneer in pootgoed gespoten wordt met Challenge is het belangrijk om dit ruim voor opkomst te doen in verband met geelverkleuring van het blad. Houd bij het gebruik van Sencor en Arcade rekening met eventuele rasgevoeligheid voor Metribuzin (Sencor).

Advies voor opkomst zetmeel en consumptie:

 • 2-2,5 ltr/ha Arcade + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1ltr/ha Robbester
 • 0,5 – 0,75 ltr/ha Sencor + 1 ltr/ha Robbester
 • 2-3 ltr/ha Proman + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1 ltr/ha Robbester

Advies voor opkomst pootaardappelen:

 • 2-2,5 ltr/ha Arcade + 1 ltr/ha Challenge + 1ltr/ha Robbester
 • 2-3 ltr/ha Proman + 1 ltr/ha Challenge of 0,5 ltr/ha Sencor

Wanneer u een onkruidrijk perceel heeft of problemen verwacht met zwarte nachtschade is het advies om de hoogste dosering Arcade of Proman aan te houden. Ook is het mogelijk de Challenge in de mix te vervangen voor 1,5 – 2 ltr/ha Gofor. Gofor is Challenge met flufenacet Het middel geeft aanvullende werking op o.a. meldes, zwarte nachtschade en doornappel. Gofor moet worden toegepast met DRT 95.

Wanneer u stuifgerst gezaaid heeft kunt u aan de mix een grassenmiddel toevoegen voor het doodspuiten hiervan.

Advies bestrijding stuifdek:

 • 0,75 - 1 ltr/ha Pilot
 • 0,75 -1  ltr/ha Fusilade Max

Arcade en Sencor hebben geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor de onkruidbestrijding in grondwaterbeschermingsgebieden zijn de onderstaande mixen geschikt.

Advies grondwaterbeschermingsgebied:

 • 3-4 ltr/ha Boxer + 0,3-0,5 kg/ha Buzzin + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1ltr/ha Robbester
 • 2-3 ltr/ha Proman + 0,5 – 1 ltr/ha Challenge + 1 ltr/ha Robbester

Let op: Arcade en Sencor mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Boriumbemesting aardappels

Controleer de beschikbaarheid van Borium op uw bodemanalyse, wanneer de beschikbaarheid laag is, is het advies om Foliplus Borium toe te voegen aan de bodemherbicidemix. Daarnaast heeft borium een positief effect op de opname van calcium in de plant. Ook zijn een aantal rassen, zoals Saprodi en Innovator, gevoelig voor een tekort aan Borium.

Advies:

 • 2-3 ltr/ha Foliplus borium

Ziektebestrijding T1 wintertarwe

De eerste wintertarwe percelen zijn inmiddels toe aan de eerste ziektebestrijding T1. Deze preventieve bespuiting werkt ongeveer 3 weken en moet voldoende duurwerking geven tot de vlagbladbespuiting (T2). Met de T1 bespuiting beschermt u het gewas tegen o.a. gele roest en septoria.

Advies wintertarwe:

 • 0,85-1 ltr/ha Ascra Xpro
 • 0,75-1 ltr/ha Gigant

Onkruidbestrijding zomergranen

In de zomergranen zijn de breedbladige onkruiden te bestrijden vanaf het 3e bladstadium tot einde uitstoeling. Er zijn verschillende mogelijkheden. Spuit voor een goede werking van de middelen bij groeizaam weer, temperatuur boven 10°C en een hoge luchtvochtigheid. Onkruiden moeten aan de groei zijn.

Advies zomertarwe en zomergerst:

 • 1 ltr/ha Tapir of 1,5 ltr/ha Primstar + 1,5 ltr/ha MCPA (Breed op wortelonkruiden)
 • 30 gr/ha Traton SX + 1,5 ltr/ha MCPA (sterk op kamille en perzikkruid)

Advies zomertarwe en zomergerst grondwaterbeschermingsgebied:

 • 30 gr/ha Traton SX + 1 ltr/ha Tapir.

Wanneer u in een perceel aardappelopslag verwacht kunt u aan de mix 0,3-0,45 ltr/ha Starane Top toevoegen.

In percelen waar grassen of duist aanwezig zijn kan er alleen in zomertarwe 130 gr/ha Capri Twin worden toegevoegd aan de bespuiting. Let op, Capri Twin kan alleen in zomertarwe, in zomergerst geeft Capri Twin een gewasreactie.

Advies zomertarwe:

 • 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 ltr/ha Starane Top + 1 ltr/ha MCPA + 1 ltr/ha Robbester

Let op: Capri Twin en MCPA mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Mangaangebrek zomergraan

Zomergranen en voornamelijk zomergerst is zeer gevoelig voor mangaangebrek. Onder droge omstandigheden in combinatie met snelle groei kan er een tekort ontstaan. Mangaangebrek is te herkennen aan een lichte kleur van het gewas en in het blad zijn lichtgroene lengtestrepen zichtbaar. Om gebrek te voorkomen is het advies om aan de onkruid en/of ziektebestrijding Foliplus Mangaannitraat toe te voegen.

Advies:

 • 1,5-2 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat, evt. herhalen

Onkruidbestrijding zaaiuien

Zaaiuien in het vlagstadium zijn zeer gevoelig voor herbiciden, in deze periode is er weinig mogelijk qua onkruidbestrijding.

Advies vlagstadium:

 • 0,5 ltr/ha Stomp + 0,25 ltr/ha Wing P

Indien er nog geen AZ 500 gespoten is, kan deze ook toegevoegd worden aan de bespuiting. De dosering van AZ 500 is 0,2 ltr/ha. AZ 500 is een breed werkende bodemherbicide. Voor een goede werking van de AZ 500 is er na de bespuiting 10/15 mm water nodig.

Let op: AZ 500 mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!