Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 8

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in suikerbieten en chicorei

Akkerbouwbericht 2022 nr 8

Onkruidbestrijding chicorei

De laatste chicorei wordt op dit moment gezaaid. Ruim vóór opkomst kan er afgebrand worden met 2 ltr/ha Clinic N. Na opkomst moet er onderscheid gemaakt worden tussen Titus resistente en niet Titus resistente rassen. Vanwege het beperkte aantal mogelijkheden is het erg belangrijk de onkruiden al zo vroeg mogelijk te bestrijden.

Advies Titus resistente rassen:

Rond opkomst:

 • 0,25 ltr/ha Kerb Flo + 5-15 gr/ha Safari. + 0,25 ltr/ha Uitvloeier

Volledige opkomst:

 • 0,25 ltr/ha Kerb Flo + 35 gr/ha Titus + 0,25 ltr/ha Uitvloeier.

Advies niet Titus resistente rassen:

Rond opkomst:

 • 5-10 gr/ha Safari + 0,25 ltr/ha Kerb Flo

Volledige opkomst:

 • 0,2 ltr/ha Dual Gold** + 0,25 ltr/ha Kerb Flo 0,25 ltr/ha + 50 ml/ha AZ 500

Het gebruik van Titus heeft een meerwaarde op de bestrijding van klein kruiskruid, melganzevoet, melkdistel en grassen. Kies voor Safari wanneer zwarte nachtschade, perzikkruid, knopkruid en bingelkruid bestreden moeten worden.

Deze bespuitingen kunnen met een interval van 5 á 7 dagen afgewisseld worden. AZ 500 pas toevoegen als alle planten doorgekomen zijn.

 ** Dual gold mag niet gebruikt worden op zandgrond. Wel op veen- en kleigrond, u kunt de ‘Zandzoeker App’ gebruiken om te kijken wat de wettelijke grondsoort is van uw perceel.

Let op: AZ 500 mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden

Insectenbeheersing suikerbieten

Vorig jaar hebben we gezien dat vergelingsziekte schade in bieten kan veroorzaken. Bladluizen veroorzaken zuigschade en brengen virussen over. Het meest schadelijk is het optreden van vergelingsziekte. Dit kan leiden tot een forse opbrengstderving. Met name de groene perzikbladluis kan de vergelingsziekte overbrengen. Controleer uw gewas regelmatig op de aanwezigheid van groene perzikbladluizen en de zwarte bonenluis. Voer indien nodig een bespuiting uit.

Advies:

 • 0,14 kg Teppeki
 • 0,2 ltr/ha Closer
 • 0,45 ltr/ha Batavia + 1 ltr/ha Robbester.

In een klein gewas is Teppeki de beste keuze. Inzetten tot uiterlijk 10 bladstadium en vóór 1 juni in verband met gevaar voor MRL overschrijding. Closer werkt zowel sterk direct dodend als lang preventief. Batavia is vooral preventief sterk. Batavia is goed mengbaar met een onkruidbestrijding.

Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Onkruidbestrijding zaaiuien

De vroeg gezaaide percelen met zaaiuien staan op het punt van doorkomen/ komen net door, in het kramstadium kan gespoten worden met zowel bodem als contact herbiciden afhankelijk van de weersomstandigheden. Middelen op basis van bromoxynil (Emblem/Bromotril) zijn dit seizoen niet meer toegelaten. Door het wegvallen van de Emblem/Bromotril worden de mogelijkheden voor een contactbespuiting steeds beperkter. Het op tijd opbouwen van de bodemherbiciden wordt steeds belangrijker. Contactmiddelen zoals Lentagran, Basagran en Starane Top kunnen alleen gespoten worden op afgeharde uien. Hieronder vindt u een overzicht van alle toegelaten herbiciden in de teelt van zaaiuien.

 

Middel

 

Dosering

Max aantal

toepassingen

Stadium gewas minimaal

Stadium gewas maximaal

Max dosering

per ha

Interval in dagen

 

Bodemherbiciden:

Stomp 400SC

0,75 - 1 ltr/ha

1,25 - 2,5 ltr/ha

0,5 ltr/ha

2

2

3

-

Na opkomst

Na opkomst

Voor opkomst

-

-

3,25 ltr/ha

7

7

7

 

AZ 500

0,2 ltr/ha

1

Na opkomst

 

0,2 ltr/ha

-

 

 

Wing P

1 ltr/ha

4 ltr/ha

1 ltr/ha/ 2 ltr/ha

1

1

1/1

-

Na opkomst

Na opkomst

Voor opkomst

-

-

 

4 ltr/ha

-

-

5

 

Boxer

5 ltr/ha

1 - 3 ltr/ha

1

3

-

-

-

-

5 ltr/ha

-

5

 

 

 Contactherbiciden:

 

Lentragran WP

0,25 - 0,5 kg/ha

4

Na vlagblad

-

1,5 kg/ha

5

 

Starane top

0,3 ltr/ha

 0,12 ltr/ha/ 0,18 ltr/ha

1

1/1

Na opkomst

Na opkomst

-

-

0,3 ltr/ha

-

14

 

Basagran

1,5 ltr/ha

0,5 ltr/ha

1

3

Na opkomst

Na opkomst

-

-

1,5 ltr/ha

-

7

 

                   

Door de wisselende weersomstandigheden is er een verschil in de opkomst van de uien, in de uien die nog niet doorkomen kan er nog afgebrand worden met Clinic N. Belangrijk bij de bespuiting met Clinic N is dat er nog geen uien doorgekomen zijn, of op het punt van doorkomen staan. Mocht de grond al breken of staan er al uien boven dan kan er geen Clinic N gespoten worden en zullen deze onkruiden na opkomst bestreden moeten worden.

Advies ruim vóór opkomst (glasplaatmethode):

 • 0,5-0,75 ltr/ha Stomp + 2-3 ltr/ha Clinic N

Advies kramstadium droge grond afhankelijk van welke onkruiden aanwezig zijn:

 • 0,1-0,15 ltr/ha Starane Top + 0,15-0,25 ltr/ha Basagran 

Advies kramstadium vochtige grond:

 • 0,2 ltr/ha AZ 500 + 0,5-0,75 ltr/ha Stomp

De dosering tijdens de bespuitingen is afhankelijk van de grootte van de onkruiden, weersomstandigheden en het stadium waarin de uien zich bevinden. Neem bij vragen contact op met uw adviseur.

Let op: AZ 500 en Lentagran mogen niet in grondwaterbeschermingsgebieden gebruikt worden.

Tankreiniging na gebruik herbiciden

Na het spuiten van herbiciden is een goede tankreiniging erg belangrijk om schade in andere gewassen te voorkomen. Dit geldt o.a. na het spuiten van de volgende middelen: Atlantis Star, Capri Twin, Stomp SC, Challenge, Boxer en Sencor. Voor het reinigen van de veldspuit kunt u gebruik maken van Primaclean. Let erop naast de tank ook de leidingen, filters, fustreiniger en doppen te reinigen.

Advies:

 • 100 gr/ 100 l water Primaclean

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!