Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 7

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de groeiregulatie in wintergranen en de onkruidbestrijding in suikerbieten

Akkerbouwbericht 2022 nr 7

Wintergerst halmverkorting

Zodra de wintergerst goed gaat groeien en het gewas zich op begint te richten, kunt u gaan denken aan halmverkorting. Op hele vroege percelen kan dit nu al het geval zijn. Voer halmverkorting uit wanneer de eerste knoop los is. Snijd eens een gerstplantje door, om te kijken of de eerste knoop al los is.

Advies:

  • 0,5-0,6 ltr/ha Moddus
  • 0,6 kg/ha Prodax

Wintertarwe halmverkorting

Ook voor de wintertarwe geld dat zodra deze goed gaat groeien en het gewas zich op begint te richten, het tijd is voor de halmverkorting. Voer de halmverkorting uit wanneer de 1e knoop in de hoofdspruit voelbaar wordt (BBCH 29-31). In stevige rassen kan met toe met 1 toepassing. In rassen waarvan bekend is dat ze minder stevig zijn kan er gekozen worden voor 2 toepassingen. De tweede groeiregulatie kan worden uitgevoerd wanneer de tweede knoop in het gewas zit, dit is circa 10 dagen na de 1e bespuiting. Houd rekening met de weersomstandigheden, voor een goede opname zijn temperaturen van rond de 10 graden nodig.

Advies eenmalige toepassing:

  • 0,25 ltr/ha Moddus + 0,5 ltr/ha CCC

Advies 2 toepassingen:

  • 1e bespuiting: 0,2 ltr/ha Moddus + 0,5 ltr/ha CCC of 0,4 kg/ha Prodax +0,5 ltr/ha CCC
  • 2e bespuiting: 0,2 ltr/ha Moddus +0,5 ltr/ha CCC

Ziektebestrijding T0

Voor een goede basis van de ziektebestrijding (T0 bespuiting) kunt u Ampera toevoegen aan de groeiregulatie Op dit moment worden er in de eerste percelen al een aantasting gevonden van Gele roest. Vooral in rassen die gevoelig zijn voor Gele roest legt u met een T0 een goede basis voor de ziektebestrijding gedurende de rest van het seizoen.

Advies:

  • 1-1,5 ltr/ha Ampera

De toelating van Ampera komt te vervallen. Het CTGB heeft nog geen uitspraak gedaan over de uitverkoop en opgebruiktermijn. Verwachting is dat de uitverkoop juni 2022 gaat worden en de opgebruik juni 2023.

Let op: Ampera mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Mangaangebrek wintergranen

Wintergerst, maar ook wintertarwe, zijn in het vroege voorjaar gevoelig voor mangaangebrek. Daarbij laat wintertarwe minder visuele gebrek verschijnselen zien, maar is zeker zo gevoelig als wintergerst. Een tijdige bespuiting met 1 tot 1,5 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat kan op gevoelige percelen groeiremming voorkomen. Menging met NTS of Urean is goed mogelijk. Menging met herbiciden kan ook, mits er geen vorst voor of na de bespuiting is.

Advies:

  • 1-1,5 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat

Onkruidbestrijding suikerbieten

De eerste bieten zijn gezaaid en worden binnenkort gespoten, begin op tijd met de eerste bespuiting. Op kleine onkruiden kunt u met een lagere dosering spuiten. De dosering van de eerste bespuiting is sterk afhankelijk van de grootte van onkruiden en de weersomstandigheden. Naast de gebruikte doseringen, heeft het kiezen van het juiste spuitmoment ook een grote invloed op een wel of niet geslaagde onkruidbestrijding. Onkruiden harden af bij droog en schraal weer (lage luchtvochtigheid, veel straling). Door de dikke waslaag wordt er minder actieve stof opgenomen. Ook bij hoge temperaturen (boven 22 graden) valt de effectiviteit van de bespuiting vaak tegen en zijn de bieten juist gevoeliger. Wanneer er nachtvorst verwacht wordt is het advies de bespuiting uit te stellen of de dosering te verlagen. Ga hierover in overleg met uw adviseur.

Voor de basis van de onkruidbestrijding in bieten zijn de volgende middelen beschikbaar.

 

Middel

 

Dosering

Werkzame stof

Max aantal toepassingen

Max hoeveelheid per ha

Minimum interval

Betanal Tandem

1 – 1,5 ltr/ha

0,5 – 1 ltr/ha

Fenmedifam

Ethofumesaat

3

6

 

4 ltr/ha

 

5

PowerTwin

0,5 – 1 ltr/ha

Fenmedifam

Ethofumesaat

6

5 ltr/ha

7

 

Astrix

0,5 – 1 ltr/ha

Fenmedifam

8

6 ltr/ha

7

Corzal

0,5 – 1,5 ltr/ha

Fenmedifam

8

8 ltr/ha

7

Goltix sc

0,5 – 1 ltr/ha

Metamitron

6

5 ltr/ha

5

Bettix

0,5 – 1 ltr/ha

Metamitron

8

5 ltr/ha

5

Tramat 200

0,5 – 1 ltr/ha

Ethofumisaat

8

4 ltr/ha

7

Tramat 500

0,2 – 0,33 ltr/ha

Ethofumisaat

6

2 ltr/ha

7

Advies:

  • 0,75 - 1 ltr/ha Betanal Tandem/PowerTwin + 0,5-0,75 ltr/ha Goltix + 1 ltr/ha Robbester
  • 0,5 - 0,75 ltr/ha BOGT (Astrix/Corzal + Robbester + Goltix/Bettix + Tramat 200/Tramat 500)

Aan de bespuitingen met Betanal Tandem/PowerTwin altijd 1 ltr/ha Robbester toevoegen. Bij een bespuiting met Betanal Tandem/ PowerTwin kan er extra Astrix/Corzal toegevoegd worden. Wanneer er op een perceel kamille voorkomt, kunt u het beste direct 10-15 gram Safari toevoegen aan de bespuiting.

Boriumbemesting suikerbieten

Zand- en dalgronden zijn van nature arm aan borium. Zonder een aanvullende gift is er een grote kans op boriumgebrek. Boriumgebrek in suikerbieten geeft hartrot, met opbrengstderving tot gevolg. Boriumgebrek kan voorkomen worden met een gift van 400-500 gr borium/ha. Wanneer u nog geen borium bemesting heeft uitgevoerd kan u de borium toevoegen aan de LDS onkruidbespuitingen.

Advies:

  • 3 ltr/ha Foliplus Borium, dit kan in 1 gift of verdeeld over de eerste bespuitingen

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!