Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 6

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding voor opkomst in zaaiuien en suikerbieten

Akkerbouwbericht 2022 nr 6

Tijdelijke vrijstelling Batavia en Closer

Het ministerie van landbouw heeft ook dit jaar een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van Closer en Batavia tegen bladluizen in de bietenteelt. De vrijstellingen gelden van 1 april tot 15 juli. De vrijstellingen voor Closer en Batavia zijn verleend na een aanvraag vanuit de bietensector. Hieronder vindt u een overzicht van de tijdelijke toelatingen:

 

Middel

Max dosering per toepassing

Max dosering per seizoen

Maximaal aantal toepassingen

Interval in dagen

Batavia

0,75 ltr

0,75 ltr

2

14

Closer

0.2 ltr

0,2 ltr

1

-

Batavia werkt dubbel systemisch: het wordt opgenomen en door de gehele plant naar boven én naar beneden getransporteerd. Door deze unieke eigenschap zullen ook jonge, onbehandelde bladeren beschermd zijn. Belangrijk is om deze tijdig toe te passen zodat de plant beschermt is.

Closer wordt na toepassing door translaminaire en systemische werking door de gehele plant verdeeld. Zo wordt een goede duurwerking verkregen in de plant. Batavia en Closer zijn beide veilig voor vrijwel alle natuurlijke vijanden die voor de suikerbietenteelt van belang zijn en is daarmee  goed inpasbaar in Integrated Pest Management (IPM).

Advies:

 • 0,45 ltr/ha Batavia + 1 ltr Robbester
 • 0,2 ltr/ ha Closer

Beide middelen kunnen gecombineerd worden met de LDS onkruidbestrijding.

Onkruidbestrijding bieten vóór opkomst

Een bespuiting met een bodemherbicide voor opkomst maakt de onkruidbestrijding eenvoudiger. Overweeg een bodemherbicide bij vroege zaai, op onkruidrijke percelen of bij de kans op aanwezigheid van kamille en hondspeterselie.

Advies gelijk na zaai op percelen waar o.a. kamille verwacht wordt:

 • 2-3 ltr/ha Goltix SC

Advies gelijk na zaai op percelen waar o.a. hondspeterselie verwacht wordt:

 • 50-100 ml/ha Centium 360 CS
 • 3 ltr/ha Goltix Queen

Bij hevige regenval na zaai of ondiepe zaai kan Centium 360 CS voor verkleuring of groeiremming zorgen. Op zandgrond is de maximale dosering Centium 360 CS 75 ml/ha. Op zandgronden heeft Goltix Queen in deze situatie de voorkeur, omdat deze zachter is voor het gewas en tevens kamille bestrijdt. Bij hoge organische stofgehalten (>5%) kan de werking van de bodemherbiciden tegenvallen.

Onkruidbestrijding zaaiuien voor opkomst

De eerste uienpercelen worden binnenkort gezaaid. Voor een schone uienteelt is het belangrijk om aan het begin van de teelt tijdig een onkruidbestrijding uit te voeren. Door het toepassen van een bodemherbicide legt u een goede basis voor de onkruidbestrijding later in het seizoen. Stomp kan direct na het zaaien van de uien worden toegepast op een vochtige grond. Stomp is een breed werkende bodemherbicide tegen grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden.

Advies gelijk na zaai:

 • 0,75-1 ltr/ha Stomp

Advies ruim vóór opkomst (glasplaatmethode):

 • 0,5-0,75 ltr/ha Stomp + 2-3 ltr/ha Clinic N

Belangrijk bij de bespuiting met Clinic N is dat er nog geen uien doorgekomen zijn, of op het punt van doorkomen staan.

Onkruidbestrijding cichorei vóór zaai

In cichorei is de mogelijkheid voor een onkruidbestrijding na opkomst nog steeds zeer beperkt. Werk daarom tijdens de zaaibedbereiding Bonalan in. Bonalan is een bodemherbicide tegen voornamelijk meldensoorten, veelknopigen en grassen. Bonalan moet voor zaai ingewerkt worden in de bouwvoor, tot een diepte van circa 4 tot 6 cm. Bij hoge organische stofgehalten (>5%) kan de werking tegenvallen. Zorg dat de Bonalan 2 uur na het spuiten ingewerkt is voor een optimale werking.

Advies voor grondbewerking:

 • 8 ltr/ha Bonalan (let op: DRT van 95% voor percelen grenzend aan oppervlaktewater)

Advies gelijk na zaai:

 • 2,5 ltr/ha Kerb Flo

Advies afbranden ruim vóór opkomst:

 • 2 ltr/ha Clinic N

Grondbehandeling aardappels

Tijdens het poten kan u een grondbehandeling uitvoeren tegen Rhizoctonia. Rhizoctonia kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van uw aardappels. Rhizoctonia is een schimmel die zowel in de grond als op het pootgoed leeft. Om schade van Rhizoctonia te voorkomen kunt u een grondbehandeling uitvoeren. Hiervoor zijn de volgende middelen beschikbaar:

Middel

Dosering

Rhizoctonia

Zilverschurft

Zwarte spikkel

Allstar

0,4 – 0,8 ltr/ha

+++

+++

+++

Amistar

1,5 – 3 ltr/ha

+++

+++

+++

Advies pootgoed:

 • 0,8 ltr/ha Allstar
 • 3 ltr/ha Amistar

Advies zetmeelaardappelen en consumptieaardappelen:

 • 0,4 ltr/ha Allstar
 • 1,5 ltr/ha Amistar

Naast de chemische middelen is er ook een groen middel beschikbaar: Serenade.  Serenade is gebaseerd op een van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens QST 713. De grondtoepassing van Serenade bestrijdt Rhizoctonia solani in het begin van de teelt waardoor een verbeterde weggroei en daarmee een goede opbrengst wordt gerealiseerd. Daarnaast geeft Serenade een goede en stabiele bijdrage aan de bestrijding van zilverschurft (Helminthosporium solani) en gewone schurft (Streptomyces scabies) , waardoor een hogere kwaliteit aardappelen wordt geoogst.

Advies Serenade:

 • Pootgoed:        5 ltr/ha Serenade + volle dosering Allstar/Amistar
 • Consumptie      5 ltr/ha Serenade + halve dosering Allstar/Amistar
 • Zetmeel           5 ltr/ha Serenade in plaats van een halve dosering Allstar/Amistar

Neem bij vragen over de inzet van Serenade contact op met uw adviseur.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!