Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 20

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in grasland en de rassenadviezen wintergraan

Akkerbouwbericht 2022 nr 20

Grasland onkruidbestrijding najaar

In het najaar kunnen onkruiden zoals ridderzuring en distels goed worden bestreden in grasland. De temperatuur en luchtvochtigheid rond deze tijd van het jaar zijn vaak gunstig en de sapstroom van de wortelonkruiden is neerwaarts gericht zodat het middel beter wordt opgenomen. Voor ridderzuring is het belangrijk dat er veel blad is aangemaakt (volledig rozet stadium), zodat de plant voldoende middel kan opnemen om de wortelstokken te doden. Voor een goede opname zijn de weersomstandigheden rond de bespuiting zeer belangrijk. Het beste kan gespoten worden bij een dagtemperatuur tussen de 13-25 graden en luchtvochtigheid boven de 70%. Voor de onkruidbestrijding in grasland zijn de onderstaande middelen toegelaten.

Advies bestaand grasland:

 • 1,25 ltr/ha Tapir + 1,5-2 ltr/ha Cirran
 • 1,5 ltr/ha Primstar + 1,5-2 ltr/ha Cirran

Advies zuring bestaand grasland:

 • 1,5 ltr/ha Tapir + 0,3 ltr/ha Starane Top

Advies eerstejaars grasland:

 • 1,25 ltr/ha Tapir + 1 ltr/ha Jepolinex Pro

Advies bestaand grasland in grondwaterbeschermingsgebieden:

 • 1,5 ltr/ha Primstar
 • 1,5 ltr/ha Tapir

Advies eerstejaars grasland in grondwaterbeschermingsgebieden:

 • 1 ltr/ha Primstar
 • 1,25 - 1,5 ltr/ha Tapir

Let op: Cirran en Jepolinex Pro zijn tussen 1 sep en 1 mrt niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden

Onkruidbestrijding grasklaverweide

Voor de onkruidbestrijding van grasklaverweides zijn maar een beperkt aantal mogelijkheden beschikbaar. Harmony is veilig voor witte klaver. Maar in verband met gewasdrukking op het gras kan deze alleen in de nazomer toegepast worden. Daarnaast kan deze ook niet toegepast worden in nieuw ingezaaid grasland.

Advies najaar:

 • 30 gr/ha Harmony SX + 1,5 ltr/ha Basagran.

Toptex vliesdoek

Het rooien van de aardappelen is inmiddels begonnen. Ook dit jaar zullen sommige aardappelen enkele weken buiten bewaard worden. Om de kwaliteit van deze aardappelen te behouden, is het afdekken met Toptex de geschikte methode. TopTex vliesdoeken zijn verkrijgbaar in de maat 12,5 bij 25 meter (110 gram per m2) Voor vragen of het bestellen van Toptex rollen kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Rassenadvies Wintertarwe

De periode van het inzaaien van wintergranen voor oogst 2023 zit er weer aan te komen. Afgelopen seizoen was een goed jaar voor de wintergranen. In ons gehele werkgebied waren de opbrengsten goed. De relatief hoge tarweprijzen geven aanleiding om het tarweareaal te vergroten. Daarnaast stuurt wet- en regelgeving vanuit het 7e APN en het nieuwe GLB hierop.

Ook dit seizoen willen wij u weer graag adviseren in het maken van een weloverwogen rassenkeuze. Het gaat uiteindelijk om een goede financiële opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk een rassenkeus te maken die goed aansluit bij uw teeltdoel en grondsoort.

In de bijgevoegde folder en op onze website vindt u het assortiment wintertarwe rassen voor oogst 2023. In de folder vindt u de ras eigenschappen en de opbrengstgegevens. Heeft u vragen over het geschikte wintertarwe ras voor uw situatie neem dan contact op met uw adviseur. 

Klik hier voor de Agriant Rassenadvies wintertarwe 2022

Strategie resistente duist

Duist is een lastig onkruid in wintertarwe. Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel en water aan de bodem en kan een gewas helemaal overwoekeren. Bij een zware aantasting kan dat meer dan 50% opbrengstreductie geven.

In akkerbouwgebieden met intensieve graanteelt is duist moeilijk te bestrijden. De oorzaak hiervan is een combinatie van extreem hoge onkruiddruk en resistentie-vorming

Wanneer u vermoedt, of weet dat er resistente duist aanwezig is op uw perceel is het advies om het perceel ruim voor zaaien klaar te leggen en kort voor zaai/opkomst de aanwezige duist afbranden met glyfosaat. De meest bedrijfszekere strategie is om direct na het zaaien een bespuiting uit te voeren met een bodemherbicide. Hoe korter de tijd tussen zaaien en spuiten, hoe beter de bestrijding van duist.  Een andere mogelijkheid is om na opkomst in 1-3 bladstadium van de tarwe (1-bladstadium duist) te spuiten. Zorg dat bij de vooropkomst toepassing dat het zaad goed gedekt ligt.

Een bespuiting met een bodemherbicide gelijk na zaai of na opkomt in 1-3 bladstadium geeft geen 100 % bestrijding van duist. Dat betekent op percelen met (verdenking van) resistente duist, nadien, en dat is meestal pas in het voorjaar, een aanvullende bespuiting met Atlantis Star nodig is. Vraag met betrekking tot resistente duist uw adviseur voor de beste middelenkeuze/strategie op uw percelen.

Rassenadvies Wintergerst

Door de vroege oogst, arbeidsspreiding en hoge opbrengstpotentie past wintergerst goed in diverse bouwplannen. Daarnaast kan wintergerst worden ingezet als tweede of derde gewas voor de vergroening (gewasdiversificatie). Ook bied het de mogelijkheid voor de nateelt van Tagetes om het vrijlevend wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans te bestrijden.

Voordelen wintergerst:

 • Goede mogelijkheden voor groenbemesters door vroegheid oogst
 • Nateelt van Tagetes voor het bestrijden van vrijlevend wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans
 • Opbrengstpotentie hoger dan die van zomergerst

Rassenkeuze

Dit jaar heeft Agriant het wintergerstras vermeerderd:

LG Zebra

 • Tolerant tegen gersteverelingsvirus
 • Vroege afrijping
 • Zeer stevig stro
 • Hoge opbrengstpotentie
 • Relatieve opbrengst 102%*

LG Zebra is de opvolger van de Rafaela. Vanwege de natuurlijke resistentie is LG Zebra ongevoelig voor het gerste(dwerg)- vergelingsvirus. Dit ras heeft een goede strostevigheid. LG Zebra heeft zowel op klei als zand-dalgrond een hoge opbrengstpotentie en een goed HL-gewicht.  

In onze rassenfolder hieronder vindt u meer informatie over de wintergerst: 

Klik hier voor de Agriant Rassenadvies wintergerst 2022

Zaaidichtheid:

De omstandigheden tijdens zaaien zijn heel belangrijk voor een goede opbrengst De advieshoeveelheid ligt rond de 150 – 160 kg per ha afhankelijk van het duizendkorrelgewicht (DKG). Houd er rekening mee dat het duizendkorrelgewicht (DKG) dit jaar hoger is dan vorig jaar en u waarschijnlijk meer kg zaaizaad per hectare nodig heeft.