Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 19

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de situatie rondom Vydate 10 G en de inzaai van grasland. 

Akkerbouwbericht 2022 nr 19

Situatie Vydate 10G 2023

De toelating van Vydate 10G staat onder druk. De Nematicide die in veel teelten gebruikt wordt komt zoals het nu lijkt te vervallen na seizoen 2023. Zoals het er nu uitziet komt de registratie waarschijnlijk te vervallen op 31 jan 2023. De verwachting is dat er een uitverkooptermijn van 3 maanden komt (dus tot en met 30 april), gevolgd door een opgebruiktermijn van naar verwachting 6 maanden. Gezien deze verwachtingen van uit Corteva zal het gebruik van Vydate 10G in seizoen 2023 gewoon mogelijk wezen. Alle Vydate 10G komt in 10kg dozen (Bag-in-Box). Dus niet meer in 15 kg Ecolite-containers.

Gezien de situatie raden we aan tijdig uw behoefte aan Vydate 10G vast te leggen. Let op: reeds vastgelegde Vydate 10G kan niet retour, tenzij herplaatsbaar. Neem voor vragen contact op met uw adviseur.

Graslandmengsels

De periode voor het inzaaien van grasland zit er aan te komen. Daarbij kunt u denken aan het inzaaien van aardappelland, maïsland en/of (her)inzaai van percelen met muizenschade.

De keuze voor een graslandmengsel is sterk afhankelijk van het gebruiksdoel: maaien, beweiden of expliciet voor productie. Daarnaast kunnen verschillende toevoegingen worden gedaan zoals klavers en kruiden

De Extra Weidemengsels zijn samengesteld met de beste rassen van de Rassenlijst. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien zijn de landbouwkundige eigenschappen als kroonroest-resistentie, standvastigheid en winterhardheid van groot belang voor een optimale ruwvoerproductie.

Advies blijvend grasland weiden: 

 • Extra Opname :            Het beste weidemengsel met 100% diploid Engels raaigras.
 • BG 11                          Mengsel dat zorgt voor een dichte grasmat, geschikt voor paarden en schapen

Advies blijvend grasland maaien en weiden:

 • Extra Smakelijk :           Het smakelijkste gras voor de blijvende weide.
 • Extra Productie :           Het 100% Engels raaigras mengsel voor de hoogste opbrengst
 • BG 3:                           100% Engels raaigras hooi en weidetype
 • BG 4:                           Maaien en intensieve beweiding, extra smakelijk door het aandeel Timothee

Advies blijvend grasland maaien:

 • Extra maaien:               Het beste maaimengsel voor blijvende weide.

Advies tijdelijk grasland:

 • Extra Powermaaien :     De hoogste eiwitopbrengst voor de tijdelijke maaiweide.

Neem voor vragen voor het geschikte mengsel voor uw situatie contact op met uw adviseur. Extra informatie over de Extra Grasmengsels vindt u in de Extra Grasmengsels folder en in de flyer graslandvernieuwing op onze website.  

Bewaarziekten pootaardappelen

Bij het inschuren van de aardappelen is het een goed moment om ze te beschermen tegen bewaarziekten zoals zilverschurft, fusarium en phoma Nu het in veel gebieden erg droog is neemt de kans op rooibeschadigingen toe. Deze ziekten kunnen gedurende het bewaarseizoen voor kwaliteitsproblemen zorgen. Een toepassing direct bij het inschuren heeft als voordeel dat de aardappelen vanaf het begin goed worden beschermd, en ziekten zich in de bewaring niet uitbreiden.

Advies:

 • 150 ml/ton Diabolo

Diabolo verdunnen in ongeveer 2 ltr water, gelijkmatig verdelen over de knollen. Na behandeling is het belangrijk om te zorgen voor een snelle droging van de knollen.

Let op: Behandelde aardappelen zijn niet geschikt voor menselijke/dierlijke consumptie.

Groenbemesters

Na de teelt van een graangewas is een ideaal moment om een groenbemesters in te zaaien. Ook na de teelt van een vroeg gewas zoals zaaiuien of vroeg gerooide aardappelen is een ideaal moment om een groenbemester te zaaien. De keuze voor een groenbemester is volledig afhankelijk van de aanwezige aaltjes en de besmettingsgraad. Een verkeerde groenbemesterkeuze kan voor een flinke toename van schadelijke aaltjes zorgen.

Zijn aaltjes geen probleem, richt dan uw focus juist op het stimuleren van bodemleven, organische stof en structuurverbetering, en kies dan voor een groenbemestermengsel. Ook zullen veel bedrijven een groenbemester inzaaien om te kunnen voldoen aan hun ecologisch aandachtsgebied binnen het GLB. In deze situatie bent u verplicht om een mengsel te zaaien van minimaal twee soorten waarvan elk minimaal 3% aanwezig is in het mengsel. Mocht u al voldoen aan uw vergroeningseisen dan is het ook mogelijk om een solo groenbemester te zaaien. Bladrammenas, gele mosterd, Japanse haver en Italiaans raai zijn zowel als GLB mengsel als solo verkrijgbaar.

Groenbemester

Geschikt voor vergroening

Vorst- gevoelig

Schema Zaaitijdstippen

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

Bladrammenas

Valencia PLUS

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladrammenas

Cordoba PLUS

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele mosterd

Iris PLUS

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanse haver

Exito + Tagetes

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiaans raai PLUS

JA

NEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterrogge

NEE

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies BCA en Meloidogyne chitwoodi/falax:

 • Bladrammenas Valencia GLB plus, advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha

Advies BCA:

 • Bladrammenas Cordoba GLB plus, advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha
 • Gele Mosterd Iris GLB plus, advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha

Advies Pratylenchus penetrans:

 • Japanse haver Exito + Tagetes, advieshoeveelheid: 70-80 kg/ha

Advies late zaai:

 • Gele Mosterd Iris (GLB Plus), advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha
 • Japanse haver Exito (+ Tagetes), advieshoeveelheid: 70-80 kg/ha
 • Italiaans Raai (GLB Plus), advieshoeveelheid: 20-25 kg/ha
 • Winterrogge, advieshoeveelheid 75-100 kg/ha

De Italiaans raai GLB Plus is ook zeer geschikt voor de voederwinning. De winterrogge kan zelfs bij late zaai nog voor een goed ontwikkelde groenbemester zorgen. Meer informatie over de verschillende groenbemesters vindt u in de groenbemester folder. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant Akkerbouwdagen

Op dinsdag 6 en donderdag 8 september organiseert Agriant Akkerbouwdagen voor haar telers, die dit jaar in het teken staan van Veiligheid en Techniek.
U bent van harte welkom op één van onderstaande bijeenkomsten!

Datum: Dinsdag 6 septeember

Locatie: Van der Valk Hotel Emmen
Verlengde Herendijk 50, 7833 JD Nieuw-Amsterdam

Datum: Donderdag 8 september

Locatie: Restaurant De Radstake,
Twenteroute 8, 7055 BE Heelweg

Programma:

 • Squall, hechter en anti-drift hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.
 • Easyconnect, het Closed Transfer System voor het vullen van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Variabele spuittechniek, voor het plaats specifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Veiligheid, omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en het lezen van etiketten.

Beide dagen duren van 12:30 tot 16:00 met inloop tussen 12:30 en 13:00.

Gewasbeschermingslicentie

U kunt deze bijeenkomst mee laten tellen voor uw Gewasbeschermingslicentie ‘Veiligehid en Techniek’.
Let op: vergeet uw licentiepas niet mee te nemen. De kosten voor verlenging zijn €45,- (vrijgesteld van BTW).

Aanmelden:

Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan via uw adviseur of via info@agriant.nl

Graag tot ziens op 6 of 8 september de Agriant Akkerbouwdagen!